1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711940

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WIE WEET STEEDS NIE?

BybelJob 12:7-12

MAAR vra tog vir die diere, dat hulle jou leer; en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee; of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie deur al hierdie dinge dat die hand van die HERE dit gemaak het nie? (:7-9).

Elke mens moet tog op een of ander stadium in sy lewe stil raak en homself die vraag afvra waar alles wat hy rondom hom sien sy oorsprong het. Daar bestaan tog niks op aarde wat sommer maar net vanself ontstaan het nie. Dink byvoorbeeld aan die huis waarin u woon. Dit was tog nie net eendag opslag daar vir u om in te woon nie dit moes natuurlik eers gebou word. Alvorens die huis gebou kon word, moes die boumateriaal soos die sement en bakstene eers vervaardig word. En in die vervaardigingsproses van hierdie materiaal is meestal grondstowwe soos water en grond gebruik wat deur die aarde opgelewer is. Maar waar sou die aarde dit tog vandaan kry om dit aan die mens te kon lewer?

Die ontstaan van alle dinge (in besonder die aarde) is n veelbesproke onderwerp. Alhoewel die Bybel vir ons n duidelike omskrywing van die Skeppingsverhaal van die skepping bied, is daar diegene soos Charles Darwin en andere wat deurgaans allerhande teorieë probeer formuleer ten einde te probeer om die bestaan van God te ontken. Dit is natuurlik baie duidelik dat sulke werk deur die satan aangehits word wat van meet af aan daarop uit is om n greep op God se handewerk te probeer kry. Dit is dan ook om hierdie rede dat Darwin se sogenaamde teorie (wat eintlik maar net n hipotese is) n bedekte dwaalleer is eerder as wat dit enigiets met wetenskap te doen het.

U sal dalk vir my wou vra of God dan nie deur n oerknal Big Bang kon skep nie? Natuurlik was nie ek of u Sy raadsman in die skepping van alle dinge nie, maar tog het Hy dit nodig geag om ons deur Sy Woord te leer hoedat Hy wel alle dinge geskape het. En dit was nie deur n oerknal nie. IN die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. (Gén. 1:1-3). Op geen ander wyse as deur die Woord van God het die huidige skepping tot stand gekom nie.

Wanneer ons terugdink aan verlede week se oordenking waarin ons geleer het dat Jesus Christus self die Woord van God is en ons lees Johannes 1:1-3 sien ons hoedat Jesus Christus self sedert Génesis 1 by die Skepping betrokke is. Ons leer ook hieruit dat Hy self betrokke was in die skepping van alle dinge. IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Nadat God die aarde met alles daarop en daarin geskape het, het Hy besluit om die mens te skape om oor die werk van Sy Hande te heers. En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Gén. 1:26). En so kon koning Dawid, n man na aan God se hart, ook hierdie Skeppingsopdrag van God aan die mens in die woorde van Ps. 8:4-9 verwoord. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom n weinig minder gemaak as n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.

Kyk ons egter rondom ons sien ons n samelewing waarin die mens hierdie opdrag nie na wense nakom nie, maar tog wil kla omdat alles ten gronde gaan. Ons sien ouers wat nie hul opdrag nakom om kinders ordentlik op te voed nie. Ons sien kinders wat nie hul opdrag nakom deur hul ouers en ander gesagsfigure die nodige respek te betoon nie. Ons sien huisgesinne bloei omdat mammas hul plig om te versorg en te koester verruil vir die aanloklikheid daarvan om n goeie sakevrou of iets dergelik te wees en die rol wat God vir hul geskape het as minderwaardig ag en dit sal hul tot skande wees in die komende geslagte.

Ons kyk na die geskiedenis en sien die erfenis wat aan die Afrikanervolk afgemeet is om daarna om te sien en dit lê ook vandag aan skerwe. Ons pas nie ons taal op nie, die volgende geslagte se toekoms word oorboord gegooi en boonop moet alles wat net n halwe skynsel van godsdienstigheid het ook geakkommodeer word as sou dit wees ten koste van ons eie geloofsbeginsels! In plaas daarvan dat mense sou insien dat Jesus Christus in die vlees gekom het juis om ons te onderrig in hierdie dinge, word Sy dood deur menig ketters as vrypas aangewend om nog beter te vernietig en af te breek!

Ons is dalk moedeloos en die situasie in ons land lyk dalk op hierdie stadium uitsigloos. Onthou net dat die volk Israel se toekoms voor die Skelfsee ook uitsigloos was. Dit wat menslikerwys n doodloop was, was vir God maar net die punt van n nuwe toekomspad vir die volk Israel.

Kyk rondom u na die skepping wat die heerlikheid van God uitbasuin. Soek binne u huis na die Woord van God wat ons kennis van Hom leer en begin opnuut leef soos n kind van God, erfgenaam deur Jesus Christus met n verantwoordelikheid om na dit wat Hy geskape het in getrouheid om te sien. Op hierdie wyse sal u lewe dan ook, soos die ganse natuur rondom ons, vir diegene rondom u die boodskap uit dra dat daar wél n ware, lewende God bestaan omdat Hy deur u lewe en optrede vir ander duidelik sal wees.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie