1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712035

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AS ONS HOM VERLOËN

Bybel2 Tim. 2:1-13

“As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën.” (:12).

Die Afrikaanse woordeboek omskryf die woord verloën as volg: 1. Nie wil erken nie; 2. Afvallig wees. En is hierdie definisies nie treffend nie! Dit stel die feit tog duidelik dat enigiemand wat ‘n “tipe evangelie” verkondig waarin Jesus vir almal net goed en liefdevol is en ontken dat die mens gehoorsaamheid en eer aan God verskuldig is, is aktief besig om afval van God te verkondig. Anders gestel, is so ‘n persoon besig om Hom te verloën.

Dit is nie egter net dwaalleraars wat Hom verloën deur misleidende en onskriftuurlike prediking nie. Kyk ‘n bietjie rondom u. Christus word in ons openbare skole verloën deurdat daar plek vir alle godsdienste is, behalwe vir die Christendom. Hy word in huise verloën deurdat menige huisgesin Hom nie eerbiedig in hul daaglikse lewe nie. Daar is oorgenoeg tyd om voor die televisie deur te bring, maar daar is nie tyd om huisgodsdiens te hou nie. Hy word deur baie ouers verloën wat Hom nie erken in die opvoeding van hul kinders nie. Dit is vir hul belangriker dat om gewild onder hul kinders te wees as om God te gehoorsaam en te behaag. Laasgenoemde is geen nuwigheid nie. Ons weet dat Eli aan dieselfde oortreding skuldig was, maar ons weet ook van die ongelukkige einde wat dit vir hom ingehou het. “...en eer jy jou seuns meer as vir My ...” (1 Sam. 2:29).

Ons sien hoedat die jongmense (en ongelukkig ook die oueres) Hom openlik verloën deur hul onsedelike verhoudings. God word nie geëer deur die instelling van die huwelik te eerbiedig nie, maar eerder word Hy verloën in die toegewing aan sondige en vleeslike begeertes. Hy word nie geëer daarin dat elke man sy eie vrou in heiligheid en eer soek nie, maar Hy word eerder verloën deur mans en vrouens wat dien een die ander verneuk.

Ons is geneig om te dink dat dit net Petrus was wat Christus verloën het. Alhoewel ons baie bekend is met die geskiedenis van Petrus wat Jesus verloën het, was hy nie die enigste dissipel wat hieraan skuldig was nie. Ons lees in Matt. 26:35 dat Petrus vir Jesus plegtig verseker dat hy Hom nie sal verloën nie al sou dit beteken dat hy sy lewe vir Hom moet aflê. Dit was egter nie net Petrus wat Jesus hierdie versekering gebied het nie, maar wel al die dissipels. “Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie! So het ook al die dissipels gesê.” Petrus het dalk in die binneplaas van die paleis met sy mond ontken dat Hy ‘n dissipel van Jesus is en Hom daardeur verloën. Die ander dissipels het Hom egter deur hul optrede verloën toe hulle op die vlug geslaan het die oomblik toe Jesus in Getsémané gevange geneem is.

Daar is dalk min mense wat Jesus met hul mond openlik verloën, maar aan diegene wat Hom met hul optrede verloën, is daar geen tekort nie. Inteendeel, ek dink nie dat daar een van ons is wat nie daaraan skuldig is dat ons Hom op die een of ander lewensterrein nie die mate van erkenning gee wat Hom toekom nie. Dit kan wees dat ons dit onbewustelik doen, maar ook uit eiesinnigheid of ongeërgdheid.

Die profeet Jesaja het reeds in Jesaja 8:15 hierdie toestand in die toekomstige geslagte gesien. “En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word.” Dit is dan Paulus wat in sy brief aan die Romeine die rede verstrek wáárom mense sal struikel en dit is juis omdat die mense dit nie die moeite werd ag om God in erkentenis te hou nie – of om Hom dan natuurlik te erken nie en daarom word Hy deur hul optrede verloën. “En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat – al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien – dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.” (Rom. 1:28-32).

Terwyl die wêreld dit nie die moeite werd ag om Hom in erkentenis te hou nie – laat ons aan Hom die nodige eer bewys deur seker te maak dat ons Hom nie ook verloën nie. Hetsy dit is deur dit wat ons sê, deur dit wat ons doen of ook dit wat ons nalaat om te doen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie