1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6410098

Besoekers aanlyn

Ons het 13 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

MALEMA SE PRAATJIES

Die geldmagte se media is in rep en roer oor Julius Malema se uitlatings tydens die afgelope ANC Jeugkongres.  Malema het onder andere geluide gemaak oor nasionalisering van banke en myne, asook dat (Blanke) plase sonder vergoeding onteien moet word.  Hy het deurgaans verwys na die Freedom Charter en het natuurlik weer die ou sondebok, naamlik die Blanke uitgesonder as die groot misdadiger van die verlede en ook die hede. Die vraag is wat regtig van hierdie episode gemaak moet word.

Dit was opmerklik dat Malema en sy kamerade met peperduur Duitse motors by die kongres opgedaag het; iets wat 99.9% van sy ondersteuners nie kan bekostig nie.  Dit blyk ook dat die kongres 57 miljoen rand gekos het om aan te bied en was daar meer as 5 000 afgevaardigdes.

Wie die kongres geborg het word verswyg, maar sal dit insiggewend wees indien dit geopenbaar word. Dalk Anglo American?

 

Die media is behoorlik aan die skarrel oor Malema se uitlatings en kritiseer hulle die ANC se leierskap omdat hulle nie vir Malema in die bek ruk nie.  Feit is dat die ANC-leierskap netsoos Malema voel oor hierdie sake want die Freedom Charter kan tog nie anders vertolk word as dit wat Julius Malema daaraan gee nie.  Die ANC-leierskap word egter in toom gehou deur die groot geldmagte wat hierdie leierskap omgekoop het en is hierdie ANC-leiers eenvoudig nie bereid om hulle posisies en die voorregte wat daarmee gepaard gaan, prys te gee nie.  Vir hulle het die Freedom Charter ‘n leë slagspreuk geword. Netsoos in kommunistiese Rusland moet hierdie nomenklatura die huidige bestel en die voordele wat dit vir hierdie elite inhou, in stand hou.  Die werklike aard van Kommunisme word daardeur weer eens geopenbaar, naamlik ‘n leuen wat aan die massas voorgehou word. Die gepeupel hoor van herverdeling van inkome en gelykheid, maar sien darn niks van nie, aangesien dit gereserveer is vir die elite.  Die bevoorregting van hierdie klein groepie wat eet uit die hande van die geldmagte is wat hierdie stemvee nooit sal besef nie. Hierdie elite sal hulle telkens na die eise en grille van die geldmagte skik, maar op elke verhoog skreeu en dans dat die Freedom Charter hulle rigtingwyser is.

 

Die geldmagte se media is deeglik bewus van hierdie toedrag van sake, maar verkies om vir die gewone publiek voor te hou dat Malema die gevaar is en aan bande gelê moet word. Malema praat soos Mandela, Mbeki en Zuma eens gepraat het. En wanneer Malema president van die land word sal hy eweneens, netsoos Mandela, Mbeki en Zuma deur die geldmagte aan bande gelê sal word.  Daar is dus niks vir die geldmagte te vrees nie, behalwe natuurlik ‘n werklike (“populistiese”) opstand - iets waaraan Malema waarskynlik geen deel sal hê nie, aangesien hy ook reeds deur die geldmagte omgekoop is. Sy uitgebreide sakebedrywighede en luukse eiendomme en voertuie is tog genoegsaam bewys daarvan.

 

Die media vrees veel eerder dat ‘n persoon soos Chris Hani weer op die toneel sal verskyn. Hy is vermoor juis omdat hy hierdie verwagtinge en aspirasies van die massas (alhoewel ongegrond), verwoord en verteenwoordig het, en klaarblyklik, volgens getuienis, nie in die luukses en vergrype van die ANC-elite wou deel nie. Om daardie rede is Hani uit die weg geruim. Malema sal eweneens geneutraliseer of uit die weg geruim word indien hy werklik oorgaan tot dit wat hy voorstaan en dit blyk dat sy uitsprake nie net by leë woorde gaan bly nie. Die kans daarvoor lyk egter baie skraal.

 

Intussen word die gemiddelde Swarte en veral die goedgelowige Blanke vir die gek gehou deur ‘n spel waarin Malema en Zuma met oortuiging deelneem, terwyl die geldmagte agter die skerms skaterlag oor die hele petalje.  Hulle weet maar alte goed dat niks van hierdie uitsprake sal realiseer nie; in elk geval nie met Julius Malema aan die stuur nie. Dat die gemiddelde Swarte vandag slegter daaraan toe is as onder die sogenaamde bose beleid van apartheid, is ‘n feit.  Wat egter wel ontstellend is, is dat die leuen deur Malema en die media verkondig word dat hierdie apartheidsbestel boos was en dat die Blanke dus nou nog vir alles wat verkeerd loop, geblameer moet word. Hierdie geldmagte se media het duidelik geen probleem daarmee dat Blankes vermoor word, van hul plase gedryf word en onteien en belaster word nie. Terwyl die geldmagte dus geld maak, kan die spel voortgaan ingevolge waarvan die Blanke en veral die Afrikaner, uitgedelg word. Die Blanke is duidelik ‘n groter probleem vir hierdie geldmagte as wat die miljoene arm Swartes in hierdie land is. Daarom word die Blankes geteiken. Dit is in hierdie Blankes (Afrikaners) waarin die werklike vermoë tot verset en weerstand gesetel lê en wat met die hulp van die geldmagte se media (en Malema se uitsprake) telkens geteiken moet word.

 

Wat besef moet word is dat net ‘n volskaalse revolusie (aangestig deur ‘n populistiese Swart leier) die Blanke uit sy doodslaap sal ruk – iets wat die geldmagte ten alle koste sal probeer vermy. Daardie revolusie is egter onafwendbaar. So, vir diegene wat Malema vrees is daar die gerusstelling – daar sal dadels van sy praatjies kom. Daardie Afrikaners wat egter ware vryheid in ons eie vaderland begeer moet eerder hoop vir ‘n werklik revolusionêre Swarte om die Swart massas nou in opmars te bring. Want dit sal helaas ook die Blankes in beweging bring. Die huidige spel van die geldmagte sal ons dood gestadigd, maar beslis teweegbring. Want van weerstand sal daar niks in sulke (“vreedsame”) omstandighede tereg kom nie.

 

‘n Rewolusie aangestig deur Swartes sal ook doodslag meebring, maar daarmee saam ‘n herlewing van dit wat ons volk juis telkens in die verlede laat oorleef het in hierdie land. Ons begeer nie oorlog of geweld nie, maar beslis ook nie die lafhartige dood waaraan ons beslis gaan sterf indien die huidige situasie sou voortduur nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie