1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711963

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAARHEEN AFRIKANER?

Die 19 Gesuiwerde Nasionaliste van 1934Dit woel hier binne in my as ek luister na die jong Afrikanerouer en hulle kinders se gesprekke. Dit is “awesome” en “amazing”, “beudifull” en “body language”, “cool en “clue” “flippen” en “focus”, doodskote in hierdie oorlog sonder koeëls wat ons Afrikanervolk se pragtige Afrikaanse taal laat bloei tot die dood toe!

‘n Geslag ouers en kinders wat niks weet van die taalstryd wat die Afrikaner as nuutgebore volk gehad het om sy eie taal te ontwikkel, te handhaaf en uiteindelik op die wetboek te kry as amptelike landstaal, gelykberegtig met Engels, eers in 1920's!    

[PDF] Foto:  Jan Hendrik Hofmeyr de Waal

Die 19 "Gesuiwerde" Nasionaliste wat in 1934 in die party gebly en nie met die Suid-Afrikaanse Party saamgesmelt het om die Verenigde Party te vorm nie.

In 1932 verskyn daar in deel een van die reeks Versamelde Werke van J.H.H. de Waal wat uitgegee is deur Nasionale Pers Beperk, ‘n blik op hierdie stryd wat vandag as gevolg van die gebrek aan kennis, met soveel minagting bejeen word, dat ‘n mens soms wonder of vandag se Afrikaners hoegenaamd Afrikaners wil wees?

Onder die opskrif op bladsy 107, “DIE VERDERFLIKE KONSILIASIEGEES” skryf de Waal die volgende: “Die oorlog was agter die rug. ‘n Mens kon weer asemskep. Op 22 Julie 1902, iets oor die ses weke na die vredesluiting, kon “Ons Land” weer verskyn. Intussen was die Parlement aan die gang en as daar iets is wat die gedrag van die Bondslede gekenmerk het, dan was dit soos dit vir my voorgekom het, lamlendigheid ten opsigte van ons taalgebruik. “Toenadering” en “re-conciliatie” was só erg op die tapyt dat ons vriende begin vergeet het wat hul plig teenoor hul taal was.

Ek het in die persgalery van die wetgewende vergadering gesit en my waarlik geskaam oor die slaafse houding van baie van die Afrikanerlede. Party wat nooit tevore in die Raadsaal Engels gepraat het nie, het dit darem nou probeer, hoe krom en skeef ookal. .... Die een wou die ander oortref in sy vertoon van Loyalty. Ek het vir hulle almal ontsag gehad maar tog gevoel hulle verdien om weens daardie pappe handelswyse op die vingers getik te word, hoe saggies ook.

Daar die vermaning te doen gehad het met die gebruik van Afrikaans, haal ek enige versies hier aan”:

“As mans soos julle – so bekend –

So ‘n voorbeeld sit in Parlement,

Wie durf die jong geslag blameer

As di nie hul taal waardeer?

 

Nee, vriende, kom, wees ook lojaal

Aan jul afsonderlike taal!

Laat tog die treffendste ni bly

Wat ons van andere onderskei!

 

Hoe sukkel Wallis om haar spraak

Steeds op te lei en sterk te maak!

Hoe streef di Ier van vooraf nou

Sy eie taal weer op te bou!

 

En hier, hier in jul land, bestaat

‘n Spreektaal van die eerste graad.

Dis julle s’n. Gebruik dit tog!

En julle kan daar wel mee spog.

 

Let naar di taal van Dirk tog op,

En kyk of julle hom kan klop,

En daar is Knysna’s Hendrik oek:

Hy sukkel nooit aan woorde soek.

 

Kan jul nie almal ook so maak

Terwille van di goeie saak?

Kom, Vrinde! Luister wat ek seg:

Geniet jul erfenis en reg!”

 

Twee verdere opskrifte in hierdie hoofstuk lui: “KERK LEWER OOK VERDERFLIKE VOORBEELD, “DIE VYAND EKSPLOITEER ONS PAPHEID”en “WAT WAS ONS TE WAGTE?”

Is hierdie onge-ergde Afrikaners werklik ernstig as dieselfde tendens deur radio-omroepers en woordvoerders gevolg word?

Die AVP roep elke Afrikaner op om in verset te kom teen hierdie soort taalgebruik! Ons is dit verskuldig aan hulle wat ons taal help skep en vorm het tot een van die mooiste en bruiikbaarste tale waarin jy selfs die mees innerlike sielsgevoel in woord kan uitdruk! Dit is die mees basiese vorm van verset en verg niks meer as selfdissipline nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie