1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711932

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS IS KONINGSKINDERS!

BybelDIE WARE VERSOENING!

2 Samuel 7:1-29

“Ek sal vir hom ‘n vader wees, en hy sal vir My ‘n seun wees; sodat as hy verkeerd handel, Ek hom sal straf met ‘n menslike roede en met slae van mensekinders.” (:14).

Hierdie voorreg, om God ons Vader te mag noem, is nie alleen tot die troonopvolger van Dawid beperk nie. Die versoening wat Jesus Christus vir gelowiges met God die Vader bewerk het, het Hom die Eersteling onder ons (ware gelowiges in Jesus Christus) gemaak as God se kinders. “KYK wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word!...” (1 Joh. 3:1).

Daar is ongelukkig soveel mense wat onverskillig en ligsinnig met die Woord en die Evangelie omgaan. “Christenskap” word deur sommige voorgehou as een of ander maklike manier om die mens se wil vrye teuels te gee en dan jou gewete te sus dat Jesus vir die hele wêreld se sonde gesterf het.

Koningskap word dan ook mos geassosieer met weelde, oorvloed en voorspoed. So het die Evangelie in sommige dwaalleeraars se hand ontaard in die verkondiging van ‘n voorspoedteologie wat mense se sinne heeltemal skeeftrek. Die enigste aspek waarop hierdie mense kan fokus, is op finansiële voorspoed al sou dit ten koste van hul sieleheil wees!

‘n Bevoorregte lewe loop mos hand-aan-hand met verantwoordelikhede, nie waar nie?   As ons die voorreg het om God se kinders genoem te word, beteken dit dat die verantwoordelikheid om soos Sy kinders te leef daarmee saamgaan. Die vraag is nou of mense regtig na my lewenswandel kan kyk en tot die slotsom kan kom – dít is hoe ‘n Koningskind leef? Ek praat nou nie daarvan om my rykdom te probeer rondgooi omdat ek wil spog oor hoe geseënd ek voor God is nie. Ek praat nie daarvan om te probeer om die grootste offergawe na die skatkis te bring terwyl ek gedurende die week hierdie geld op oneerlike wyse van mense bekom het nie. Ek praat van ‘n lewe wat nie alleen die gedaante van godsaligheid het nie, maar ook die krag daarvan!

Dit is opvallend in ons gelese gedeelte uit 2 Samuel 7 hoedat die profeet Natan homself moet korrigeer in sy raad aan koning Dawid. Die voorstel wat koning Dawid gemaak het om vir God ‘n huis op te rig het baie edel voorgekom. Natan het dit nie eers vir een oomblik oorweeg dat hierdie onderneming van die koning teen God se wil kan wees nie. God wys egter vir Dawid daarop dat Hy hom nie hierdie opdrag gegee het nie en verbied hom selfs om vir Hom ‘n huis te bou.

Ons kan ook menigmaal namens God probeer besluit hoedat ons Hom sal dien. Hierdie en daardie manier kan (na my mening) mos nie voor Hom verkeerd wees nie en dan wag ek nou op God se seën van my goeie werk, maar dit voel asof Hy dit nie eers bemerk nie. Die vraag is dan of ek nie sommer self besluit het dat ek ‘n onderneming sal uitvoer sonder om God daarin te ken nie? Ek wonder of menig mense nie besig is om hulself met allerhande godsdienstigheid besig te hou sodat hul nie nodig het om in waarheid stil te raak en hul harte in eerlikheid voor God oop te maak en te ondersoek nie. Laasgenoemde is immers die Godsdiens wat God van Sy kinders verwag – om gereeld ‘n deeglike selfondersoek te doen. God het ‘n veel groter behae in opregtheid, liefde en ootmoed as enige ander “liefdadigheidshandeling” van die mens. “Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?” (Miga 6:8).

God het elke ware gelowige lief. Hy wil nie hê dat ons van Hom moet wegskram en ons geluk op vreemde plekke of op vreemde wyse in die wêreld gaan soek omdat ons nie vrymoedigheid teenoor Hom het nie. Hy wil hê dat ons as Sy kinders ons ongeregtigheid voor Hom bely en dit laat staan. Wanneer ons laasgenoemde doen en opreg met God leef sal ons vrymoedigheid hê om tot Hom te nader.

God wil nie hê dat ons lewenslank skuldgevoelens met ons moet saamsleep nie, maar dat ons sal glo dat die kosbare Soenbloed deur Jesus Christus geskenk, genoegsaam is om ons van alle ongeregtigheid wat ons in opregtheid bely en laat staan het, te reinig! “Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;” (Rom. 8:15&16)

My wens is vandag dat my en u lewe ‘n ware getuienis sal wees van Wie ons Vader is. Hy is die Een wat Sy oog op ons hou en vir ons wil raad gee. “Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.” (Ps. 32:8). Mag ons lewens getuig van kinders wat hierdie welgemeende raad van hul Vader daagliks uit Sy Woord aanneem met ‘n vrymoedige gesindheid om as sy gehoorsame kinders te leef.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie