1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711996

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NEEM BEHEER EN BEVEG DIE BOSE

BybelEfésiërs 4:17-32

“en gee aan die duiwel geen plek nie.” (:27)

Ons lees alreeds in Génesis hoedat die satan met die sondeval die eerste mense op ‘n slu manier oorreed het om vir hom ‘n plek te gee in hul bestaan. Hierdie versigtige taktiek werk net só goed dat die satan aanhou om dit te gebruik. Hy kom meestal nie op ‘n blatante manier op jou afgestorm en dwing jou om sonde te doen nie, maar het menigmaal baie tyd om op allerhande maniere versigtig en ongemerk jou lewe binne te dring.

Dit is gewoonlik eers wanneer ons die wrange vrugte van hartseer en vernietiging begin pluk dat die besef tot ons deurdring dat die satan dit alweer reggekry het om ‘n greep  op my te kry. Die satan wag net vir daardie perfekte oomblik wanneer ek die insettinge en waarskuwings van God ignoreer om op my toe te slaan. Daardie oomblik wanneer ek onnodig onbeskof is met my vrou en die gebod van God om my vrou lief te hê, verontagsaam.

Daardie oomblik wanneer ek opstandig raak teenoor my man wat so ongeduldig kan raak en God se verordening om aan my man onderdanig te wees, verontagsaam. Daardie oomblik waneer ek my kinders sien fouteer en hulle foute probeer wegsteek met allerhande flou verskonings in plaas daarvan om my kind te dissiplineer.

 

So leer ons uit Gén. 4 dat die satan net gewag het vir Kain se jaloesie op Abel om vir hom ‘n geleentheid te bied om toe te slaan. Dit is nie asof God nie vir Kain op hierdie oomblik gewaarsku het om nie verkeerd op te tree en die bose teen te staan nie.   “...die sonde lê en loer voor die deur, maar jý moet daaroor heers.” (Gén. 4:7). God het waargeneem dat die satan begeer om vir Kain te oorrompel en het hom hierteen gewaarsku met die opdrag om oor die sonde te heers en dit nie ‘n plek in sy lewe te gee nie. ‘n Toevlug na God en geroep na Hom om hulp sou bes moontlik Kain se lewensverhaal heeltemal anders daar laat uitsien het, nie waar nie? Kain verwerp egter hierdie vermaning van God en gee homself oor aan die drang om wraak op sy broer te neem en word op daardie stadium ‘n slaaf van die sonde.

Die stryd teen die sonde is so oud as die mensdom self. Wanneer ‘n mens deur die Ou Testament lees, lyk dit onmoontlik vir die mens om ooit hierdie stryd te wen. Dit is dan ook inderdaad vir enige mens onmoonlik om op sy eie hierdie stryd te wen. Net soos wat God se oë oop was vir die bedreiging wat die sonde vir Kain ingehou het, het Hy besef wat die vernietigende gevolg van die satan se werk hier op aarde sou wees. Hy het hierom opdrag gegee aan Sy geliefde Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, om die mensdom van sonde te kom bevry. “en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.” (Ps. 130:8).

Wanneer ‘n mens lees van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het in Sy lewe hier opaarde, kan ons maklik onder die wanindruk verkeer dat “wonderwerke” iets is wat sommer maklik en gou-gou gebeur. Ek kan mos gou-gou bid en vir Jesus sê dat ek jammer is oor my sonde en daar is dit verby – ‘n wonderwerk, ‘n kitsoplossing! Ek wonder of werk dit regtig so? As dit so maklik is en jou sonde net so gou-gou bely word, gaan jy dit bes moontlik herhaal wat vir my beteken dat jy nie vry is daarvan nie.

Waar is die verlossing van hierdie sondelas? Dit lê by die voete van die ware Verlosser en nie by mense wat jou met mooipraatjies vir ‘n oomblik in die gehoor streel nie. Feitlik al diegene wat opgeteken is as mense wat na Jesus gegaan het vir verlossing, het die geskiedenis gehad van ‘n lang stryd teen sonde. Hierop het gevolg hulle belydenis (eerder as ontkenning) van hulle sonde en dan hulle verlangende uitroepe om hulp na Jesus om hulle hiervan te verlos!

Om verlos te word van sonde beteken nie dat ek nou skielik ‘n volmaakte mens sonder enige tekortkominge is en vir ewig uit die satan se visier ontsnap het nie. Die aanneming van Jesus Christus as die Verlosser van my lewe beteken egter dat Hy Sy Gees aan my skenk om in my hart te woon. Dit is hierdie Gees wat my oortuig van sonde en wat ook sal stryd voer teen die sonde in my lewe. Dit is hierdie Gees wat my al meer gelykvormig wil sien raak aan die beeld van God. Die satan darenteen sal alles in die stryd werp om weer die beeld van God in my lewe te skend, te verduister en te onderdruk.

Ons mag nie toelaat dat die hewige stryd teen die sonde in ons lewens van ons vreesagtige mense maak nie. Die Gees wat God ons geskenk het deur Jesus Christus nadat ons tot ware bekering gekom het (“maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom...” – Hand. 1:8), is nie vreesagtig nie. “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2 Tim. 1:7).

‘n Ware gelowige het die verantwoordelikheid om sy lewenswandel in Christus te reinig, maar om ná sy bekering ook sy lewenswandel skoon te hou. Dit is juis hier waar soveel mense maar passifisties in die geloof raak. Hulle kan dan nie verstaan dat hul lewens nie veel vrug oplewer nie? Ons noem dit waarmee ons besig is dalk Godsdiens, maar is daar werklik diensbaarheid aan God te bespeur in my optrede?

U moet weet dat die satan die wêreld deurkruis op soek na sy volgende prooi wat verskeur kan word. ‘n Passiewe Christen is ‘n baie maklike teiken wat min weerstand sal bied. Die satan sal soek na daardie lewens (huise) waarin Jesus alreeds ‘n draai gemaak het en waarin Hy orde en rus gebring het omdat hy wat satan is dit weer in chaos sal wil dompel. “En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. ...” (Matt. 12:43-45).

Ek wil u aanmoedig om u lewe vinniger te reinig van daardie verkeerde dinge as wat die satan inkomkans in u lewe kan kry. Sodoende sal u vir hom geen plek in u lewe bied nie. Hou egter in gedagte dat u ywer, u vasberadenheid hom nie gaan afskrik nie. As hy egter ‘n draai by u sou maak en die Gees in waarheid in u hart vind, sal hy wat satan is nie wonder Wie in u lewe werksaam is nie en sal weet om verby te hou daar waar vir hom geen plek meer is nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie