1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707354

Besoekers aanlyn

Ons het 6 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NUWEJAARSBOODSKAP VAN DIE LEIER VAN DIE AFRIKANER VOLKSPARTY

2017Die jaar 2016 is op vier dae na, afgeloop en 2017 wag reikhalsend op die verandering wat ingelui is met enkele gebeure in 2016. Gebeure wat hoofsaaklik buite die grense van Suid Afrika plaasgevind het, wat ons nie beplan of verwag het nie, maar wat baie seker ook ‘n invloed sal hê binne Suid Afrika!

Die Afrikanervolk in benouing

Dat die Afrikanervolk na die sluipmoord op dr. Verwoerd in die mees benouende toestand sedert ons volkswording gekom het, met die oorwig van radeloosheid sedert 1994. Dit is nou in 2016, onteenseglik sigbaar duidelik.

Met die toename in geweld, moord, algemene verval en veral die al hoe meer blatante dreigemente wat ons moet aanhoor oor die afneem van ons besit sonder vergoeding, sonder die oënskynlike vermoë van verweer, neig baie van ons volksgenote om moedeloos in vrees te verval.

Verdeeldheid

Wat egter tragies is, is die verdeeldheid deur ons Afrikaners wat steeds die Liberale “Afrikaners” se “oplossings” vir ons probleme najaag ten koste van die beginsels wat ons gedra het tot en met die moord op dr. Verwoerd. Met die oog op die gebeure buite ons land se grense wat in wese die Afrikanerleiers sedert 1948 tot 1966 se beginselstandpunte reg bewys, sal dit kranksinnig wees om steeds omstandigheid bo beginsel te stel!

Internasionale media

In die internasionale media is daar selfs menings wat verkondig dat 2016 die einde van die wêreld is soos wat ons dit tot nou toe geken het! Die redes wat daarvoor aangevoer word, is hoofsaaklik Donald Trump se oorwinning in die VSA en dan die stemming in Brittanje wat onttrekking uit die Europese Unie tot gevolg gaan hê.

Verandering terug na Nasionalisme toe!

In ‘n sin stem ek saam dat daar verandering besig is om wêreldwyd plaas te vind. Dit het waarskynlik eerder begin met die onverdedigbare moord op Sadam Husein, die aanvalle in Saudi Arabië en die moord op Gadafi in Libië. Die gevolge daarvan in daardie lande, die veragtelike afskiet van passasiersvliegtuie, die gebeure in die Ukraïne en die Aanslag op Asaad Bashir van Sirië, waar die Imperialiste met allerhande gefabriseerde redes hulle optredes probeer regverdig het, het hulle nou ingehaal!

In Suid Afrika was dit die aanslag op die beginsel van afsonderlike ontwikkeling en die onreg wat daaruit voortgespruit het. Die uitslag van die referendum in Brittanje oor Brexit, die uitslag van die verkiesing in die VSA, die geweldige en onverwagse regse swaai in feitlik elke toonaangewende land se plaaslike en nasionale verkiesings, dui op ‘n grondverskuiwing, terug na Nasionalisme toe!

Kiesers moeg vir bedrog!

Dit is duidelik dat kiesers moeg is om vir liberale (lees oneerlike) mense te stem wat nadat hulle ‘n mandaat van die kieser in ‘n sogenaamde demokratiese verkiesing verkry het, die mandaat gebruik om individue, die geldmag, die banke en finansiële instansies en maatskappye se belange te beskerm en te bevorder in teenstelling met die belange van die mense wat vir hulle gestem het!

In ons land was Pik Botha en die de Klerkregering sprekende voorbeelde daarvan. Die klimaat is egter besig om vinnig te verander en daarom is die AVP opgewonde oor 2017 wat vir ons voorlê. Behalwe vir die Britte is daar ten minste nog agt lidlande van die 27 lede van die Europese Unie wie se mense ongelukkig is met hulle regerings se lidmaatskap aldaar. Statestiek dui daarop dat hulle ook moontlik in die nabye toekoms kan onttrek. Onder hulle is Italië, Frankryk, Swede, België, Pole, Duitsland, Spanje, en Hongarye.

Vrees pak Europa

Die invloed van die EU op hierdie lande se besluitneming, binnelandse sake en handelsooreenkomste het ‘n bron van irritasie geword, veral met die asielsoekende vlugtelinge wat deurspek is van ISIS terroriste wat Europa in ‘n greep van vrees beet het!

‘n Anker uit God’s Woord

In die lig van wat aan die gebeur is wil ek aan elke Afrikaner dié volgende versekering gee uit God’s Woord: 2 Kronieke 14:9-13 En Serag, die Kusiet, het teen hulle uitgetrek met ’n leër van ’n miljoen met driehonderd strydwaens; en hy het gekom tot by Marésa. 10 Toe trek Asa uit hom tegemoet, en hulle het die slagorde opgestel in die dal Sefáta by Marésa. 11 En Asa het die HERE sy God aangeroep en gesê: HERE, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, HERE onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom; HERE, U is onse God; laat geen sterfling naas U magtig wees nie.

12 En die HERE het die Kusiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete het gevlug. 13 Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar; en van die Kusiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie; want hulle was gebreek voor die aangesig van die HERE en voor sy leër. En hulle het ’n baie groot buit geneem;

Afrikaner,keer terug na ons God. Keer terug na ons volk. Dien die HERE. Wyk af van die kwaad. As u kerk hom besig hou met dit wat die Woord van God afwys, wys dan u kerk tereg! Indien hy volhard, verlaat dan dié vals kerk en skaar u by gelowiges wat bymekaar kom in gehoorsaamheid aan God se Woord en kyk hoe Hy ons weer soos in die verlede met sterke arm uitred en vry maak wanneer ons die eer van die oorwinning aan Hom gee!

Numerie6:27 EN die HERE het met Moses gespreek en gesê:

23 Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: 24 Die HERE sal jou seën en jou behoed; 25 die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; 26 die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.  

27 So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

SO is my gebed dan vir elkeen van u wat hier lees en dit in sy hart bewaar vir 2017!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie