1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707469

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE MYNWERKER, DIE VAKBOND EN DIE BRITTE ...... EN ELK SE BELANG IN SUID AFRIKA

Afrikanervreugde 1948In Beeld van Saterdag 4 Junie2016, onder die opskrif “Aansporing vir verandering”, verskyn ’n artikel deur Elise Tempelhoff en Mary-Ann Palmer van 30,000 oud mynwerkers wat voor die dood se deur staan nadat hulle jarelank diep onder die aarde goud uitgehaal het.

Dit is veral die Afrikanervolk wat al menigmaal deur die Engelse se gebrek aan integriteit en betroubaarheid moes deurloop. Hulle verwaandheid om in ander lande se binnelandse aangeleenthede op koverte wyse in te meng is berug en meedoënloos met ’n baie lang geskiedenis. Dít was ons onlangse kommentaar na aanleiding van die Britte se weermagsending om te verseker dat die ANC nie die volgende algemene verkiesing verloor nie.

 

 

 

Crowds Welcome Prime Minister, Dr DF Malan,
at Pretoria Station, 1 June 1948

 

In die artikel wat daaroor gehandel het, het ook die volgende toepaslike opmerking verskyn. "It is outrageous if the UK Ministry of Defence is getting involved in planning how to ensure that one particular party retains power in South Africa," said campaigner Richard Solly, co-ordinator of the London Mining Network. "It is another example of the UK government's policy of supporting British mining companies and lobbying overseas governments for favours for those companies, even when there are huge concerns about their impacts on communities, the environment and human rights."

Volgens die menseregteprokureur Richard Spoor, wat namens die dertigduisend oud mynwerkers ’n geding teen 32 goudmynmaatskappye voer, het daar ’n allesoorheersende kultuur vir dekades lank in die mynbedryf bestaan waarvolgens myners as weggooibaar gesien is.

Die tragiese verhaal van mans wat in die fleur van hulle lewens met myntering gesterf het of besig is om te sterf omdat hulle nie beskerm was nie, kom van ver af! Vandag, behalwe dat hulle sukkel om kop bo water te hou omdat hulle te siek is om te werk , moet hulle ook nog sukkel om asem te haal!

Soos wat Ramaphosa en die ANC vandag nog deur die Britte in belang van hulle mynbedrywighede in Suid Afrika aangewend word ten koste van die mynwerker, net so was dit ook in die dertiger jare. Die imperialiste se belange is beskerm ten koste van die werker se welwese en selfs sy lewe!

In die boek, “Dr. A. Hertzog, die Nasionale Party en die Mynwerkers” deur Louis Naudé, word die stryd teen, en uiteindelike oorwinning om beheer van die Blanke Mynwerkersvakbond se bestuur in besonderheid beskryf. Die onbeskryflike onreg wat daar in die dertiger jare plaasgevind het om die vakbond in belang van die Kamer van Mynwese aan te wend instede van in die mynwerker se belang, is feitlik nét só herhaal in die jare sestig en daarna, in die politiek van Suid Afrika!

In albei vergelykings is onder andere hoofsaaklik van ons eie Afrikaners gebruik gemaak om téén hulle mede Afrikaners, verraderlik op te tree in ruil vir gunste en gawes in verskeie vorme. ’n Interressante verskynsel is dat daar deurgaans Jode en Jodegenote in en by hierdie ongeregtighede betrokke was en vandag nog is, onder aanvoering van die Imperiale magte wie hulle belange op koverte wyse beskerm, maar self selde op die voorgrond kom.

Ek haal kortliks aan uit gemelde boek van die verloop van ’n hofgeding waarin dr. Albert Hertzog as advokaat namens die mynwerkers opgetree het teen die bestuur van die mynwerkersvakbond, wat bekend gestaan het as die Mynwerkers Unie.

Die hofsaak het op 6 Januarie 1941 in die magistraatshof in Springs ’n aanvang geneem na ‘n 11 jaar lange stryd waarin die vakbond in belang van die Kamer van Mynwese aangewend is, ten koste van die mynwerker. Juis dié instrument wat totstand gebring is om die mynwerker te beskerm, is gekaap en teen hulle aangewend, presies soos wat die kerke, kultuur organisasies, die Nasionale Party en die landbou organisasies na die sluipmoord op dr. Verwoerd téén die Afrikanervolk aangewend is!

Nadat die Smutsregering in 1932 in die spore van Brittanje van die goudstandaard afgestap het, het die winste van die goudmynbedryf aansienlik gestyg. In die hofgeding waarin die Mynwerkersvakbond gepoog het om ontslae te raak van Simon Schoeman wat volgens hulle lasterlike aantygings teen die vakbond sou gemaak het op ’n vergadering op Springs, het dr. Hertzog vir Schoeman opgetree.

Die getuie vir die vakbond was hulle hooforganiseerder J.J. van Rensburg.

Dr. Hertzog: “U is seker op hoogte van toestande in die mynbedryf? -----Ja, ek het ’n studie daarvan gemaak.

Dr. Hertzog: U sal erken dat die myne jaarliks ’n wins van sowat 30miljoen pond afwerp? ---- Ja.

Dr. Hertzog: Deurdat die regering van goud (die goudstandaard) afgegaan het, het die winste outomaties vermeerder en die Kamer van Mynwese het ongeveer 20miljoen pond ekstra verdien sonder om ’n vinger te verroer? ----- Ja.

Dr. Hertzog: En tog ontvang die mynwerker vandag nog maar gemiddeld dieselfde loon as wat hy in 1932 verdien het voordat die goudstandaard verlaat is? ------ Ja.

Dr. Hertzog: Is dit dan nie net billik dat hulle ’n deel van hierdie bykomende winste moes gekry het nie? ---- Ja, dis my werk om dit te bewerkstellig.

Dr. Hertzog: En tog gaan u in 1936 ’n ooreenkoms met die Kamer aan waarin u ter wille van ’n paar voordele beloof om nooit weer enige verhogings namens die mynwerkers te eis nie? --- Geen antwoord.

Dr. Hertzog: Die lone is vandag baie laer as in 1921? ---- Ja.

Dr. Hertzog: Pleks van verhoging het julle na 20 jaar daarin geslaag om vir hulle laer lone te kry? --- Ja maar ons het vir hulle ander voordele gekry.

Dr. Hertzog: Hierdie ekstra voordeeltjies wat julle verkry het, bedra maar 53 pond per persoon? ----Nee, baie meer.

Dr. Hertzog: So? Laat ek dit so stel: Die voordele tot eind 1939 het 3 miljoen pond bedra? ----- Ja.

Dr. Hertzog: Van die 30 miljoen pond wat die Kamer gekry het, is omtrent 3 miljoen pond aan die werkers gegee? ---- Ja, dis baie onregverdig.

Dr. Hertzog: En tog, elke skoot as daar ’n toegewinkie gemaak word, was u in 1934, in 1936, in 1938 en in 1939 maar te bereid om te beloof om nie weer op verhoging van lone aan te dring nie? ---- Hoe sou u dit anders bewerkstellig het?

Dr. Hertzog: Sekerlik nie deur sulke skandalige voorwaardes in die ooreenkomste in te voeg nie”.

Hierdie kruisverhoor van dr. Albert Hertzog van van Rensburg het vir sewe dae lank voortgeduur totdat die omvang van die bedrieglike praktyke van die Mynwerkersunie (MWU) aan die kaak gestel was. Hierdie oorwinning het egter tot gevolg gehad dat die minister van mynwese die geskeduleerde verkiesings vir die MWU bestuur uitgestel het, wat die korrupte bestuur instaat gestel het om aan bewind te bly.

Die enigste oplossing wat oorgebly het was om ook die regering te verander. ’n Funksie wat in 1948 geslaag het met behulp van die mynwerkers.

Sou dieselfde hofsaak nou gehou word met F.W.de Klerk en sy medewerkers onder kruisverhoor, sou dit niks verskil van die uitkoms van die hofsaak in Springs van 1941 nie! In teendeel, die ongeregtigheid daarin sal selfs baie erger wees aangesien die die Afrikanervolk behalwe ons menswees, verder alles wat ons opgebou het en selfs baie onskuldiges se lewens gekos het en nog gaan kos!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie