1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707461

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HOU AAN OM HOM TE VOLG

BybelNúmeri 14:1-45

“Maar my kneg Kaleb, omdat ‘n ander gees in hom was en hy volhard het om My te volg – hom sal Ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem.”

‘n Mens sou dink dat die volk Israel op hierdie punt darem al soveel wonders van God aanskou het, dat hulle sou besef dat niks vir God onmoontlik is nie. Hulle het hier op die punt gestaan om die beloofde land in te gaan nadat hulle deur God se sterke hand onder die slawerny in Egipte uitgelei is.

Die volk het eerstehands beleef hoedat God in hulle midde woon en saam met hulle trek om vir hulle ‘n Leidsman te wees. Hulle het gesien hoedat Egipte met plae geteister word totdat die hardste Farao-hart voor God se mag gesmelt het. Hulle het gesien hoedat die see van angs uit sy plek wyk in opdrag van God sodat hulle op droë grond daardeur kon trek. Hulle het daagliks geëet van die kwartels en manna wat uit God se hand gekom het. Daar het vir hulle water uit die rots gevloei en die aarde het sy buik oopgemaak om diegene te verslind wat teen God se diensknegte opstandig geraak het.

Dit is seker tog menslik om aan te neem dat die volk op hierdie punt nie meer sou twyfel in God se alvermoë nie en Hom met ‘n blymoedige hart sou volg, nie waar nie? Dit was egter vir die volk Israel so moeilik om laasgenoemde te doen as wat dit vir die Afrikanervolk van vandag blyk te wees. Ons het ook ons eie geskiedenis wat verlig word deur die almag en grootheid van God en die wonderdade wat Hy in ons volkie se geskiedenis verrig het. Die bemoeienis wat Hy met ons maak, is oral te bespeur. Hy het die weg gebaan vir die koms van die Hugenote na die Suidpunt van Afrika wat gelei het tot die geboorte van ons volk. Hy was in ons midde by die Groot Trek, by Bloedrivier, deur die Vryheidsoorloë en het ons gelei om as ‘n vrye volk te juig in 1961 onder Sy gesag. Ons was op hierdie punt knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.

God het van ons verwag om ook in ons tye van voorspoed te volhard om Hom te volg, maar helaas het die Afrikaner se voete gegely. Ons het gegly en geval tot die laagste denkbare vlak waar ons nie alleen nie meer oor onsself kan regeer nie, maar verdruk word deur ‘n godlose regime. Dit is egter lewensbelangrik om te besef dat die ware toets van ons geloof ook nou na vore sal kom. Ons sal moet kies of ons in die reusagtige probleme en bedreigings rondom ons gaan vaskyk en moed verloor en of ons verby ons probleme gaan kyk, nog hoër gaan kyk, na ons God wat bo dit alles uittroon en gaan volhard om Hom te volg.

Dit is hartseer om te sien hoedat soveel volksgenote handdoek ingooi en geen toekoms vir ons in ons eie land sien nie. ‘n Land aan ons geskenk deur die genade van God, maar ‘n land waarin ons alle seggenskap verloor het weens ons afvalligheid van Hom. Ons sien hoedat mense toenemend begin om ‘n godlose grondwet te omarm en daarvoor te buig asof ons geen ander keuse het nie. Ons sien hoedat mense ook in hulle geestelike lewens begin buig voor die druk van ‘n godlose samelewing wat besig is om in wanorde en chaos (satanswerke) te verval. Hierdie is ‘n teken van ongeloof dat God nie meer by magte is om in te gryp in ons omstandighede en om ons te red nie. Ons sien hoedat God selfs in kerke verag word – ja, VERAG word, deurdat beleidsrigtings aangeneem word wat LYNREG teen die onfeilbare Woord indruis. Die beleidrigtings wat ingeslaan word maak die kosbare soenbloed van Jesus Christus goedkoop en het ten doel om mense terug te lei na die slawerny van sonde om hulle daarin te verkneg, eerder as om hulle te lei op die pad van verlossing van sonde en heiligmaking.

Die Afrikaners wat erns maak met hul Godsdiens en hul volk, sal op hierdie stadium moet luister en baie mooi moet luister. Dit is duidelik waarneembaar dat die folteringsproses in ons geledere al ver gevorderd is en dat daar ‘n onderskeid getref moet word tussen diegene wat God in liefde en waarheid wil dien en aanbid en tussen diegene wat maar net saamtrek om te kyk of daar nie voordeel te put is nie.

Elke ware gelowige Afrikaner sal indringend vir homself moet besluit of hy gaan omdraai om terug te keer na die slawerny van die wêreld en of hy sal volhard in die eerbied, vrees en liefde vir God om aan te hou om Hom te dien – ongeag hoe moeilik die vyand dit vir ons probeer maak. Dit is dalk ook tyd dat ons sal moet besef dat ons vyand ons lewe vir ons moeilik genoeg maak en dat ons nie mekaar ook as vyande nodig het nie, inteendeel, laasgenoemde sal God se ywer teen ons opwek. As ons behoue wil bly in hierdie stryd wat daagliks in intensiteit toeneem, sal ons indringend moet begin om laer te trek in ons geestelike lewens om sodoende beter weerstand te bied teen die aanslae van die vyand.

Die waarskuwings is in die verlede gerig dat hierdie onheile ons volk sou tref, sou ons die weë van die HERE verlaat, maar ek dink dat die hededaagse realiteit enige denkbeelde uit die verlede in hierdie verband oortref. Ons kan nie bekostig om die foute van die verlede te herhaal nie en derhalwe moet ons baie versigtig wees om die wekroepe om laer te trek, nie sondermeer te ignoreer nie. U wil tog nie onverhoeds en weerloos buite die laer betrap word nie, want u weet wat die rampspoedige gevolge daarvan sal wees?

Ek wil dus vanoggend vir diegene vra wat daaraan dink om weg te draai van God se weg en terug te keer na die weë van die wêreld, om baie deeglik oor hierdie onbesonne optrede te dink alvorens u dit doen. Terselfdertyd wil ek diegene wat in hul harte vas besluit het om enduit aan te hou om God te dien, opnuut oproep om laer te trek met ander volksgenote met dieselfde gesindheid. Ten spyte van die feit dat ons geografies ver van mekaar mag wees in baie gevalle, kan ons in gees baie na aan mekaar leef, deur onder andere vir mekaar te bid en deur getroue huisgodsdiens in ons huise te hou.

Ek dink nie dat ons besef watter onderlinge eensgesindheid net laasgenoemde twee opdragte in ons volksgeledere kan aanwakker nie, want as ons een Vader het wat ons almal dieselfde riglyne bied, hoe sal ons nie weer begin om eenders te dink en te voel oor ons volk, ons toekoms en bo alles, ons diensbaarheid aan God nie?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie