1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707468

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IN U LIG

BybelPs. 36:1-13

“Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.” (:10).

Waarom moet ons gedurig hoor dat die toekoms van die Afrikaner duister lyk? Dit is dalk omdat ons die Lig van die lewe uit die oog (en hart) verloor het! Dit is dalk omdat die groter deel van die Afrikanervolk sy toekoms begin bou het op wankelrige dinge van benede in plaas daarvan om hul lewensfondasie op die vaste Rots te lê. Nou woed daar ewe skielik verskeie lewenstorme onder ons en ons sien hoedat die een na die ander huis ten gronde gaan.

Elke huis wat val is nog ‘n liggie wat uitgedoof word. Elke liggie wat uitgedoof word, laat die dreigende omstandighede soveel erger lyk en stel groter eise aan die oorblyfsel. Die eise van dapperheid, moedhou en om die geloof te behou raak al hoe groter. Elke lig wat uitgedoof word stel die eis aan die oorblywende ligdraers om ‘n groter, helderder lig te laat skyn.

Die vraag wat u elkeen nou seker wil vra is natuurlik hoe lank sal hierdie oorblyfsel kan volhou om ‘n helder, skynende baken te bly in ‘n samelewing waar die nag al verder gevorder het en die duisternis toenemend blyk die oorhand te kry? Die antwoord is eenvoudig – solank as wat dit sal neem om die duisternis finaal te verdryf. “En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” (Joh. 1:5).

Daar is gelukkig nie alleen liggies wat deurgaans uitgedoof word nie. Daar is ook gedurig nuwe ligte wat deur die Heilige Gees aangevuur word. Dit is selfs vir sommige mense eers nodig om in die afgrond van doodskaduwee te beland voordat hul in waarheid na die Lig sal hunker en sal besef hoe nodig hulle hierdie Lig in die lewe het. Dit is eers wanneer mense deur totale duisternis omring word dat hulle die helder Lewenslig kan raaksien!

Daar is soveel mense wat nie wil hoor van reg en verkeerd en allerhande “hoogheilige voorskrifte” uit die Bybel nie. In laasgenoemde geval is dit mos eenvoudig – indien ek nie Bybel lees nie sal ek ook nie deur die Woord aangespreek kan word nie. Dit is dalk nie heeltemal só eenvoudig nie, want ‘n persoon wat wel getrou Bybel lees en Christus in waarheid navolg se lewe sal jou ook aankla soos wat die Woord van God jou sal aankla! Dit is om hierdie rede dat ons as gelowiges nie mag moedeloos en moeg word om die weg van die waarheid te bewandel nie, want ons lewens dien ook as getuienis vir (of teen) diegene wat die getuienis van die Woord opsy geskuif het.

Gelowiges kan nie uit hulself koers hou en staande bly nie. Ons moet gedurigdeur ons rigting in die lewe aan die Woord toets om te verseker dat ons in die regte rigting oppad is. Dit is dan ook om hierdie rede dat ons die Woord alleen as rigtingwyser sal gebruik, want sou ek met twee kompasse reis en die een is foutief, sal ek kort voor lank begin twyfel in welke een nou die regte rigting aandui. Dit is net eenders met mense wat die Woord tesame met ‘n teenstrydige doktrine probeer gebruik om lewensrigting te bepaal en kort voor lank begin twyfel of die Bybel of hierdie “nuwe maatstaf” dan nou verkeerd is.

Daar is vir die gelowige geen beter en meer betroubare wegwyser as die Woord van God nie. Die Woord was van meet af al die bron van lewe vir die mens. “IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. In Hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense.” (Joh. 1:1&4). Dit was egter nie eers in die 21ste eeu dat mense die Woord van God in twyfel begin trek het nie. Hierdie dwase verskynsel is so oud as die mensdom self en was dit nie hiervoor nie was Adam en Eva vandag steeds in die Paradys! Die gevolge hiervan is egter ook van die sondeval af dieselfde en steeds leer die mens nie, maar kies om die duisternis liewer te hê as die lig. “En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.” (Joh. 3:19).

Ons moet ook die keuse in die lewe uitoefen, nl. om die duisternis lief te hê of om dit te haat en te bestry. Wanneer ons die lig liefhet, sal ons nie vrees om met ons lewe na die lig te gaan sodat ons werke in waarheid beoordeel kan word nie. Dit is wanneer ons werke in waarheid beoordeel word deur die lig van God se Woord dat ons die krakies en onvolkomenheid van ons werke raaksien. Dit is immers nodig as ons aan hierdie tekortkominge wil werk om dit te verbeter. Ek gee byvoorbeeld baie getrou my offergawe (tiende) aan my gemeente, maar wanneer ek my lewe aan die Woord toets besef ek dat God nie ‘n behae het in gedwonge gawes of gawes uit gewoonte gegee nie – Hy verwag dat elke gawe met opregte oorgawe, dankbaarheid en liefde aan Hom afgestaan moet word.

In ‘n lewe met soveel dwaalweë, halwe waarhede, blatante leuens en ook soveel verwarring is die behoefte aan standvastigheid geweldig groot. Mense soek ongelukkig menigmaal hul standvastigheid in dwaalsterre soos gewilde kunstenaars wat self verdwaald is of selfs in akteurs (wat bloot ‘n nabootsing van ‘n fiktiewe karakter is) en is dan telkens teleurgesteld en ontnugter wanneer hul tot die besef kom dat hul rolmodelle ook voete van klei het.

As al hierdie mense, al hierdie beroemde en gewilde mense wat so navolgingswaardig lyk dan uiteindelik tot teleurstelling lei, wat maak hierdie Jesus wat as die Woord geken word soveel anders? Ek wil versekering hê, ek wil waarborge hê! Hoe sal ek hierdie Woord met my hele lewe kan vertrou? Die waarborg van Sy liefde vir u (as ware gelowige)en van Sy getrouheid is op Golgóta met bloed verseël! “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” (Fil. 2:6-8).

Ekself het die ewige kompas in die lewe gevind – die Woord van die lewe. Die Woord lei my dalk nie rondom elke storm van die lewe nie, maar het my nog nie eenmaal midde ‘n lewenstorm versaak nie. Dit is waarom ek met vrymoedigheid kan getuig van die Woord wat die lig ook glashelder oor u lewe kan laat skyn! “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” (Ps. 119:105). Dit is hierdie Lig wat u sal help om u lewe suiwer te hou in ‘n besoedelde samelewing. “Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.” (Ps. 119:9). Dit is in die lig van hierdie Woord wat u die lewenslig sal vind!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie