1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661474

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

EERSTE MOSKEE OP DIE SKOTSE LEWIS EILAND

GA May 2018DOMINEE GRAEME CRAIG: 'EK STEL GEEN BELANG IN 'N DIALOOG MET MOSLEMS NIE"

Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Engels gehad met dominee Graeme Graig van die Free Church of Scotland Continuing, wat hom as enigste verset teen die koms van die eerste moskee in sy stad Steòrnabhagh (Engels Stornoway) wat lê op die Skotse Buitenste Hebriden. Ons wil hom vrae stel hoekom die voorstanders van hierdie gebou voel dit is nodig. Daar is mos 80 inwoners wat moslem is en hulle is almal  'vlugtelinge' uit Sirië

'Eerwaarde, het is bekend dat er maar 80 inwoners zijn die de islam praktiseren. Wat voeren de  voorstanders voor argumenten aan dat de eerste moskee op het eiland Lewis moest komen?'

"Er is al meer dan 60 jaar een islamitische gemeenschap op de eilanden Lewis en Harris, omdat een paar families, voornamelijk uit Pakistan, zich hier vestigden en bedrijven begonnen. Ze beleden hun religie niet openlijk en werden dus snel aanvaard en de gemeenschap groeide uit tot ongeveer 80 zielen. Deze groei stagneerde totdat er nog ongeveer 25 overbleven. In de afgelopen jaren was er wederom een groei en dat was gedeeltelijk als gevolg van het feit dat een aantal Syrische vluchtelingenfamilies op het eiland werden gehuisvest. Tot voor kort deden degenen die zich bezighielden met de islamitische eredienst dat in huizen, maar ongeveer twee jaar geleden werd een vervallen gebouw gekocht en in gebruik genomen als een Aziatisch gemeenschapscentrum. Voor zover ik kan zien, gaf de komst van de Syrische vluchtelingen een impuls om het gemeenschapscentrum tot een moskee om te vormen.Ik kreeg de indruk dat de Syriërs niet direct op zoek waren naar een moskee , maar dat hun aanwezigheid als vluchtelingen het gemakkelijker maakte voor anderen binnen de moslimgemeenschap om te streven naar de bouw van een moskee op het eiland".

"Weet u op welke wijze ze dit gebouw gefinancierd hebben?"

Church of Scotland Contuining"Ze hebben dit gebouw gefinancierd via een Crowd-Funding oproep op Facebook. Mensen, voornamelijk moslims, hebben bijgedragen vanuit het hele Verenigd Koninkrijk en van nog verder weg. Een van de droevige aspecten van het lezen van de berichten op hun website is de gelijkenis tussen de geestesgesteldheid van de bouwers en het Romanisme. Je kunt niet anders dan denken aan Luther die klaagt over Tetzel en zijn "iedere keer dat er een geldstuk in de schatkist klinkt, is er een ziel die uit het vagevuur opspringt".

Sommige goedbedoelende, hoewel slecht geïnformeerde eilandbewoners hebben een geldelijke bijdrage gegeven aan de moskee uit sympathie voor de Syrische vluchtelingen. Dit zijn duidelijk mensen die het christendom afwijzen en die denken dat multiculturalisme een positieve zaak is voor het eiland, omdat dit de invloed van het evangelie in de streek kan verminderen. Kerken blijven evangelisch en zijn vrij sterk vertegenwoordigd op het eiland, er is een aanzienlijk aantal mensen dat geen tijd voor de kerk heeft en alles zou aanwenden om pluralisme en een secularisatie van de gemeenschap aan te moedigen".

"Uw kerk is de enige die tegen de moskee is, betekende dit dat de andere kerken dit plan verwelkomden?"

"De plaatselijke pastorie (Classis) van de Free Church of Scotland Continuing waarvan ik lid ben, stemde er unaniem mee in om in september 2017 een openlijke verklaring af te leggen tegen de bouw van de moskee. Sedertdien hebben mijn collega's van de pastorie inhoudelijk gesproken over deze kwestie. Helaas hebben andere denominaties ofwel stil gezeten of hebben zeer lauw gereageerd.  Afgezien van de lokale Episcopale Kerk, geloof ik dat alle andere protestantse kerken (van andere denominaties) die  evangelisch zijn liever geen moskee in Stornoway willen hebben, maar hun antwoorden waren zo lauw dat de indruk werd gewekt dat ze de moskee juist hebben verwelkomd. Ik moest uiteindelijk een Turkse journalist corrigeren die deze aanname had gedaan vanwege een verklaring van de ambtsdrager van The Free Church of Scotland Continuing .

in Stornoway was Eerw. James Maciver zo vastberaden om afstand te nemen van de houding van The Free Church of Scotland Continuing dat hij verklaarde: "Ik ben het niet eens met het islamitische geloof maar wat nog belangrijker is, ik houd vol dat vrijheid van godsdienst een fundamenteel principe is van een vrije samenleving. "De indruk wekken dat vrijheid van godsdienst belangrijker is dan wat men gelooft, is nogal schokkend, vooral wanneer niemand in onze kerk ooit heeft gesuggereerd dat iemand moet worden vervolgd of gedwongen om een religie te accepteren waarin ze niet geloven".

"In Nederland en België komen de autoriteiten erachter dat sommige van de honderd moskeeën worden gefinancierd door landen als Jemen en de Arabische Emiraten." Weet u welke landen het mogelijk maken om die moskee te bouwen? "

"Voor zover ik weet, is het geld in dit geval afkomstig van kleine giften en niet van welke staat dan ook".

"U heeft verklaard dat de islam een fundamentalistische religie is die onverenigbaar is met het christendom. We kunnen ons voorstellen dat de voorstanders daar niet erg blij mee zijn." Hoe reageerde de moslim die een fonds oprichtte om dat gebouw te bouwen? "

"Ik heb met geen van de betrokkenen persoonlijk gesproken, maar de bouwer achter dit project vertelde de media dat als hij me ontmoette ik snel van gedachten zou veranderen. Hij is duidelijk niet veel christenen tegengekomen die sterk in hun geloof staan. Predikanten en zogenaamde christenen zijn onwetend over bijbelse leer, laat staan  wat de islam leert en anderen zijn gematigd in hun kritiek. Het is niet verwonderlijk dat hij zo denkt,want zovelen in de zichtbare kerk zijn slechte getuigen van de waarheid".

"Het is heel gevaarlijk om die Ideologie te bekritiseren." Bespeurt u enige vijandigheid? "

"Ik heb geen vijandigheid bemerkt, hoewel ik geloof dat er veel kritiek is geweest op sociale media. Op plaatselijk vlak is er helemaal geen probleem.Velen van de lokale gemeenschap hebben met me gesproken en me bedankt".

"Sommige mensen vragen zich misschien af waarom een dialoog met de islam onmogelijk is?"

Stornoway harbour"Ik ben blij om voor iedereen over het evangelie te kunnen getuigen en hen de weg naar Christus te kunnen wijzen, in die zin ben ik voortdurend in dialoog met mensen, maar dialoog kan dikwijls worden opgevat als: verkennen wat gemeenschappelijk is en zoeken en tot een consensus komen, In die zin is dialoog onmogelijk: de islam heeft gelijk of het bijbelse christendom heeft gelijk, maar beide kunnen niet gelijk hebben .Ondanks oppervlakkige overeenkomsten vormt de doctrine van de bijbel zoals samengevat in de drie vormen van eenheid of de Belijdenis van Westminster het tegenovergestelde van de islam. De islam verwerpt de Bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God, de enige regel van geloof en zeden.Het verwerpt ook de doctrine van de Drie-eenheid, de godheid van Christus, dat Christus daadwerkelijk stierf aan het kruis en dat hij is weer opgestaan en dat  alles uit genade is als gevolg van de plaatsvervangende verzoening van Christus. Ze ontkennen dat "God liefde is" De god van de islam is niet de God van de Schrift.

Elke trouwe moslim zal vertellen dat wat ik geloof godslasterlijk is. Er is daarom geen plaats voor dialoog of tot elkaar komen. Het is een valse religie en iedereen die de feiten onderzoekt, kan alleen maar tot die conclusie komen. Het leven van Mohammed in de Koran en de Hadith is helemaal niet juist in vergelijking met het leven van de bijbelse Jezus - inderdaad zijn het tegenpolen. Jezus en zijn apostelen riepen mensen op om een trouw, monogaam huwelijk aan te gaan; Mohammed had niet eens één echtgenote waaronder een die slechts 9 jaar oud was. Zowel de Koran als de Hadith moedigen moslimmannen aan om  vrouwen gevangen te nemen en tot slaaf te maken tijdens de oorlog om gemeenschap met hen te hebben. Jezus en zijn apostelen riepen mannen op om hun vijanden lief te hebben en waarschuwden tegen het gebruik van het zwaard behalve bij zelfverdediging. Hetzelfde kan niet gezegd worden van Mohammed. maar er is niet genoeg ruimte om dit allemaal uit te leggen. Ik begrijp werkelijk niet waarom iemand verrast zou moeten zijn als ik zeg dat deze zaken die ik net schetste fundamenteel onverenigbaar zijn met onze leer, want het is een duidelijke feitenkwestie".

"Het is welbekend dat moslims mogen liegen als hun religie daar baat bij heeft." Ze noemen het Taqiya. "Kunnen we aannemen dat dit een van die leugens is?"

"De islam leert inderdaad dat het niet nodig is om de waarheid aan niet-moslims te vertellen, of het nu gaat om zaken of in termen van religie. Dat is schokkend en laat zien hoe goddeloos de islam is. De Bijbel maakt duidelijk dat er nooit een optie is om Gods geboden te overtreden. De waarheid vertellen is wat de God van de waarheid van zijn kinderen verwacht. Ik zal de allesziende Heere laten oordelen over wat anderen zeggen".

"De bouwer heeft ook verklaard dat als de moskee in uw stad was opgericht, hij plannen had voor een ander islamitisch gebouw op de Shetland eilanden . Denkt u dat hij dit voor elkaar kan krijgen?"

"Hij kan het proberen, ik weet niet echt of hem dit zal lukken, maar dit toont wel weer aan dat het de intentie van de islam is om de gehele westerse wereld over te nemen." Het is een religie en een wereldbeeld dat haaks staat op het joods-christelijke wereldbeeld dat vorm heeft gegeven aan de westerse samenleving voordat de vloek van ongeloof en secularisme dit uit elkaar  begon te trekken. Islam zoekt wereldheerschappij en de planning van moskeeën is een uiting van die intentie".

"Is er een manier om dat gebouw tegen te houden?"

"Afgezien van het gebed en het getuigen van anderen is er weinig dat kan worden gedaan. De moskee is al in gebruik. Als pastorie hebben we verklaard dat het gebouw niet mag worden toegestaan, omdat het de plicht is van de burgerlijke overheid om de ware religie te ondersteunen als een pleegvader van de kerk en het tolereren van een openbaar gebouw voor de aanbidding van een valse god hier niet mee in overeenstemming is - het is één ding om dergelijke afgoderij privé te laten plaatsvinden, maar het is iets anders om het te aan te moedigen door een plek van aanbidding toe te staan. Zoals u zich kunt voorstellen, werden onze opvattingen echter genegeerd, ook al ondersteund de wet van het land sinds de tijd van the Revolution Settlement in 1690 (onder William Prins of Orange) onze positie. Volgens the Westminster Larger Catechism, verbiedt het tweede gebod de tolerantie van valse religie. Dit houdt geen vervolging in, maar suggereert wel dat er een grens gesteld moet worden aan de publieke erkenning die de Staat haar heeft gegeven.

"Kunt u in uw eigen woorden zeggen waarom de komst van de islam naar Schotland en Europa ongewenst is?"

"Ik heb niets tegen immigratie als zodanig, maar de islam is een intolerante religie." De Koran en de Hadith spreken over de moord op afvalligen uit de islam en de vervolging van christenen en joden, ze behandelen vrouwen als tweederangs burgers, en niet-christenen. als derderangs. Helaas is er weinig vrijheid voor christenen waar de islam de overhand heeft. Christenen moeten wakker worden over wat de islam leert en beseffen dat het nooit moet worden verwelkomd als geloof. Ik zeg dit niet om haat op te wekken. Ik zie de schade die de islam in veel delen van de wereld aanricht, maar ook de schadelijke gevolgen van atheïsme en secularisme in het Verenigd Koninkrijk en ik ben bedroefd en ontsteld door alles. Het is noodzakelijk dat mensen de ziel ontdekken en omarmen -gelovige waarheden van het evangelie dat alleen zal zegeningen schenken aan individuen en naties".

"Kunt u beschrijven wat de islam volgens u is, is het echt een religie of is het een ideologie?"

"Het is een op geloof gebaseerde manier van leven, een compleet wereldbeeld. Natuurlijk is het ware bijbelse christendom ook een alomvattende, op geloof gebaseerde manier van leven. Het trieste is dat veel christenen hun leven opsplitsen in plaats van toe te staan dat elk aspect ervan wordt beïnvloed door het christendom".

"We begrijpen dat de meerderheid van het eiland zich committeert aan de zondagrust, denk u dat de islamisering deze traditie bedreigt?"

"Ik zie Stornoway niet snel zoiets als een islamisering ondergaan. De bedreigingen van de sabbat komen voort uit de zwakheid van de kerken en hun falen om het krachtig te promoten en kleine groepen vastberaden secularisten. Recente gebeurtenissen hebben echter aangetoond dat velen op het eiland die niet naar de kerk gaan of zichzelf christenen noemen, een rustige zondag willen onderhouden. Maar dat is een ander verhaal".

"Hoe wordt de dag des Heeren doorgebracht door de meeste eilandbewoners? Zijn de winkels gesloten en zijn er andere dingen waaraan je kunt merken dat het een speciale dag is?"

Op Lewis zijn de meeste winkels en openbare gebouwen op een zondags gesloten. Het eilandbestuur weigerde onlangs om het sportcentrum op de sabbat te openen, en tijdens een recente verkiezing voor beheerders van de Stornoway Trust, de verhuurders van de golfbaan, werden alleen kandidaten gekozen die een niet-zondags golfbeleid wilden handhaven. Afgezien van twee kleine winkels en een paar toeristenwinkels, zijn er geen andere zaken open op die dag, en ik en anderen betuttelen niet degenen die op deze manier het 4e gebod overtreden. Dit jaar openden het plaatselijke Arts Centre en de bioscoop hun deuren  om een keer in de maand op zondag bezoekers te kunnen ontvangen. Ze zijn vastbesloten om de opening op zondag te introduceren ondanks de tegenstand van mensen die geen kerkbezoekers zijn en de meeste van hun medewerkers hebben geweigerd op een zondag te werken. Er zijn nu op zondag vliegtuigen en veerboten, iets dat 20 jaar geleden ondenkbaar was. Dus ja, dit is een plaats waar de zondag zeker een andere dag is, hoewel de sabbat niet wordt gehouden zoals het vroeger was. De meesten willen het als een rustige familiedag zien, en velen proberen het en houden het heilig voor de Heere. Dit is een verhaal dat het vertellen waard is, maar ik denk dat ik genoeg heb gezegd voor nu".

"Heel erg bedankt voor uw tijd, u bent een heel dappere man, God zegene u en uw kerk".

"Het is mij een genoegen om met u te spreken, en ik zou uw lezers willen vragen om voor de kerk in Schotland te bidden, omdat deze erg zwak is en weinigen bereid zijn om in deze donkere dagen een krachtig standpunt in te nemen voor de waarheid. Wat Schotland nodig heeft, zijn moedige predikers: "Want als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich op de strijd voorbereiden?" 1Korintiërs14: 8. Broeders, bid voor ons".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie