1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707367

Besoekers aanlyn

Ons het 22 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

OPPAS VIR DIE SATAN

BybelOpenbaring. 12:1-17

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. (:9).

Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. (:12).

Daar is mos deesdae teoloë wat beweer dat die satan nie werklik bestaan nie. Die satan is volgens hierdie ketters bloot n versinsel vir sommige mense in hul gedagtewêreld wat aangewend word om n vrees by hulle in te boesem daarteen om verkeerde dinge te doen.

Alhoewel ek nie weet uit watter handboeke hierdie mense al hierdie dwalinge leer nie weet ek ten minste dat hulle die Woord van God heeltemal te min (indien enigsins) as bron raadpleeg. Enige persoon met n grondige kennis van die Woord sal weet dat n persoon wat die satan ontken verseker baie onkundig en ook onverskillig in geestelike sake is.

Terwyl die bestaan van satan deur sommige teoloë ontken word, is hy hard en duidelik aan die werk. Hy is sommer sigbaar daar waar hy homself op kansels as n engel van die lig voordoen. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in n engel van die lig. (2 Kor. 11:14). Hy verkondig aan mense dat hulle rustig kan sluimer en nie sy bestaan hoef te vrees nie terwyl hy op mense afsluip soos n leeu wat op sy prooi aanlê. Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (Jak. 5:8).

Die Woord waarsku ons uitdruklik om op ons hoede vir die satan te wees. Die satan en sy engele (dienaars) daarenteen verkondig dat hy nie eers bestaan nie en dat mense maar gerus kan wees. God stel dit dat homoseksualisme n gruwel is en die satan en sy trawante verkondig dit as aanvaarbare gedrag. Boonop veroordeel hulle diegene wat enige vorm van sonde uitwys en mense tot bekering roep as liefdelose mense wat ander veroordeel.

Die Woord stel dit duidelik wat God van egskeiding dink, maar die satan sal laat mense glo dat dit nie sonde is om jou huwelik prys te gee vir een of ander eskapade wat só opwindend en reg voel nie. Die Woord stel dit duidelik dat God die man as hoof van die vrou gestel het, maar die satan laat die hedendaagse vrou al te graag glo dat geen man oor haar gesag sal uitoefen nie. Sy hoef vir géén man terug te staan nie. Terwyl die satan hard besig is om te werk om alle orde wat deur God geskep en ingestel is te vernietig en omgekeer te kry, sal mense weliswaar die leuen glo dat hy nie eens bestaan nie?

Gelowiges moet egter nie hierin onkundig wees nie. Ons hoef ook nie die bestaan van satan te vrees nie, maar ons kan dit nie ontken nie. Net soos wat ons die bestaan van satan as n werklikheid erken, erken en glo ons boonop dat God ewig oor die satan triomfeer. Dit is juis die rede waarom die satan op hierdie stadium alles in die stryd werp en n geweldige stryd teen gelowiges voer, omdat hy weet dat sy tyd min is. ...want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. (Open. 12:12).

Ons het die verantwoordelikheid om onsself met die wapenrusting van God te beklee sodat ons teen die liste van die duiwel sal kan staande bly. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. (Efésiërs 6:11).

Terwyl die wêreld mislei word om uiteindelik deur die satan oorrompel te word moet gelowiges waaksaam wees en kragtig stry om weerstand te kan bied teen die aanslae van die satan. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. (Efés. 6:13).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie