1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5916253

Besoekers aanlyn

Ons het 42 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Banier 3

Media

VLUGTELINGE OF TOENEMENDE ISLAMISERING?

hier is geen ruimte voor 700 asielzoekersMNR. LANGMAN VAN DIE LYS PIM FORTUYN: "DIS OPVALLEND DAT DIÉ POLITIEKE PARTYE WAT BAIE LIEF IS VIR DIE ISLAM HIERDIE ASIELSOEKERS WELKOM HEET"

Geagte leser. U sal u dalk herinner dat ons op 12 Mei op die AVP se webwerf, 'n baie interessante vraaggesprek in die Nederlands gepubliseer het met mnr. Tjerk Langman die kommissielid van die Lys Pim Fortuyn, wat as enigste party kapsies maak teen die koms van 'n sg. Moslemse 'geestelike'.
Ons sal hom nou oa. vrae stel of daar 'n verband is tussen die asielsoekers wat na Europa vlug en die islamisering van Nederland.

"Meneer Langman staat uw fractie net als met die komst van die  'geestelijke' ook alleen in het feit dat u tegen een asielzoekerscentrum bent. Met andere woorden bent u, om maar een bijbelse term te gebruiken een roepende in de woestijn?"

"Het antwoord moet helaas ja zijn".

 

Tjerk langman3"Kunt u verwoorden waarom u tegen de opvang van deze asielzoekers bent?

"Wij zijn als fractie fel tegenstander van de komst van 'vluchtelingen' naar onze stad omdat het dikwijls geen echte vluchtelingen zijn maar economische asielzoekers. Ze zijn op zoek naar een beter toekomstperspectief.  Wij hebben de capaciteit niet om al deze 'vluchtelingen' op te vangen. Hierdoor zal er ook een tekort aan sociale huurwoningen ontstaan waardoor de wachtlijst zal stijgen voor de eigen inwoners want 'vluchtelingen' krijgen met voorrang een sociale huurwoning. Ook de druk op het onderwijs zal enorm toenemen. Ook de scholen hebben niet genoeg capaciteit om de 'vluchtelingenkinderen' te plaatsen en de juiste educatie te geven. Veel van de kinderen kampen met een leer en taalachterstand die eerst moet worden gecompenseerd, en dan hebben we het nog niet eens over de afname van de veiligheid en toename van overlast".

"Merkt u de gevolgen in uw stad Eindhoven al?"

"Onze stad heeft tot nu toe 1 asielzoekerscentrum "De Orangerie". Meteen nadat de gemeente bekend had gemaakt dat in de Orangerie een asielzoekerscentrum zou komen is er brand gesticht in het gebouw. (n.s die gebou is aan die brand gesteek deur mense wat baie bekommerd is)
Een verwerpelijke daad laat dat helder zijn, maar het geeft ook wel aan hoe radeloos de Eindhovenaren zijn geworden. Er wordt door de overheid niet meer geluisterd naar de burger. Zonder overleg worden er nu letterlijk overal in Nederland asielzoekerscentra uit de grond gestampt waar alleen het COA (Sentraal Orgaan Asielsoekers) goed garen bij spint.  Mensen zijn daar terecht heel boos over. Onze Nederlandse identiteit staat op het spel en de burger zou veel meer inspraak moeten hebben bij dit soort gevoelige onderwerpen".

"Heeft de LPF in deze al van zich laten horen?"

"De Lijst Pim Fortuyn heeft flink geprotesteerd tegen de komst van asielzoekers naar de Orangerie. Helaas tevergeefs. Wij stonden als fractie alleen in de gemeenteraad. De rest van de partijen waren wel meteen voorstander. Onlangs heeft een meerderheid van de gemeenteraad toegestemd om nóg meer vluchtelingen op te vangen. Op welke plek in de stad dat gaat gebeuren is nog onduidelijk maar de LPF zal zeker van zich laten horen en sowieso tegen stemmen. Je merkt nu wel aan meerdere partijen in de gemeenteraad dat ze de toestroom van vluchtelingen langzaamaan zat aan het worden zijn, maar of dat ook betekend dat ze tegen een tweede asielzoekerscentrum gaan stemmen valt nog maar te bezien".

"Wat vind u ervan dat onder die asielzoekers zich in de meeste gevallen alleenstaande moslimmannen bevinden. Met andere woorden hebben zij naar uw mening een geldige reden om naar Nederland te komen?"

"Dat is onze fractie ook opgevallen. De landelijke Overheid en sommige media willen ons graag doen geloven dat er veel gezinnen naar ons land toe vluchten vanuit bv. Syrië maar niets is minder waar. het zijn inderdaad vooral de mannen die hier naar toe komen. Zij hebben geen legitieme redenen om dat te doen. Het is vooral omdat ze in eigen land weinig toekomstperspectief hebben maar niet omdat ze in acuut levensgevaar zijn. Je kan dus gerust stellen dat het economische asielzoekers zijn en geen echte vluchtelingen dus wat ons betreft zijn ze daarom ook niet welkom in ons land".

"Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat de sociale huurwoningen niet meer automatisch aan asielzoekers worden toegewezen. U zal deze beslissing toejuichen nemen wij aan maar is deze maatregel naar uw mening direct zichtbaar voor Nederlandse woningzoekenden?"

"Ik moet het eerst nog zien. De Overheid heeft het beloofd maar gaat het ook gebeuren? De asielzoekers hebben toch onderdak nodig en gaan het nooit accepteren als ze lang in een asielzoekerscentrum of een andere opvangplek moeten blijven. Ik denk dus niet dat het meteen merkbaar is voor de Nederlandse woningzoekenden".

"Er doet een verhaal de ronde dat Europa achter deze vluchtelingenstroom zit om zo de islamisering in een stroomversnelling te laten gaan. Hoe denkt u over zoiets?"

"Europa doet bar weinig om de vluchtelingenstroom te stoppen. De Golfstaten worden niet onder druk gezet om vluchtelingen op te vangen. Terwijl die landen om de hoek liggen bij Syrië. Dat wekt wel de indruk dat Europa achter de islamisering van Europa staat. De multiculturele samenleving is schijnbaar 'heilig' en MOET met alle mogelijke middelen overeind gehouden worden van de EU".

"We willen u wederom bedanken voor dit vraaggesprek en wensen u heel veel succes in de strijd".

"Heel graag gedaan".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie