1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712015

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SUID AFRIKA SE ONDERWYSTOESTAND IN 2016 ‘N DODELIKE GEVAAR VIR ENIGE KIND!

Onderwys in Suid AfrikaTEACHER WORKED FOR 20 YEARS WITH FAKE QUALIFICATIONS (Lees die Engelse berig na my kommentaar om die ore van die seekoei in die onderwysstelsel te sien uitsteek!)

HOE HET ONS IN HIERDIE TOESTAND BELAND

Bo en behalwe doelgerigte en planmatige misleiding en verraad, het die ooglopende wegkruipery in nuutgestruktureerde Onderwys-organisasies waarin ras as grondslag prysgegee is, geen "diskriminasie" is nie, m.a.w. "oop" soos die rigting deur die NG kerk in 1986 aangedui is, 'n belemmering vir effektiewe weerstand geword deur die oënskynlike optrede in belang van die Afrikaner!

Afrikaner-onderwyskundiges, hetsy vanweë oortuiging of dienstigheid, het die toepassing van die vernietigende Onderwysleerplan van selfs die vorige regime hulle al laat welgeval. Dat die totale miskenning van standaard, die onreg aan die kinders van elke ras, die onwetmatigheid van optrede en voorspelbare insinking in die lig van die voorgestelde kriteria vir onderwys, nie 'n storm van protes by ons en ons "Onderwys-hoë’s" ontlok het nie, dui op die mate waarin die vyand se strategie suksesvol was!

HOE HET ONS WEERSTAND GEBIED

Deur volgehoue en goedberekende verdeeldheid in Afrikanergeledere op feitlik elke lewensterrein te bewerkstellig, het ons noodsaaklike kollektiewe weerstand wat die deurslag sou gee, effektief in die slag gebly! Hiervoor moet nie die politiek wat dan kwansuis sou gefaal het beskuldig word nie, maar die politieke insig van sommige Afrikanerleiers, wat ook-al die motivering! Daarby kan ook met stelligheid gevoeg word dat die van ons wat onsself van die nasionale denkstroom , soos vir u geskets uit die geskiedenis, afgesny het, en sodoende polities nie meer nugter kon dink nie, 'n beduidende aandeel gehad het!

In die toenemende chaos in die onderwys waarby die leerkragte al meer betrek geword het vanwee hulle dienstigheid, ten koste van hulle veronderstelde roeping, het perspektief totaal verlore geraak!

DIE STAAT EN DIE KERK SE VERANTWOORDELIKHEID

Die bestaan en voortbestaan van 'n volk word bepaal deur en is afhanklik van die wyse waarop die jongere geslag deur die onderwys in die huis, skool en kerk opgevoed word. Veronagsaming van hierdie drie magte in die opvoeding van 'n volk sal vir die bestaan en voortbestaan van 'n volk skadelik en ondermynend wees. Dat die onderlinge samewerking binne die huidige struktuur vernietig gaan word , behoef geen verduideliking!

6. WAT IS MY VERANTWOORDELIKHEID AS OUER T.O.V ONDERWYS

Heel eerste dat ek my verbondsverpligting sal nakom! Dit nie ondergeskik sal maak aan, sosiale aanvaarding, vervolging, persoonlike moeite of welke ander oorweging nie!

Wanneer die Afrikaner-ouer oorweging skenk aan die moontlikheid om ter wille van "vrede", die onderwys soos wat die witskrif,die onderskeie onderwysowerhede en wette dit in die vooruitsig stel te aanvaar, of selfs net te berus by die uitkoms van die onderhandelings deur die selfaangestelde liggame soos die TAO, FOR en die Unie van Onderwysersverenigings, sal hy hom moet verantwoord oor die eindproduk wat met sy kind bereik gaan word in die lig van die voorgenoemde oogmerke!

Dikwels die enigste boek waaruit die trekker-ouers hulle kinders kon laat onderwys, het Gods Woord dus die eerste plek by oud en jonk in die verlede ingeneem. Uit die trekkerslewe het nog 'n ander beginsel diep posgevat. Daar was geen Staat of Kerk wat hulle by die opvoeding van hulle kinders kon help nie. Die ouers was op hulself aangewys en op hierdie heel besondere wyse is hierdie beginsel van ouerreg en ouerplig by hulle ingeskerp. Veral laasgenoemde nl. ouerplig moet by ons kom vooropstaan! Nie die Staat, Kerk of Skool is primêr voor God verantwoordelik vir die opvoeding van my kind nie, maar ek en u as Verbondsouers!

Die prestasie van opvoeding van die verlede steek skerp af by die huidige verval wat alreeds ingetree het as gevolg van ons retirerende benadering.(Die weg van die minste weerstand)

7. WAT IS DIE OPLOSSING

1. Om dit wat jy verloor het terwyl jy in 'n magsposisie was terug te wen vanuit 'n politiek onmagtige posisie, mag onhaalbaar lyk. Dit beklemtoon egter die feit dat politiek nooit irrelevant is nie.

Ons het nie dit wat ons verloor het in die onderwys of welke ander terrein verloor a.g.v die meerderheid se krag of kundigheid nie,maar uitsluitlik deur politieke verraad, wat weer slegs voltrek kon word deur ons onbetrokkenheid!

2. Die onbreekbare band van konsolidasie wat bewerkstellig is deur die verwerping van die onwettige stelsel toe ons nie aan die stemming deelgeneem het nie word die fondasie vir kollektiewe weerstand.

3. Die onversetlike standpuntinname t.o.v. al die CNO waardes se behoud en die verwerping van elke organisasie wat daaroor wil kompromeer.

4. By kapitulasie van die onderwysinrigting waarin my kind is ten opsigte van hierdie waardes, die onttrekking van my kind met die aanvaarding van die verantwoordelikheid van leerplig vir my kind.

'n Seker resep vir sukses, is die vrywaring van u kind deur sy of haar onttrekking uit die staat se stelsel, hoe moeilik ookal! Ek kan egter vir u die versekering gee vir die vernietiging van al die edel waardes waarvan ons vanuit ons verlede die erfgename is indien ons dit nie doen nie!

Dat die onderwysowerhede nie 'n saak het met effektiewe opvoeding en onderwys met aanvaarbare beskaafde norme en standaard nie, word ook al hoe opsigteliker en roep tot dringende besinning!

UIT DIE WITSKRIF: reeds op 17/11/1995 gepubliseer.

DANIE VARKEVISSER

Kyk hoe lyk onderwys nou, uit die perd se bek!

CRIME & COURTS / 15 NOVEMBER 2016, 09:15AM

TEBOGO MONAMA AND NTANDO MAKHUBU

Pretoria - A blame game has erupted between the Department of Basic Education and teacher unions following the release of a damning report that has revealed a raft of irregularities involving teachers.

The report by the South African Council of Educators (SACE), released on Monday, showed that at least 20 teachers have been plying their trade using fraudulently acquired qualifications.

Toestand in die onderwys deur Rej Brijraj

SACE chief executive Rej Brijraj and chief operations officer Tsedi Dipholo, left, brief the media about teacher misconduct and fraudulent qualifications. Picture: Oupa Mokoena. Credit: PRETORIA NEWS

The fraudsters often produce qualifications from the University of Zululand, Unisa and the University of North West.

Thirty-three others were struck off the roll indefinitely for offences including sexual relationship and impregnation of pupils, rape, selling drugs to schoolchildren, indecent assault and severe assault of pupils, according to SACE chief executive Rej Brijraj.

According to SACE, 593 complaints involving teachers were processed in the past year alone.

Out of these:

A total of 77 hearings were instituted, resulting in 70 educators being found guilty.

A total of 25 teacher registrations were struck off the roll indefinitely, while five were struck off for definite periods. Forty educators received other sanctions.

For the period under review - from April 1 to November 10 - a total of 50 sexual abuse cases and 140 cases of corporal punishment of learners were received.

From April to October this year, a total of 33 educators were struck off the roll of educators indefinitely and their names forwarded to the Department of Social Development to be included in the register of persons declared unfit to work with children.

More disconcerting is that the number of educators accused of sexual indecency and corporal punishment exceeded the 97 and 160 cases that were reported in the 2015 and 2014 academic years respectively.

The country’s teaching profession’s watchdog has been dealing with numerous cases relating to teachers using fraudulent qualifications to secure jobs.

Among the fraudsters was a teacher in Limpopo who had worked for 20 years with her fake qualifications.

That teacher had not bothered to get qualifications during that period, continuing to work and get paid despite being unqualified.

“She (the teacher) has since resigned, but we are not letting her get way with it,” said Tsedi Dipholo, SACE’s chief operations officer.

“A case is being pursued by the legal authorities, and someone will have to answer.

“Paperwork allowing her to work and get paid is available, so someone must tell us how they will get the state’s money back from her,” Dipholo added.

A massive campaign to find other rogue teachers and remove them from schools was under way, and SACE had already started looking at the constitution of schools - both independent and private.

Teacher unions blamed the Department of Basic Education, saying that it had been very lax in verifying new teachers’ qualifications.

South African Democratic Teachers Union (Sadtu) general secretary Mugwena Maluleke said: “Employment is the duty of the department. They advertise the jobs, interview candidates and have to vet their qualifications.

“If they don’t do that, then they are not doing their work.”

Maluleke added that the integrity of the profession should be protected.

“Sadtu is against the hiring of people who are not qualified. The only way we can guarantee quality education is through the hiring of qualified teachers.”

National Teachers Union (Natu) deputy president Allen Thompson said: “Instead of hiring teachers when there is a new post, the department delays and advertises about 200 posts at the same time.

“As these posts are advertised urgently, they bypass important processes, like verifying qualifications.”

Thompson said Natu had made a recommendation that there be a two-month period between the advertising of a post and the hiring of a teacher.

“In that time, we can go to the South African Qualifications Authority and verify the qualifications and also check with other authorities, such as the police, whether people have criminal records.”

Basic Education spokesperson Elijah Mhlanga dismissed the unions’ accusations, insisting that it wasn’t their task to accredit teachers.

“SACE was created to take responsibility regarding the professionalism and discipline (of teachers). It is them that accredit teachers and give certificates to practise, and for that you need to have met the requirements.

“But it also means that SACE is the body that takes teachers off the roll.”

Mhlanga hit back at the unions for often holding processes to discipline teachers to ransom.

“The teacher unions know that when it’s time to discipline their members, they ensure that issues drag on too long, which complicates the process.”

SACE warned individuals using fake qualifications “to run” before they were apprehended and exposed.

“We are starting now with the independent and private schools, we are verifying qualifications with the educators.

“We go to the schools personally,” said Dipholo.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie