1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707478

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SAMEWERKING?.... Boere Afrikaner Volksraad, Front Nasionaal en AWB.

Samewerking 2Op die webblad van Front Nasionaal het die onderstaande berig verskyn van ‘n samewerkingsbesluit tussen ‘n paar volkstaatgedrewe organisasies. Daar word verwys na ‘n “historiese” ooreenkoms vir gemeenskaplike doelwitte.

Die AVP is verheug dat hierdie oefening bewys lewer dat Afrikaners kán saamstaan en terselfdertyd ‘n streep trek deur die liggelowiges se refrein van Afrikaners wat nie kán saamwerk nie! Die voorvereiste vir volhoubare samewerking is egter die uiters belangrike voorskrif van wyle dr. D.F. Malan: “Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar tuis hoort”. Mnr. Jaap Marais se akurate ontleding was dat wanneer mense nie polities op mekaar afgestem is nie, só ‘n saamflansing van mense altyd in duisend stukke uitmekaar spat!

Dit is hier waar die gemeenskaplikhede waarna verwys word van die uiterste belang is, ongeag of dit in belang van die Afrikaner se vryheidsideaal is al dan nie. Dit is die gemeenskaplikheid waartoe die betrokkenes ooreenstem wat hulle bymekaar sal hou met die oog op die bereiking van ‘n suksesvolle uitkoms.

Indien die gemeenskaplikheid die handhawing van nasionalisme waarbinne die beginsel van rasseskeiding en onwrikbare standpunt dat hierdie land óns land is, die huidige regime onwettig is en die grondwet Afrikanervyandig is en derhalwe daarteen verset moet word, as basis bevat , sal die hele nasionalistiesgesinde Afrikanerdom verenig kan word.

Indien die oogmerk met die samewerking egter net gemeenskaplikhede soos bv. Veiligheid, hoë belastings en tarriewe vir dienste wat nie gelewer word, ondersteuning van Afrikaners wat hulleself verdedig het teen terreur en dan geviktimiseer word ens. is, kan groter samewerking met sukses verkry word met dienooreenkomstige groter kans om te slaag met verset.

Politieke sake waaroor daar wesentlike verskil bestaan sal samewerking egter in die wiele ry indien dit binne so ‘n ooreenkoms implementeer wil word. ‘n Mens dink onwillekeurig aan die geregistreerde politieke Party Front Nasionaal wat reeds binne die bestel aan die verkiesing deelgeneem en derhalwe erkenning daardeur verleen het aan die wettigheid en reg van die Swart Kommunistiese Meerderheidsregime in Suid Afrika. So ook die Boere Afrikaner Volksraad wat met die regime onderhandel het téén alle waarskuwings in en voorspelbaar klaaglik gefaal het. ‘n Handeling wat die Herstigte Nasionale party in sy aanvang as uiters nadelig vir die vryheidstryd van die Afrikanervolk verdoem het, maar wat nou deur hulle leier binne die “Volksraad” van die “Boere” as ‘n oplossing beskou is. Dieselfde teenstrydige standpunt is deur die AWB soos verteenwoordig binne die Afrikaner Boere Volksraad, ondersteun en voorspel niks goeds vir die voortbestaan van eenstemmigheid binne die AWB nie.

Die vraag moet egter nou gevra word wat dan van die Volksraad en sy doelwitte en aksies geword het, gesien die feit dat al, of meeste van hierdie organisasies se leierskappe reeds daar "verenig" is.

Die tyd sal oor hierdie samewerking ook ‘n oordeel uitspreek na gelang van die politieke insig wat in daardie geledere heers of die totale gebrek daaraan.

Front Nasionaal / Front National   12 November om 05:18 VM. ·

DIE TYD VIR SAMEWERKING HET GEKOM

Front Nasionaal het gister in Pretoria ‘n historiese samewerkingsooreenkoms gesluit met die Boere Afrikaner Volksraad en die AWB oor toekomstige samewerking in ons gemeenskaplike doelwitte, veral ten opsigte van selfbeskikking en die pad vorentoe.

Die ooreenkoms het ten doel om eensgesindheid te bewerk en ook ondersteuning van mekaar in belang van ons volk en die toekoms van ons mense.

 

Samewerkingsooreenkoms

 

Van links na regs: Steyn van Ronge (leier van die AWB maar ook lid van die BAV), Hannes Engelbrecht (FNSA leier), Andries Breytenbach (leier van die HNP maar ook leier van dieBAV),   Willie Cloete (onderleier van die FNSA) Marius Coertze(FNSA regsverteenwoordiger)   Paul Kruger (van die VVK en BAV regsverteenwoordiger) Abel Malan (BAV).

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie