1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707472

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS WEIER NA DIE PYPE VAN DIE MOSLEMS TE DANS

vrijheid of islVLAAMS BELANG SE RAADSLID MEV. NANCY SIX: "ONS WIL GEEN MOSKEE IN IEPER HÊ NIE".


Reeds sewe jaar het die vzw Almadinah Almoenawarah 'n 'gebedshuis' in die Boezingepoortstraat. Nou wil hulle ipv. die 'gebedshuis' 'n moskee hê, vanweë die feit dat dit glo noodsaaklik is omdat daar baie moslems is in hierdie stad. Ons het 'n vraaggesprek in die Nederlands met die raadslid mev. Nancy Six wat wal gooi teen hierdie planne.

 

"Mevrouw Six we zouden ons zo kunnen voorstellen dat u er niet echt van opkeek dat die moslims een moskee wensten, daar u altijd scherp bent op wat er gebeurt in Ieper?"

 

 ns: Op die foto staan oa. mev. Nancy Six en mnr.Filip Dewinter

 

"Klopt...ik volg nu reeds een kleine 7 jaar de werking van de islamitische vzw die achter dit gebedshuis steekt. Het feit dat men vragende partij is om hun officieuze moskee te laten erkennen is een typisch voorbeeld van islamisering. Mijn onderzoek gaat gepaard met contacten via de lokale en federale politiek en met buurtbewoners en ik weet dus waarover ik praat".

 

"Wat voeren ze als argument aan dat dit gebedshuis niet (meer) voldoet?"

 

"Het komt erop neer dat ze van mening zijn dat ze na 7 jaar met eigen financiële middelen hun gebedshuis te hebben gefinancierd, nu toch wel aanspraak willen maken op geld van de belastingbetaler. Het is niet echt duidelijk of ze het huidige pand willen laten erkennen als moskee of dat ze ergens anders een moskee willen openen. In een artikel in de krant kon ik afleiden dat het enkel bij piekmomenten (bijvoorbeeld met de ramadan) wat krap is . Wellicht willen ze zich laten erkennen om hun werking verder uit te bouwen en meer moslims vanuit de buurtgemeenten aan te trekken".

 

vb afd ieper"In de inleiding gaven we al aan dat deze vereniging niet meer tevreden is met dat onderkomen en nu feitelijk eist dat er een moskee komt. Waar zou deze moeten verrijzen en nog belangrijker, is deze dan niet in strijd met het bestemmingsplan?"

 

"Bij deze niet-erkende moskee moeten de stedenbouwkundige vergunningen nageleefd worden. Aangezien een erkende moskee vergunningsplichtige is, moet deze de bestemming van "gemeenschapsvoorziening" hebben. 

Wetende dat er geen veiligheidscontroles werden gedaan door de politie en de brandweer roept dit bij Vlaams Belang Ieper ernstige vragen op".

 

"Is er een verschil tussen het huidige 'gebedshuis' en een moskee en dan doelen we vooral op geluidsoverlast en grensoverschrijdend gedrag?"

"Of het nu een gebedshuis is, een erkende of niet-erkende moskee: het is in die zin sowieso al grensoverschrijdend gedrag omdat deze gewoonweg niet thuishoren in onze Westerse samenleving. Er is niet eens controle in het gebedshuis, dus kunnen we niet weten of het grensoverschrijdend is. Je moet weten dat sinds het ontstaan van de vzw/gebedshuis er NIETS van werking- of financiële verslagen te vinden zijn bij de griffie van de Kamer van Koophandel. Dit is dus in strijd met de vzw-wetgeving. Enkel de statuten van de vzw zitten in het dossier".

 

Blijkbaar ben is het Vlaams Belang de enige die daar zeer bekommerd over is".

"Ziet u een mogelijkheid om de komst tegen te kunnen houden?"


"Niets doen is zeker geen optie. Alle mogelijke legale middelen zullen aangepakt worden om in 't verzet te gaan tegen de moskee".

"Bekend is dat veel moskeeën niet zuiver op de graat zijn. Geldstromen waarvan de herkomst onbekend is worden dan benut voor bijvoorbeeld Koranles". 

 

"Bent u van mening dat dit ook nu weer het geval zal zijn?"

 

"JA! Want hoe verklaar je anders dat het gebedshuis al 7 jaar met eigen middelen kan blijven bestaan. Er is niet eens een financieel verslag te vinden om de geldstroom te achterhalen".

 

"Hoe reageerden buurtbewoners toen dit nieuws hun ter ore kwam?"

 

"Wat had je gedacht?! 'Ach...ze doen niemand kwaad.....en zolang ik er geen last van heb' waren zoals zo dikwijls de lauwe reacties. De typische redenering van 'de massa'. Buurtbewoners hebben me er wel attent op gemaakt dat er duidelijk meer "beweging" rond het gebedshuis gekomen is. Ook meer tekenen van radicalisering: mannen met de typische baarden, mannen in lange gewaden en....heel jonge kinderen die er in 't weekend Koranles volgen".

 

"Zijn er andere politieke partijen die uw zorgen delen?"

 

"NEEN! Ze zijn blind voor de islamisering van onze stad. Onder de noemer van 'godsdienstvrijheid, en het recht op het zich mogen verenigen' moet dit blijkbaar getolereerd worden in Ieper Vredesstad....

Maar Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de komst van een officiële moskee, ook al staan we er alleen voor. Net zoals de oermens vocht tegen de mammoet, Sint-Joris tegen de draak, zo zullen wij vechten tegen de islamisering, om de bekende Vlaamse zanger Jef Elbers te citeren".

 

"Denkt u erover een petitie te starten of anderszins uw ongenoegen te laten blijken?"

 

"Een petitie starten brengt niet genoeg aarde aan de dijk. Wat we wel zullen doen is de massa wakkerschudden aan de hand van publicaties via lokale bladen, sociale media, enzovoorts.

Ook werd er op 4 oktober een aanvraag gedaan bij het Schepencollege om een (eerste) actie te houden ter hoogte van het gebedshuis. Benieuwd of we toestemming zullen gaan krijgen. Die avond is er ook de voorstelling van het nieuwste boek van Filip Dewinter met als titel "Verzetsgids tegen islamisering". Alle buurtbewoners van de moskee zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen om deze boekvoorstelling bij te wonen. 

Verder zal de Vlaams Belang fractie in de gemeenteraad op geregelde tijdstippen vragen stellen over het gebedshuis, de islamisering enzovoorts. Op een vreedzame maar weerbare manier zullen we dus ons ongenoegen laten blijken".

 

"Hoe werd er in de gemeenteraad op het voorstel van vzw Almadinah Almoenawarah gereageerd?" 

 

"Het was aanvankelijk de bedoeling om via een interpellatie de andere fracties erbij te betrekken. Maar mijn ingediende interpellatie mocht niet op de agenda komen van de zitting van 2 oktober. . Dit kreeg ik te lezen na indiening van het agendapunt: "Er is vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst. Discussieforum daarvoor is niet de gemeenteraad.  Als een vzw niet in orde is of zou zijn met de wettelijke bepalingen, zijn er andere stappen mogelijk. (Klacht indienen met burgerlijke partijstelling, etc.).

 

'Uw tussenkomst is evenwel geen interpellatie want houdt alleen een eigen opinie in. Een interpellatie dient verbonden te zijn met het gevoerde beleid, initiatieven, zaken waarvoor de stad minstens bevoegd is. In casu is dit niet het geval. Het wordt pas een gemeentelijk dossier wanneer de stad, zoals wettelijk voorzien, om advies zou gevraagd worden, wat tot nu toe niet aan de orde is. 

 

Het is bovendien ook geen vraag want er wordt nergens iets concreets aan het College gevraagd'.

 

Uiteraard heb ik het daar niet bij gelaten en heb ik als 'Mondelinge Vragen' toch mijn ding kunnen doen op de gemeenteraad. Aan de hand van vier korte vragen ben ik te weten gekomen wat ik wou. Het was de burgemeester zelf die mij kort en bondig antwoord heeft gegeven.  Die stramme houding is de aanzet geweest om een tegenzet te doen en dus heb ik de aanvraag gedaan om over te gaan tot verdere actie(s)".

 

"Mevrouw Six we wensen u en de andere fractieleden van Vlaams Belang heel veel succes om de komst van deze zoveelste moskee op rij tegen te houden".

 

"Het genoegen was geheel aan mijn kant".

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie