1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707371

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

MEELOPER, SAAMPRATER, OORGEËR, HENSOPPER, JOINER, VERRAAIER OF NASIONALIS?

DIE LAMP OP DIE STAANDERWatter beskrywing pas by die Afrikaner wat onafhanklik Afrikaans wil wees? Deur ons volk se geskiedenis was elkeen van die bogenoemde benaderings deur verskillende mense beproef en nodeloos om te sê, blootgestel aan die gevolge wat uit elk van dié oortuigings gespruit het.

Wat interressant is van elk van hierdie uitgangspunte, is dat sommige van die ondersteuners daarvan die mening toegedaan is dat sy of haar optrede die beste oplossing is in belang van die voortbestaan van die Afrikanervolk. Sommige ander glo weer dat dit noodsaaklik is as ‘n interrim maatreël, terwyl nog ander dit as ‘n omstandigheidstrategie wil aanwend. Die slegste is diégene wat patriotisme as ‘n euwel beskou en volkskap negeer omdat almal volgens hulle gelyk is en dus eweveel aanspraak op alles het.

Sedert die ontstaan van die Afrikanervolk was nasionalisme nog altyd die onderskeidingsfaktor.

Dit het sonder uitsondering nog altyd die Afrikaners wat daaraan geglo het, teenoor al die ander uitgangspunte staangemaak wat onderlinge stryd en konflik tot gevolg gehad het. Kennis en begrip van die oorspronge van elke uitganspunt, saamgelees met die resultaat van elke uitgangspunt se toepassing in ons volk se verlede, is werklik die enigste wyse waarop nugterheid in die soeke na die regte uitgangspunt verkry kan word.

 

Daar is tog in wese slegs een van twee benaderings wat hier geld. Daar is ‘n regte weg en daar is ‘n verkeerde weg. Ons word noual vir meer as vyftig jaar, sedert die moord op dr. Verwoerd met skuld belaai oor alles wat sleg is! Feitlik elke aantyging het sy oorsprong by ongegronde leuens, verdraaiings, propaganda en fabrikasies, wat as oorsprong materialisme, magsug, wraak en afguns het. Op sy beurt spruit meeste van die voorgenoemde benaderings by mense wat bereid was en is om beginsels in te boet in ruil vir die klem wat geskepte omstandigheid plaas op die “noodsaak” vir verandering, toegee, ingee en oorgee.

Dit was onder die uiterste vorm van bedrieglikheid, uitlokking en vernedering deur die Engelse en hulle regering dat President Paul Kruger vir sy nageslag ‘n voorbeeld van optrede gevestig het, tot en met sy dood in Nederland waar hy as banneling gesterf het.

As riglyn het hy LUKAS 11:33 geneem en dit sy eie gemaak. “ EN niemand steek ’n lamp op en sit dit in ’n verborge plek of onder die maatemmer nie, maar op die staander, sodat die wat binnekom, die lig kan sien.” “ Ek, Paul Kruger, sal die lamp neem en op die staander plaas! In die lig van die lamp sal die wêreld die geleentheid hê om die gebeure wat gelei het tot ons knegskap, haarfyn te betrag! God helpe my! God helpe ons in hierdie benoudheid!” Daarmee het Paul Kruger nie bedoel om hande gevou te sit en te verwag dat God alles moes doen nie. Nee! Sy bedoeling was om só op te tree, hetsy in gesprek, ditsy in geveg, dat God se lig steeds sal skyn uit jou optrede

“As die idealisme vervang moet word deur die materialisme, ja indien die mens homself tot daardie peil verlaag, noem hom dan ’n ding, laer as ’n dier……’n vernietiger van lewensskoonhede, die etiese en die godheid self! Ek sal Engeland beveg met al die krag wat ek kan uitoefen. Ons is so ’n klein groepie en Engeland is magtig, dog ons gaan ons eer red en handhaaf!”

Die vraag wat elke Afrikaner vir hom en haarself moet beantwoord is of die benadering wat hy of sy gekies het in ons huidige benouing, God se lig laat skyn! Is die lamp op die staander of is die lamp onder die maatemmer waar planne in die donker gesmee word om te verkul, te bedek en te mislei? . II KORINTHIËRS 6:14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

“Want die Bybel sê vir ons hoe om te stry, hetsy dit teen magte van die duisternis of teen aardse magte is. Kyk net watter verdeeldheid hier in die Transvaalse Republiek onder ons mense heers, en waarom? Hulle het van die Bybel afgedwaal .....Ons vyande sal van ons verdeeldheid gebruik maak en die nodige voordele trek. Ek vrees die dag wat wanneer dit sal gebeur!”(Aldus Paul Kruger)

En nou is dit presies waar ons Afrikanervolk geland het! Is ons bereid om uit die geskiedenis lering aan te neem voordat dit heeltemal te laat is? Bly by dit wat julle geleer het omdat julle weet van wie julle dit geleer het! Kom Afrikaner, kom laat ons weer die lamp op die staander kry!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie