1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711959

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HANDHAWING VAN SONDAGSRUS  

erik van pienbroek2VLAARDINGSE RAADSLID HOU INDRUKWEKKENDE PLEIDOOI VIR DIE HANDHAWING VAN SONDAGSRUS  

MNR. ERIK VAN PIENBROEK: "NA MY SIENING IS HIERDIE DAG 'N OPDRAG VIR ELK
".

Op Dinsdag 20 Desember het die Vlaardingse raadslid Erik van Pienbroek van die CU/SGP faksie 'n vurige pleidooi gehou om die Sondagsrus te handhaaf. Hy het ondermeer betoog dat baie mense behoefte het aan rus op daardie dag en die sg. koop Sondae nie baie suksevol was. Ons sal die raadslid vrae stel oor sy pleidooi.

"Meneer van Pienbroek kunt u uiteenzetten waar uw redevoering precies over ging?"

"In mijn betoog heb ik aangegeven dat de koopzondag in Vlaardingen geen succes is omdat, met name, de kleine ondernemers en burgers kiezen voor rust of andere bezigheden in plaats van winkelen op zondag. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat de gemeenteraad elk jaar zal besluiten over het aantal koopzondagen per jaar. Dit gebeurt aan de hand van een onderzoek die het Detailhandels Platform Vlaardingen houdt onder alle ondernemers in Vlaardingen. Echter is er dit jaar geen onderzoek gehouden omdat men niet heeft vernomen dat de ondernemers iets anders zouden willen. Het advies van het D.P.V. was daarom om geen verandering in het koopzondagenbeleid door te voeren. Men blijft alle zondagen open.


Naar mijn mening is hierdoor de gemeenteraad gepasseerd omdat zij dit advies overneemt en niet de gemeenteraad laat besluiten".

"Was er steun van de andere politieke partijen voor uw pleidooi?"

"Geen steun gekregen wel kritische vragen. Bijvoorbeeld of wij de kerken ook gaan sluiten wanneer er weinig bezoekers komen".

"U concludeerde dat zowel ondernemers als burgers behoefte hebben aan rust op die dag. Hoe komt u tot deze constatering?"

"Ondernemers, en dan voornamelijk de kleinere, geven aan dat ze al veel open zijn en dat alle zondagen open veel te belastend en niet vol te houden is.
De consumenten komen niet massaal op de koopzondag af en doen dus andere dingen op die dag.
In mijn bijdrage heb ik het over 'rust' gehad in de zin dat het in onze drukke tijd goed is om gewoon een dag afstand te nemen van bezigheden waardoor wij dagelijks in beslag worden genomen. Gewoon één dag rust om gezin, familie en vrienden te ontmoeten. Gewoon tijd voor elkaar te hebben om écht om elkaar te geven. Dit beginnen wij nu steeds meer te missen in de maatschappij.
Economie en digitale contacten eisen te veel tijd van ons leven".

"Hoe zou het komen dat het Detailhandels Platform Vlaardingen (D.P.V) ditmaal geen onderzoek onder de ondernemers had gehouden, terwijl ze dat anders wel altijd doen?"

"Zij vonden het niet nodig omdat ze geen geluid vanuit hun achterban hebben gehoord dat deze ondernemers ontevreden zouden zijn over de koopzondag. Het scheelt hun ook tijd om geen enquête op te stellen, te verspreiden en te analyseren. Ook heeft het D.P.V. eerst altijd luid verkondigd dat de koopzondag noodzakelijk is, en het slecht voor de Vlaardingse middenstand zou zijn wanneer de consument niet de gelegenheid krijgt om op zondag te winkelen. Wat nu gebeurt is dat de ondernemers het prima vinden wanneer een andere winkelier open gaat zolang hij zelf maar niet open hoeft".

"U zette vraagtekens bij de representativiteit van dit Platform. Is dit wellicht omdat ze een onderzoek naar de wenselijkheid van winkelopeningen op Zondagen niet opportuun achten?"

"De opdracht is in het geheel niet uitgevoerd terwijl zij dit wel afgesproken hebben met het college van burgemeester en wethouders.
Ook zijn zij afgegaan op hun achterban. Hun website geeft aan dat er 13 winkels over heel Vlaardingen bij het D.P.V. zijn aangesloten. Dat is heel erg weinig.
Zonder een breed onderzoek hebben ook de ondernemers die niet zijn aangesloten bij een vereniging geen gelegenheid gehad om hun mening kenbaar te maken".

"Hoe staan de Vlaardingse winkeliers in het algemeen tegenover het handhaven van de Zondagsrust?"

"Ze vinden alles prima zolang ze maar niets verplicht worden. "Wie niet open wil hoeft niet open" is een veel gehoorde kreet bij ondernemers en politiek".

"Is het u bekend dat veel Vlaardingse christenen maar ook rand- en niet- kerkelijken, winkels die op Zondag geopend zijn mijden?'

"Er zijn mensen die daar bewust op letten maar in veel gevallen is het haast niet te doen. Misschien moeten christenen hier juist meer bewustere keuzes in maken".

"Wethouder de Vries  van D'66 verklaarde dat het college uitgaat van zelfregulering en dat hij de mening deelt van het Detailhandels Platform Vlaardingen dat het zoals het nu gaat goed gaat. Deelt u zijn mening?"

"Nee, zeer zeker niet. Er is nu totaal geen duidelijkheid bij de consument over wie open of dicht is. Ook bij de ondernemers is er geen samenwerking want je moet zelf maar weten wat je doet lijkt men te denken. Dit geeft geen goede samenhang in de verschillende winkeliersverenigingen. Tijdens mijn betoog heb ik genoemd dat er teveel een liberale individualiteit is. "Kijk maar" dat lijkt een heel passende uitspraak.
Misschien zijn er winkeliers die wel afspraken willen maken over de koopzondag of misschien terug willen gaan naar het oude beleid van 14 koopzondagen (wat nog steeds niet de voorkeur is van de ChristenUnie/SGP-fractie) maar dat weten wij nu niet omdat er geen onderzoek is geweest".

"We hebben begrepen dat de gemeenteraad nog geen besluit heeft genomen over de koopzondagen. Wat betekent dit in de praktijk?"

"Het college heeft het advies overgenomen zonder aan de raad om goedkeuring te vragen. Ook heeft het college niet gevraagd of het goed is dat zij het advies overnemen. De gemeenteraad is nu helemaal niet gehoord".

"Zou de Dag des Heeren in de toekomst nog een belangrijke plek blijven innemen of zou deze verworden tot een gewone dag, net als alle andere dagen van de week?"

"Ik ben bang dat het een gewone dag gaat worden. Met normaal salaris voor de werknemers ipv zondag toeslag. Ook ben ik bang dat hierdoor gezinnen nooit meer een gezamenlijke vrije dag hebben om met elkaar bezig te kunnen zijn. Ieder kan op verschillende dagen vrij zijn. Hoe gaat het bijvoorbeeld met een sportvereniging wanneer ieder op een andere dag vrij heeft. Krijgen wij ook een donderdag voetbalcompetitie?
De afgod economie heeft de maatschappij volledig in haar hand. Alles moet opgeofferd worden om meer geld te verdienen. Bij gezinnen worden mannen en vrouwen gedwongen om te werken. Werken moet 7 dagen in de week gebeuren en daar moet alles voor wijken.
Houden wij nog tijd over voor elkaar of voor ons zelf?
Houden wij nog tijd over voor ons geestelijk leven?
Houden wij nog 1 dag over in de week om los van de maatschappij te kunnen zijn en om onze Schepper te loven en danken".

"Meneer van Pienbroek we willen u hartelijk danken voor deze boeiende uiteenzetting en wensen u de rijke zegen van de Heere op uw belangrijke werk".

"Heel graag gedaan en het genoegen is geheel aan mijn kant".

Kyk ook asb by: http://www.christenunie-sgpvlaardingen.nl/

 

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie