1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707511

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

UIT DIE PEN VAN TOTIUS SE VADER, S J DU TOIT

Slag van Majuba 2Die Afrikaner se stryd om vry te wees het ‘n veelbewoë maar ook ‘n heroïse geskiedenis. ‘n Geskiedenis wat geheel en al by die jong Afrikanergeslag onopgemerk verbygegaan het met onberekenbare volksvernietigende gevolg.

Die stryd wat gevoer was om as selfstandige volk met eie taal, eie land en eie kultuur, onderskeibaar van elke ander volk, volgens Bybelse riglyn te groei tot volwassenheid en soewereine onafhanklikheid word deur die vingers gesien. Die gevolg is herhaling van destruktiewe foute van die verlede deur selfaangestelde politiek onbekwame snuiters wat hulle deur omstandighede laat lei instede van beproefde beginsels wat gelouter en vanweë die sukses daarvan toegepas en gehandhaaf is.

 

Dit was juis daardie beginselgrondslag wat die vyand moes verketter om dit uit die pad te kry. Besoedel met die liberale en humanistiese uitgangspunte van die Een Wêreld Ordedrywers, is hierdie “slim” moderne denkers besig om daagliks in die vyand se hande te speel! Luister na ons voorgeslag se stryd, volharding en oorwinning wat vir ons Suid Afrika beskaaf en opgebou het as ‘n Goddelike erfenis wat nou onder diésulkes en ons vyande se voete vertrap word! ‘n Gesteelde land??

Die eerste kerkraad van die Gereformeerde kerk Strydenburg toe nog n Kruiskerk onder leiding van ds SJ du Toit 1897Transvaase Vryheidslied S.J.du Toit

Die Vierkleur van ons dierbaar land,

Die waai weer oor Transvaal,

En wee die Godvergete hand

Wat dit weer neer wil haal!

 

Waai hoog nou in ons heldre lug,

Transvaalse Vryheidsvlag!

Ons vyande is weggevlug,

Nou blink ‘n blyer dag.                          

Die eerste kerkraad van die Gereformeerde kerk Strydenburg (toe nog 'n Kruiskerk) onder leiding van ds. Du Toit, 1897. Hy sit tweede van regs

Veul storms het jy deurgestaan.

Maar ons was jou getrou;

En nou die storm is oorgegaan,

Wyk ons nooit weer van jou.

 

Bestorm deur Kaffers, Leeus en Brit,

Waai jy steeds oor hul kop;

En tot hul spyt aanskou huldit,

Ons hys jou hoër op.

 

Met lage lis haal Albion

Ons vaandel stilweg neer,

En doen toen net al wat hul kon

Dat ons hul vlag moes eer.

 

Ons sou dan alles daarby wen,

‘n Telegraaf en spoor,

As ons die rooivlag wou erken,

Maar dit wou ons nie hoor.

 

Vier jaar lank het ons mooi gepraat

Om weer ons land te kry:

“Ons vraag jou, Brit, g’n goed of kwaad;

Gaan weg en laat ons bly!”

 

Maar toen die Brit ons nog vererg,

Toen vat ons die geweer;

Ons was al lank genoeg geterg,

Nou kon ons tog nie meer.

 

En met Gods hulp het ons die juk

Van Engeland afgegooi.

Ons is weer vry – geluk, geluk!

Nou waai ons vlag weer mooi.

 

Dit het ons heldemoed gekos,

Maar Engeland nog veul meer;

So het die Heer ons weer verlos,

Ons geef Hem al die eer.

 

Waai hoog nou oor ons dierbaar land,                                                

Waai, Vierkleur van Transvaal!

En wee die Godvergete hand

Wat jou ooit neer wil haal!

 

S.J. du Toit.   

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie