1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707521

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IN DIE SPORE VAN GEREGTIGHEID . . .

BybelPsalm 23:1-6

“...Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.” (:3)

Sommige sal sê – “Jesus het reeds vir ons sondes gesterf en daarom kan ek leef soos wat ek wil en steeds die saligheid beërwe”. Die Woord van God leer vir ons egter anders. ‘n Persoon wat die dood van Jesus Christus probeer gebruik om sy gewete te sus eerder as om vrygemaak te word van die mag van sonde, sal die saligheid misloop. Die saligheid is ‘n genadegawe van God aan Sy kinders wat die sondige lewe afgesterf het om in Jesus weergebore te word tot ‘n lewe van geregtigheid. “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” (Joh. 3:3). “...Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?” (Rom. 6:2).

 

Waarom leef ek ‘n vroom en opregte lewe? Is dit om mense te behaag en sosiaal-aanvaarbaar te wees of is dit dalk om daardeur te probeer om verdienstelik voor God te wees? Die antwoord is veronderstel om te wees dat dit juis is omdat ek God se onderverdienstelike guns aan my besef en opregte dankbaarheid daarvoor het. My antwoord is veronderstel om te wees dat ek graag streef na ‘n lewe van heiligmaking, na ‘n lewe van geregtigheid in die voetspore van Jesus Christus omdat ek uit Hom gebore is en streef na ‘n lewenswandel wat Hom welbehaaglik sal wees. “My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is.” (1 Joh. 3:7)

Diegene wat die offer van Jesus Christus se lewe probeer gebruik as ‘n verskoning om ‘n sondige lewenswandel te probeer regverdig, is op ‘n dwaalweg wat nie lei na die ewige saligheid nie. Wanneer ‘n mens hierdie oortreding begaan, kies jy om die verkeerde, die sonde in jou lewe te troetel eerder as om dit te bely en te laat staan. Jy kies derhalwe doelbewus om verkeerd te doen en probeer bloot vermaning en teregwysing ontwyk. “Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, ...” (1 Joh. 3:8&10). As Christus dan gekom het om die werke van die duiwel te verbreek, waarom sou Hy weer daarmee versoen wanneer Hy die ereplek op jou hart se troon ingeneem het? God sal in der ewigheid nie met die ongeregtigheid versoen nie!

Ons raak so maklik verstrengel in strewes van ydelheid hier op aarde. Ons probeer so hard om met ons naaste te kompeteer en te wedywer dat ons vergeet om mekaar lief te hê. Ek probeer eerder kyk of ek nie altyd ‘n beter huis, ‘n groter plaas en mooier voertuig as my broer kan bekom nie – eerder as om my naaste wat dit dalk swaar het, te help waar dit vir my moontlik is. Ek dink dat ek my “geregtigheid” aan mense kan toon deur die weelde en grootheid van my materiële welvaart, want as dit met my finansieël goed gaan, dan kan ek vir almal wys dat ek deur God geseën word! Ek wonder hoe geseënd het Jesus Christus gelyk in sy uur van nood op Gólgota? Met ‘n doringkroon op Sy Hoof en uiterlik ellendig soos ek en u seker nog nooit was, maar innerlik reusagtig en vir ewig geseën deur God die Vader en verhef tot Owerste van alle mag deur Sy geloofsgehoorsaamheid aan God! “...Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! ...” (Open. 1:5).

Jesus Christus was vir ons die toonbeeld van geregtigheid, die toonbeeld van ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God. Hy is ook deur die Satan versoek, maar het hierdie versoekings weerstaan.   Hy kon Sy Almag gebruik het om Homself te verlos ten tye van Sy vernederende doodsuur waar Hy uitgejou is om Homself te red as Hy dan werklik die Seun van God is. Dit was egter nie vir Jesus belangrik om die wêreld te probeer beïndruk nie, maar om getrou en gehoorsaam te wees aan die opdrag wat Hy van God die Vader ontvang het.

Raak vandag ontslae van daardie dinge in u lewe wat God nie behaag nie. Moenie probeer om die verkeerde in u lewe te regverdig nie, maar laat dit eerder staan nadat u dit met opregte berou bely het, want daardeur sal u eerder geregverdig word! “AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Joh. 1:8&9).

Raak ontslae van die onsin dat goddelose mense dit beter het as regverdiges en voorspoedig is in hul weë. Die goddelose se lewe dra dalk die skyn van geluk, maar daar waar vrede ontbreek, kan geen ware vreugde en blydskap wees nie. Die samelewing mag dalk die boodskap probeer uitstuur dat daar weinig plek is vir Godvresende kinders van God in hierdie dae. Laat ons hierdie selfde samelewing duidelik en kragtig met ons lewenswyse laat verstaan dat ons nie vir een oomblik probeer om hulle ter wille te wees nie, maar dat ons ‘n lewe van geregtigheid nastreef tot eer en verheerliking van die Naam van ons Koning wat dit alles waardig is en ons sal lei in die spore van geregtigheid – om Sy Naam ontwil!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie