1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707471

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE LIG VIR ONS LEWENSPAD

BybelPsalm 119:105-112

U woord is n lamp vir my voet en n lig vir my pad. (:105).

Wanneer ek in die donker moet rondbeweeg, sal ek gewoonlik n lamp of flitslig inspan om my gang te vergemaklik. Hierdie hulpmiddel sal verhoed dat ek dalk in voorwerpe vasloop of oor iets struikel en myself in die proses beseer.

As ons rondom ons kyk, sien ons ongelukkig soveel mense wat in die lewe rondtas asof hulle in die donker beweeg. En ek praat nou nie van vreemdelinge nie, maar sommer van mense uit ons eie volksgeledere mense uit goeie Afrikanerhuisgesinne. Ek wonder dan hoe is dit dat hierdie mense só rigtingloos is. En hoe lank sal dit hulle neem om te onthou van die onfeilbare rigsnoer wat as die Woord van God aan ons bekend is? Hulle moes tog al daarvan gehoor en selfs op n tyd in hul lewens daaruit geleer het?

Dit is egter nie n ongewone verskynsel dat mense daarvan oortuig is dat die dwaalweg waarop hul verkeer tog die regte pad is om te bewandel nie. Ons dink byvoorbeeld aan n bekende uit die Bybelse tyd. Wél, nie net n bekende nie maar sommer n merkwaardige man. Hierdie man was in sy blindheid op pad na Damaskus toe hy meteens met die ware Lig kennis gemaak het. Hy wat Paulus was, was daarvan oortuig dat hy op die regte pad was terwyl hy besig was om die gemeentes van Christus te vervolg en selfs uit te moor. Dit was egter net totdat die lig van Bo hierdie dwaalweg van sy lewe verhelder het en hy die ware lewensweg kon vind. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik n lig van die hemel af; en hy val op die grond en hoor n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? (Handelinge 9:3&4).

Paulus se reaksie toe hy deur God aangetree is, was deurslaggewend. Hy probeer nie met die Heilige redekawel en die skuld by Hom soek nie. Hy is op die plek in ootmoed ontvanklik vir die bevel van die Here. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. (Hand. 9:6). En hierdie gesindheid en gehoorsaamheid van Paulus maak van hom een van die bekendste figure in die geskiedenis van die Christendom wat baanbrekerswerk vir die koninkryk van God sou doen!

Ek en u het voorwaar iets om by Paulus te leer, nl. om in nederige bereidwilligheid na die stem van die Here te luister. Ons leef in n tyd waarin mense maar net die mooi beloftes van seën en voorspoed uit die Woord wil opsoek en glo terwyl die gedeeltes van diensbaarheid aan God, dankbaarheid en eerbied aan Hom basies geïgnoreer word. En dan wonder mense waarom Hy hulle gebede ignoreer? Ons is veronderstel om na Hom te gaan in bereidwilligheid met die vraag: Here, wat wil U hê moet ek doen? Dít is mos veel eerder ware Godsdiens as die gekke idee dat Hy gedurig na die mens se pype moet dans en vra wat ons wil hê Hy moet doen.

Die beste en enigste weg vir my en u om te volg, is die weg in die lig van die Woord. Dit is hierdie God van die Bybel wat vir Adam en Eva gewaarsku het om weg te bly van die boom in die middel van die tuin van Eden. Hulle het die weg gekies waarteen Hy gewaarsku het en ons almal weet wat die gevolge daarvan was. Dit is Hy wat vir Abraham bevel gegee het om uit sy huis en sy familie te trek en ons is nie onbekend met die geseënde lewe van Abraham nie. Dit is hierdie selfde God wat vir Lot uit Sodom uitgelei het voordat die stad vernietig is en wat vir Noag bevel gegee het om die ark te bou om van die sondvloed gered te word. Dit is Hý wat die volk Israel uit Egipte gelei het en daar waar daar nie n pad was nie wél n pad deur die see gekloof het.

Tereg kan ons vandag nog met vrymoedigheid die woorde van Gesang 47:2 saamsing. Hy laat ons oor die lewe vanuit Sy Woord besin. Wanneer ons denke doodloop en ons nie verder weet, as ons verval in wanhoop, is Hy tot hulp gereed. Daarmee saam kan ons die woorde van wyle prof. JD du Toit beaam wat hy uit Psalm 36:10 aangehaal het. ...in u lig sien ons die lig. Mag ons elkeen daagliks in hierdie lig van die Woord wandel!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie