1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711934

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HY MAAK OOK DIE STORMS STIL

BybelMARKUS 4:35-41

“Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesê: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie?” (:38).

Het elke gelowige nie al hierdie gevoel in sy/haar lewe ondervind nie? Daardie magtelose frustrasie, daardie diep hartseer of daardie groot bekommernis wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. Dit is hierdie gevoelens wat soms so groot raak dat dit vir ons voel asof ons nie eers meer wil bid nie, maar hierdie is die allergrootste fout wat ‘n gelowige kan maak. Dit is juis wanneer hierdie storm in u lewe so groot, so oorweldigend raak, dat u moet stil raak voor God. Dit is dan wanneer ‘n mens diep, opreg en met oorgawe in gebed voor die Almagtige moet stilraak om die Gees toe te laat om met onuitspreeklike sugtinge vir u in te tree voor God die Vader wanneer u nie meer die regte woorde het om te bid nie. “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.” (Rom. 8:26).

Terwyl Jesus agter in die skuit gelê en slaap het, was Sy dissipels baie benoud dat hulle sou vergaan in die dreigende storm wat op die see woed. Jesus se dissipels was amper verontwaardig omdat dit vir hulle gevoel het asof Hy weinig vir hul welstand omgee, want hulle is besig om die dood in die gesig te staar terwyl Hy salig lê en slaap. Min het hierdie dissipels op daardie stadium al geweet dat Jesus op Gólgota eerstehands vir hulle sou wys hoe belangrik hulle welstand werklik vir Hom is!

Ek is seker daarvan dat u ook al met moeilike en hartseer situasies in u lewe gekonfronteer is. U het uself dalk ook al in ‘n situasie bevind waar die storms in u lewe dreigend en golwend al groter en meer vreesaanjaend geword het. In hierdie tyd het u dalk ook in u gees gewonder: “As ek dan God se kind is en vir Hom belangrik is, waarom laat Hy hierdie dinge toe? Hy is dan Almagtig en kan my omstandighede in ‘n oogwink omkeer?” Wanneer u egter terugdink aan menig van hierdie omstandighede, sal u ook onthou hoedat God meer as een storm in u lewe stilgemaak het en hoe Sy hulp u ook met ‘n heilige vrees vir Hom, ‘n heilige ontsag vir Hom gevul het. As u nie in benoudheid gebring was nie, sou U sekerlik nie Sy krag kon aanskou nie!

Daar is diegene wat verkondig dat ‘n God van liefde geen slegte dinge met mense laat gebeur nie. Hierdie leerstelling is egter maklik weerlegbaar deur verskeie gebeurtenisse in die Woord. Ons dink aan die lewe van Naómi wat soveel kosbaarhede in haar lewe verloor het dat sy gevra het om voortaan Mara i.p.v. Naómi genoem te word. “Toe antwoord sy hulle: Noem my nie Naómi nie: noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen.” (Rut 1:20). Daar is seker nie ‘n gelowige wat nie met die geskiedenis van Job bekend is nie. Hanna het weer haar siel uitgesnik omdat God haar moederskoot toegesluit het. Sonder uitsondering kon elkeen van hierdie mense saam met Jeremia getuig van God se wonderbare arm wat hul tegemoetgekom het om te help om van Sy Almag te getuig. Hierdie getuienis was nie alleen vir hulle nie, maar ook nog vir ons wat honderde geslagte na hierdie geloofshelde leef! “Kaf. Want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Maar as Hy bedroef het, ontferm Hy Hom na die grootheid van sy goedertierenhede; want nie van harte verdruk of bedroef Hy die mensekinders nie.” (Klg. 3:31-33).

U wonder nou seker by uself wat fout is met u dat God al hierdie mense gehelp het, maar dit lyk nie asof daar hulp of hoop vir u op die horison is nie? U moet besef dat u intimiderende situasie u nie so ongelukkig maak soos die ongeloof wat daarmee gepaardgaan nie. U is nie ongelukkig en moedeloos wanneer u aan die probleem dink nie, maar wel wanneer u begin dink dat God nie kan of sal red en help nie. Die ongeloof, of dalk kleingelowigheid, is eerder die wortel van u probleem. U bely dat u glo in die Almag van God, maar as u spesifieke probleem as barometer gebruik moes word as maatstaf van u geloof in God, sou die puntetelling van u geloof nie dalk ‘n bietjie teleurstellend wees nie?

Ek kan u nie vandag verseker dat u probleme môre soos mis voor die son sal verdwyn nie aangesien ek nie God se raadsman is wat Hom kan voorskryf in die onderhouding en regering van Sy Skepping nie. Ek kan u egter verseker dat Hy wel oor die mag beskik om die grootste storm in u lewe tot bedaring te bring. U sal die vrymoedigheid moet hê om tot Hom te nader met u probleem. U sal Hom moet aanroep om hulp. Hou egter in gedagte dat Hy die trotsaards en ongelowiges nie aansien nie. Wanneer ons die Aangesig van God nader, moet dit in nederigheid, ootmoed en met geloof wees.   “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie - so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.” (Jak. 1:6-8).

Die geloof in God Drie-Enig is nie ‘n vrywaring teen beproewing en teëspoed in hierdie aardse lewe nie. Die gelowige het egter die versekering van God dat hy u nooit in die steek sal laat nie – so seker as wat ek vandag hier sit, kan u dit met sekerheid glo! “MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere-hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” (Jes. 43:1-2). Dit is duidelik uit hierdie Skrifgedeelte dat stormagtige en moeilike tye deelvorm van ‘n gelowige se lewe hier benede, maar dit is tot God se verheerliking eerder as die vernietiging van die gelowige mens. Jy word die instrument waardeur Sy krag openbaar word – wat ‘n voorreg is ons beproewing nie veronderstel om te wees nie!

‘n Lewe van stille vrede wat vir ‘n tyd lank stil is van beproewing, is egter nie noodwendig ‘n getuienislose lewe wat niks vir God beteken nie. Hy openbaar Hom ook aan die wêreld deur Sy kinders se voorspoed en blydskap, veral wanneer ons Hom openlik daarvoor dank en die eer daarvan aan Hom laat toekom.

Hoe u lewensomstandighede ookal vandag daaruitsien, maak seker dat U Jesus se raad van Matt. 7 volg deur u lewe (u huis) op die standvastigheid van die Woord te bou. Dit sal u nie vrywaar teen lewensstorms nie, maar sal u behoud wees in tye van storms. “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.” (Matt. 7:24&25). Deur hierdie raad na te volg, sal ons die vraag van Markus 4:41: “...Wie is Hy tog, dat self die wind en die see Hom gehoorsaam is!” kan beantwoord deur ‘n getuienis dat Hy ook vir ons die Rots is waarop my en u lewe gebou is – ons toevlug in hierdie lewe wat altyd vas en sterk sal bly staan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie