1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707451

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAARMEE IS JÝ BESIG?

BybelMatt. 24:45-51

“Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.” (:46).

Die gedeelte in vers 45 van die gelese gedeelte beteken nie dat slegs die herders en leraars besig moet wees om die Woord te bedien wanneer die Heer van ons huis sal terugkom nie. Die vraag in vers 46 word aan elke ware gelowige in Jesus Christus gestel, nl. waarmee sal Hy jou besig vind wanneer Hy kom?

Ek sê nie ten einde gered te word jy besig moet wees om in die kerk te sit of Bybelstudie te doen wanneer Jesus weer kom nie, maar dat jy weliswaar gereed moet wees op Sy koms. Dit is dalk tyd vir elkeen van ons om onsself die vraag te stel waarmee ons besig is in ons lewens op ‘n daaglikse basis? Dit is belangrik om jou lewe eerlik te beoordeel ten einde vas te stel of God darem nog ‘n prioriteit in jou lewe is en of jou lewe dalk tot so ‘n mate oorgeneem is deur sekulêre aktiwiteite dat daar geen plek en tyd meer vir Hom in jou lewe is nie. Dit is darem so moeilik om genoegsame tyd af te staan aan Bybelstudie en my verhouding met God elke dag tussendeur die harde werk, studies, kuier met vriende en die sport en vermaaklikhede van die naweke, nie waar nie?

Ek wonder hoeveel volksgenote daar is wat steeds bewus is van die feit dat die kerk die liggaam van Jesus Christus moet vergestalt hier op aarde? Onthou ons nog dat Hy weer eendag op die wolke sal kom en dan graag Sy bruid (die kerk) mooi en versierd wil vind met Sy koms? Wanneer ons laasgenoemde onthou, besef ons dat daar baie werk is om te doen, aangesien dit duidelik is dat soveel institusie-kerke besig is om hierdie verantwoordelikheid te vergeet en te versaak. In plaas daarvan dat die kerke mense wat op dwaalweë is, teruglei na die spore van geregtigheid op die weg van die lewe, bemoei hulle hulself daarmee om die Woord van God te verdraai ten einde mense in die gehoor te streel en sodoende hulle voort te help op hul weg na die ewige verdoemenis.

Ons is verseker dat Jesus Christus as mens aarde toe gekom het om sondaars se skuld op Hom te neem. Dit beteken egter nie dat ons Sy soenbloed mag goedkoop maak deur Sy versoening as ‘n verskoning te gebruik om ‘n lewe van losbandigheid te lei nie. Die Bybel is tog duidelik daaroor dat daar slegs versoening na belydenis (m.a.w. erkenning) van sonde is en wanneer die sondaar homself van sy verkeerde weg bekeer.

Dit is hierdie gevaarlike dwaling wat mense aanmoedig om ‘n lewe van losbandigheid te probeer leef en hul gewetens dan te sus met die valse “liefde- en versoeningsteologie” dat alles aanvaarbaar is voor God omdat hy net ‘n God van liefde is. Dit is louter kettery om te beweer dat ‘n gelowige in Jesus Christus met die ongeregtigheid en sonde moet versoen, want ons Heer het dan juis die mag van sonde oorwin deur Sy kruisdood en Sy opstanding uit die dood wat daarop gevolg het. Wanneer iemand met die sonde en ongeregtigheid versoen, versoen hy met die satan! Hy verwag dus van Sy diensknegte om besig te wees as getroue en verstandige diensknegte om die kwaad en ongeregtigheid te bestry en die evangelie van Jesus Christus te verkondig en uit te leef op elke lewensterrein.

Hy verwag nie vlekkelose mense met Sy koms nie, maar weliswaar ywerige diensknegte wat daarna streef om vlekkeloos voor Hom te verkyn. Hy verwag dat ons besig sal wees om die stukkende en verkeerde verhoudings in ons lewens met ons naaste, te versoen en reg te stel. Hy verwag dat ons ons wanordelike sakepraktyke sal erken en sal staak en ook in hierdie moeilike tye ons werk eerbaar en eerlik sal doen. Hy verwag dat ons in ons huise vir Hom plek sal maak waar Hy tussen ons kan woon sodat die wêreld Hom in ons lewens sal sien. Hy verwag dat ons m.a.w. Sy liggaam hier op aarde sal vergestalt in diensbaarheid aan Hom ten einde ander mense wat moedeloos raak en begin twyfel se geloof te versterk deurdat hulle Sy deugde in ons lewens kan sien.

Jesus waarsku ons dat daar menig mense sal wees wie se liefde vir Hom sal verkoel en traag sal raak in die ywer vir Hom. Dit sal gebeur a.g.v. die feit dat die ongeregtigheid vermeerder sal word. “En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.” (Matt. 24:12).

Ons leef duidelik in ‘n tydsbestek waarin bogenoemde ‘n werklikheid is. Hierdie is ‘n tyd waarin die onderskeid getref word tussen diegene wat God in waarheid en opregtheid wil dien en diegene wat Hom maar doodeenvoudig uit gewoonte en godsdienstigheid dien. Diegene wat Hom maar net uit godsdienstigheid en gewoonte dien, sal ook uiteindelik moeg raak om te wag en reken dat Hy talm om te kom, waarna hulle die wêreld met sy begeerlikhede sal agternaloop. Dit sal beteken dat hulle hul loon op die einde van die dag sal verbeur, aangesien hulle deelgenote sal word van die geveinsdes. . .

Ek vra dus vandag pertitent vir u spesifiek om EERLIK te besin op hierdie oomblik – Waarmee sal Hy jou besig vind wanneer Hy kom?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie