1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6708160

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IS DIT ‘N SONDE OM RYK TE WEES?

BybelPrediker 5:1-19

Kyk, wat ek as n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel.  Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat Hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit n gawe van God.  (:17&18).

Hoe staan die saak dan nou?  Lees ons nie juis in 1 Tim. 6:9&10 dat geld n groot euwel is nie?  Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.   Want die geldgierigheid is n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.  En was dit nie Jesus Christus wat self die volgende woorde uit Markus 10:23-25 gespreek het nie?  Toe kyk Jesus rond en sê vir sy dissipels: Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan!  En die dissipels was verbaas oor sy woorde; maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan!  Dit is makliker vir n kameel om deur die oog van n naald te gaan as vir n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. 

Dit kan amper uit bogenoemde vir ons lyk asof die Woord op verskeie plekke weerspreek word.  En sou God dan verwag dat sy kinders altyd moet swaarkry en gebrek ly?  Alles behalwe.  Maar nog minder wil Hy sien dat ons siel gebrek ly as gevolg van n ongesonde honger na verganklike dinge!  Daarom dat Hy ons nie waarsku dat geld die wortel van alle euwels is nie, maar wel gierigheid.  En die waarskuwing teen gierigheid is nie sommer n ligte waarskuwing nie.  Die Woord waarsku dat n gierigaard die koninkryk nie sal beërwe nie.  Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. (1 Kor. 6:10).  En tog is alle gierigaards nie ryk nie!

 

Ons word gewaarsku dat ons nie mag toelaat dat om deur die begeerlikheid na geld bekoor te word en dit dan later ons uitsluitlike fokus in die lewe word nie.  Ons moet veel eerder die gawes wat ons van God ontvang, aanwend om Hom daarmee te dien.  Is dit nie waar dat Abraham, Isak, Jakob, Josef, Salomo, Nehemia, Dawid, Job, Josef van Arimathéa en andere ryk manne was nie?  Hulle was egter nie gierigaards nie, maar geseënd deur God.  Hulle rykdom het nie hul liefde vir God laat verkoel of selfs tot gevolg gehad dat hulle gedink het dat hulle Hom nie meer in hul lewens nodig het nie.

 

Dit bring ons by die volgende vraag:  Hoe word n mens op die regte manier ryk?  Die antwoord hierop is eenvoudig dat dit uit genade en die seën van die Here is.  Die seën van die HERE dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.  (Spr. 10:22).  Dit beteken nie dat jy maar agteroor kan sit en verwag om nou skatryk te word nie waaroor sou daar dan seën uitgestort word?  Dit beteken egter dat jy soveel kan ywer as wat jy wil, maar as die seën van die Here uitbly, sal dit vergeefs wees.  Dink maar aan Isak wat hard gewerk het en die seën van die Here het daarop gevolg.  Gén. 26:12:Isak het toe in dié land gesaai en daardie jaar honderdvoudig gewen, want die HERE het hom geseën.  Ons lees net so dat die Here Sy seën oor harde, vlytige en eerlike arbeid gebied.  Hy word arm wat met n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges, maak ryk.  (Spr. 10:4).  Wie sy land bewerk, het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het gebrek aan verstand.  (Spr. 12:11).  Wie sy land bewerk, het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het armoede volop. (Spr. 28:19).

 

Daarenteen kan iemand geen seën van God verwag wanneer hy met n gekonkel of skelmstreek probeer ryk word nie.  Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.  (Spr. 10:2)  “’n VALSE weegskaal is vir die HERE n gruwel, maar in n volle gewig het Hy behae.  (Spr. 11:1).  Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.  (Spr. 13:11).  Wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering; maar hy wat geskenke haat, sal lewe. 

 

Wanneer jy dus jouself verryk ten koste van n ander moet die gevaarligte vir jou flikker.  En ook wanneer jou vertroue van God na jou rykdom verplaas word.  Wanneer dít gebeur is jy besig om vir Mammon eerder as God te aanbid!  Jy vertrou m.a.w. dat Mammon (jou rykdom) eerder as God jou uit probleme sal red! 

Gelowiges moet dankbaar wees vir alle goeie gawes wat ons uit God se hand ontvang.  Ons moet Hom daarvoor dank en eer en Hom dan ook uiteindelik daarmee dien.  Ek en u moenie dieselfde fout begaan as die ryk dwaas waarvan ons lees in Lukas 12 of ook die ryk jongman uit Markus 10 nie.  Ons moet ook die gawes wat ons uit Sy Hand ontvang op so n wyse gebruik dat ons vir ons ewige skatte in die hemel sal verwerf.  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet; dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle n skat weglê, n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.  (1 Tim. 6:17-19).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie