1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5916205

Besoekers aanlyn

Ons het 38 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Banier 3

Media

GEEN HALAAL

kraampje svp 2MNR. PETER FRANS KOOPS VAN DIE SPAKENBURGSE VRYHEIDSPARTY: "MOENIE DIE ISLAM FASILITEER DEUR HALAAL AAN TE BIED NIE. DIT IS MOS WATER OP DIE MEULE VIR MOSLEMS".

Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands met mnr. Peter-Frans Koops, die oprigter van die Spakenburgse Vryheidsparty wat sedert 2009 in die munisipaliteit van Bunschoten sit. In 2010 het hulle vir die eerste keer deelgeneem aan die verkiesings vir die munisipaliteite. Die SVP baseer hul op die Bybelvers Matt 7:12
'Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete', en huldig die islam standpunte van sowel die Staatkundig Gereformeerde Party as die Party vir die Vryheid.

 

no halaal"Meneer Koops om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uw partij zet zeer grote vraagtekens bij het verstrekken van halal voeding aan de asielzoekers die op dit ogenblik in Nederland zijn. Kunt u wat nader toelichten waarom u hiertegen bent?

"In het Reformatorisch Dagblad verscheen 21 oktober een opinieartikel over dit onderwerp. Ik heb het hieronder integraal geschreven. Kern van de zaak is dat de overheid op een naïeve manier meedoet met het faciliteren van de islam. Het Mohammedanisme is bezig meer invloed in Europa te verkrijgen. Zij krijgt hierbij alle steun van regeringen. In Nederland vindt een sluimerend proces plaats van islamisering. Dit is een proces waarin geleidelijk steeds meer elementen van het Mohammedisme in de samenleving zichtbaar worden. Alle medewerking bij de bouw van nieuwe (grote) moskeeën, halal eten in gevangenissen en bedrijfskantines en scholen en supermarkten. Steeds meer hoofddoeken die het straatbeeld bepalen. In dit klimaat worden islamcritici neergezet als islamofoben en racisten. De islamkritische politici Filip DeWinter, Marine Le Pen en Geert Wilders proberen hier beleid op te maken en zijn voor mij een voorbeeld. Voor christenen is halal afgoderij. In het licht van de Bijbel moet men zich niet inlaten met afgoderij. In de geschiedenis van Elia te Karmel maakte God via zijn profeet Elia korte metten met afgoderij. Overigens is Jezus mijn voorbeeld, hij haatte de zonde maar had de zondaar lief. Zo moet ik niets hebben van het Mohammedanisme maar houd wel van moslims. Ik heb medelijden met ze omdat ze vastzitten in een dwangsysteem. De boerka is bijvoorbeeld erg minderwaardig voor de vrouw en gewoon een soort gevangenis.

Halal voedsel ongewenst en niet nodig

Bij de huidige toename van vluchtelingen naar het Westen vervullen gemeenten een gastvrije rol door o.a. vaak sporthallen in te richten als tijdelijke verblijfplaats. Ook in Bunschoten-Spakenburg is een groep van 124 vluchtelingen op een wel erg gastvrije manier opgevangen. Alle lof voor de inzet van vrijwilligers om het de gasten naar de zin te maken. Opmerkelijk is wel de naïviteit bij bestuurders met betrekking tot het gemak van het serveren van halal voedsel en dan vooral het vlees.
Veel mensen hebben wel eens van halal gehoord maar weten niet precies wat het inhoudt. Halal is een Arabisch woord dat door moslims wordt gebruikt om aan te geven dat iets toegestaan is en dat het conform islamitische wetten en regels, de sharia, is. Het tegenovergestelde is haram, wat verboden betekent. Bij halal vlees gaat het om een gezond dier (koe, geit, of gevogelte) dat onder het uitspreken van de woorden ‘bismillah allahu akbar’ (in de naam van Allah, Allah is de grootste) meestal zonder verdoving gedood wordt. Natuurlijk moet vervolgens de hele logistieke keten ook voldoen aan de islamitische regels en wanneer het industrieel verwerkt wordt, zijn er tal van islamitische certificeerbureaus die graag een graantje mee willen pikken door jaarlijks een halal-audit uit te voeren. Dit natuurlijk tegen een behoorlijke vergoeding".

"Waarom is het aanbieden van halalvlees ongewenst?"

"Voor christenen zijn er in de Bijbel meerdere verzen te vinden, die aangeven dat christenen zich moeten onthouden van zaken die door afgodendienst bezoedeld zijn, inclusief het eten van offervlees. Bij halal vlees wordt de naam Allah uitgeroepen. Daarmee wordt niet een soortnaam van het Opperwezen gebruikt, maar duidelijk de identiteit die gepresenteerd wordt in de Koran, die in de tijd van Mohammed één van de 360 afgoden in Mekka was. Met het aanbieden van halal vlees wordt dus heidendom gefaciliteerd. Naar onze mening niet een taak van de overheid.
Met het aanbieden van halal vlees wordt voldaan aan de islamitische spijswetten. Deze spijswetten lijken veel op de joodse, maar zijn op een bepaald punt significant anders. Joodse mensen die voldoen willen aan joodse wetten doen dat enkel voor zichzelf. Zij verwachten niet dat niet-Joden zich er ook aan houden. Bij de islam ligt dat anders. De islamitische wetten zijn bedoeld voor iedereen. Iedereen dient zich goedschiks dan wel kwaadschiks te onderwerpen aan de door Allah-gegeven wetten. Denk aan het woord islam, dat ‘onderwerping’ betekent. Met het aanbieden van het halal vlees wordt toegegeven aan de eisen van de islamitische wet. Vandaag het eten, morgen waarschijnlijk de vrijheid van godsdienstkeuze. Islamisering dus. Uiteindelijk zijn er voor niet-moslims maar drie keuzes over;
1. Het zwaard
2. Behandeld worden als tweederangsburger met veel bezwarende bepalingen
3. Moslim worden
Alle vier islamitische wetscholen zijn hier helder over.
Overigens verdient in het kader van het dierenwelzijn verdoving ook de voorkeur boven het levend slachten, maar dat terzijde".

"Wat zouden we de vluchtelingen dan voor zetten?"

"Naar onze overtuiging dient de overheid neutraal te zijn in deze. Eten aanbieden dat bezoedeld en ingezegend is door de afgod Allah is dus niet nodig. Natuurlijk hoeft dit niet te betekenen dat er geen rekening gehouden wordt met de gasten. Voor de hand ligt om varkensvlees te vermijden. Wil men nog een stap verder gaan in het tegemoet komen van dieetwensen, dan zou men bijvoorbeeld kosjer vlees kunnen aanbieden. De slachting van het dier in de joodse slacht lijkt veel op de islamitische, met dat verschil dat er niet de naam van Allah over wordt uitgesproken. De hardnekkige moslimmigrant die dan nog weigert het voorgeschotelde eten te nuttigen, kan gewezen worden op het feit dat moslims bij gebrek aan halal vlees, toegestaan zijn om niet-halal, haram vlees te eten. Naast ongewenst dus ook niet nodig.
In de Koran staat namelijk dat in noodgevallen het haram eten door Allah vergeven wordt. Soera 2:173; ‘Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol’.
Frappant is dat de Paapse mis nog steeds als vervloekte afgoderij wordt bestempeld en hierover gepreekt wordt in de kerken, maar dat over het halal eten, afkomstig van dieren die onder de zegen van afgod Allah worden geslacht, gedaan wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Bestuurders zouden in plaats van naïviteit betonen zich juist eens wat beter in de achtergronden van het halal eten moeten verdiepen en nuchter propageren dat in Nederland de overheid niet de taak heeft om de islam te faciliteren".

Kraampje svp"Wat vind u van het feit dat er meer islamitische vluchtelingen dan bijvoorbeeld christenen zijn die een asielaanvraag hebben gedaan?"

"Er wordt inderdaad verondersteld dat het gros uit islamitische mannen bestaat. Ik vermoed dat hier een groot deel zogenaamde gelukszoekers tussen zit. Mijn gevoel is wat dubbel, daarom zeg ik toch dat ik het ook wel laf vindt van gezonden jonge mannen die niet de moed hebben om gewoon in Syrië te blijven en daar te knokken voor je vrijheid. De stroom van veel moslims naar het Westen kan gezien worden als een invasie van de islam. In 732 was het Poitiers, in 1683 Wenen en vandaag de dag vindt de invasie plaats via emigratie en de baarmoeder. Zonder wapens maar met middelen die geoorloofd zijn en goedgekeurd door de overheid. Het paard van Troje wordt binnengehaald. Voor moslims hier mag er gerust de mogelijkheid zijn om hun godsdienst te beoefenen. Echter het is maar voor zo’n 15% godsdienst en de rest is politiek systeem. Het brutaal 'bidden' op straat en hierbij bezetten van de openbare ruimte is her een goed voorbeeld van. Dat er meer moslims komen biedt wel veel kansen om ze de islam vaarwel te zeggen. Maar ja als op geloofsafval de doodstraf staat is dat natuurlijk verrekte moeilijk en een soort van kinderlijk wensdenken van christen idealisten".

"Bent u ervan op de hoogte dat er regelmatig christenen bedreigd worden die huis en haard hebben moeten ontvluchten?"

"Daarvan hoor ik regelmatig berichten. Dat is een trieste zaak. Ik heb ook geen pasklare oplossing. Maar huis en haard verlaten en helemaal naar het heidense Nederland komen zou toch moeten worden ontmoedigd. Opvang in de regiolanden als Turkije en Griekenland moet gestimuleerd worden. Dit gebeurt ook al erg veel maar kan nog beter. Verder vind ik dat het Westen in de media niet zo negatief moet doen over Assad die op dit moment wordt geholpen door Putin in haar strijd tegen moslimgroeperingen als IS en al-Nusra. Obama zou met Putin moeten samenwerken om de stabiliteit in Syrië terug te krijgen. Assad is een aleviet en heeft minderheden als Yezidis en christenen decennia lang vrijheden gegeven. Die vrijheden verdwijnen als de moslimbroederschap aan de macht komt".

"Wat zou er naar uw idee moeten gebeuren met asielzoekers die zich schuldig maken aan geweld, intimidatie en het uitoefenen van terreur?"

"Een enkele reis terug naar het land van herkomst. Het is toch van de gekke dat de Nederlandse Staat hier nog een cent belastinggeld insteekt qua strafvervolging en gevangenisstraf. Nederland heeft genoeg aan haar eigen problemen. Intolerantie mag niet worden getolereerd".

"We mogen gerust stellen dat u zich verzet tegen de islamisering van Nederland. Heeft u voorbeelden uit uw directe omgeving waar de islam al toeslaat?"

"Het is geen kwestie van toeslaat. Het is geen fysieke oorlog. Het is een sluimerend proces. In Bunschoten-Spakenburg heb ik viermaal een item over islam op de politieke agenda gezet. Boerkaverbod in de APV(Algemene Plaatselijke Verordening). Stoppen subsidie schoollessen in het Turks. Faciliteren islamitische gebedsruimte in ziekenhuis. Zijn er jihadstrijders in Bunschoten? En nu de vluchtelingen die elementen van het Mohammedanisme met zich meenemen. In Bunschoten wonen veel geïntegreerde moslims, die geen problemen veroorzaken. Mijn partij de Spakenburgse Vrijheidspartij heeft het VOORKOMEN van islamisering in haar programma staan dus niet het BESTRIJDEN. Dit is een wezenlijk verschil. Persoonlijk heb ik een nare ervaring met een moslimgezin meegemaakt op een school waar ik docent was. Uiteindelijk heeft mijn islamkritisch denken een negatieve rol gespeeld in mijn maatschappelijke carrière als docent wiskunde. Concreet staat er in ons politiek programma dat wij middelen zullen inzetten om een grote minaret op het huidige gebedshuis van de moslims zoveel mogelijk zullen proberen tegen te houden".

"Bent u de enige partij in de raad die zich verzet tegen de islamisering of heeft u ook medestanders?"

"Sedert 2014 zit de SGP Staatkundig Gereformeerde Partij in de gemeenteraad. Deze partij heeft door hun theocratische visie op de maatschappij moeite met de islam. Zij zien het Mohammedanisme als een valse godsdienst en ageren nog wel eens op grond van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In Bunschoten is er qua islamstandpunten de meeste herkenning bij de SGP. De rest van de partijen is wat islam betreft zeg maar politiek correct en knuffelt de islam om aardig gevonden te worden".

 

"Wat lag er aan ten grondslag om de Spakenburgse Vrijheidspartij op te richten?"

"Ik heb in 2012 een boek geschreven over mijn politieke belevenissen. De titel is ‘van slippendrager tot lokale Wilders’ Dit boek is gratis te downloaden van mijn weblog. In dit boek beschrijf ik het ontstaan van mijn eigen partij de SVP. De reden hiervoor was mijn royement uit mijn vorige partij Betaalbaar Bunschoten. Ik behield mijn zetel in de raad, maar met een nieuwe naam, de Spakenburgse Vrijheidspartij. In 2010 deed ik voor het eerst mee met de verkiezingen met de SVP en ik behield mijn zetel. Mijn vorige partij keerde niet terug in de raad en werd door de kiezers uitgespuugd. Ik kan hier nog steeds van genieten. In 2014 was er groei en behaalden we bijna 2 zetels. Ik heb vanaf 2009 dus een eigen (islamkritische) partij en heb 1 agendapunt erg hoog en dat is GEEN RUZIE in de partij. Tot nog toe is dat aardig gelukt. Ik heb geprobeerd in 2010 en 2014 een afdeling van de landelijke Partij voor de Vrijheid te op te richten. Dat is niet gelukt omdat de PVV slechts in Den Haag en Almere in de gemeenteraad zit. In maart 2015 heb ik op de kieslijst van de PVV met de Provinciale verkiezingen meegedaan. Ik kreeg veel stemmen en Bunschoten was de enige van de 26 gemeenten waar de PVV gegroeid was. Op de website van de SVP is de historie beschreven ter verantwoording aan de kiezer. De SVP heeft een eigen bibliotheek met boeken over islam in relatie tot het christendom. Wij roepen mensen op meer te lezen over deze onderwerpen".

 

"Het artikel in het Reformatorisch Dagblad heeft heel wat los gemaakt. Aan het eind van dit artikel staat een bloemlezing van de vele reacties die op de Facebook pagina van de krant zijn binnengekomen. Zouden we kunnen stellen dat het alleen bij het Reformatorisch Dagblad mogelijk is dat er niet politiek correcte meningen geventileerd mogen worden. Wij doelen dan uiteraard op het artikel maar ook op deze en andere reacties?"

 


"Dit is een erg interessante vraag. Mijn ervaring met de landelijke kranten is dat het moeilijk is islamkritische artikelen geplaatst te krijgen. De beste ervaringen heb ik inderdaad met het Reformatorisch Dagblad. Deze krant heeft een achterban met lezers die relatief vaak op de SGP stemmen. De lezers zijn te plaatsen onder de groep bevindelijk gereformeerden. De SGP is ook kritisch op de islam en ziet haar als valse godsdienst. Ze durft dat ook nog eens te benoemen. Omdat het kritisch beoordelen van het Mohammedanisme niet echt gewaardeerd wordt in medialand zou je dus wel kunnen stellen dat de kansen bij het RD om dit soort stukken te plaatsen het grootst zijn. Ik ben onlangs ook geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad over de vluchtelingen en ik had een goed contact met de journalist. Mocht ik mij nog eens abonneren op een krant dan komt het RD zeker in aanmerking".

 

 

"Steekt deze krant derhalve met kop en schouder boven alle andere nieuwsbladen uit?"

 

"Haha, ja dat zou je op het vlak van dit soort onderwerpen wel kunnen zeggen. Maar laten we maar bescheiden blijven. Ik waardeer het van het RD dat zij dit opinieartikel over halal vlees hebben geplaatst. Laten we niet vergeten dat ik zelf ook nog steeds op zoek ben naar de waarheid over het Mohammedanisme. Ik vertaal momenteel een boekje over de Hadith (overleveringen van Mohammed) vanuit het Amerikaans naar het Nederlands. We moeten als Westerse wereld goed in kaart brengen wat de ware intentie van de islam is en in welke zaken de overheid een taak heeft middelen in te zetten voor behoud van onze westerse normen en waarden".

 

"Is het 'Gij geheel anders' hierop van toepassing?"

"Een mooie Bijbeltekst lijkt hier van toepassing. Het is natuurlijk goed voor een krant om je eigen koers te varen en je te onderscheiden van de rest. Dit geldt in de journalistiek maar ook in de politiek en zelfs de sportwereld. Maar voor een christen kan het zijn dat je keuzes maakt en meningen verdedigt die niet populair zijn bij het gros van de mensen. Fijn is dan dat er een Schepper is die ons zal oordelen op onze woorden maar ook onze daden. Alle roem is uitgesloten onverdiende zaligheen…".

 

 

"Dank u vriendelijk voor dit vraaggesprek"

 

"Graag gedaan".

 

 

 

 

ns:Geagte leser. Lees hier enige ongeredigeerde reaksies wat nav. die artikel van mnr Koops op die Facebookblad van die Reformatoriese Dagblad is geplaas:

 

Even over de schrijver van dit schandalige en on-christelijke stuk, het gaat hier om een ordinaire PVVer.
Onbegrijpelijk dat dit soort mensen een podium geboden krijgen in het Reformatorisch dagblad.

Als niemand je verhaal plaatst kun je het altijd nog naar het RD sturen, kennelijk.
 

helemaal waar ze moeten maar eten wat de pot schaft als wij daar zouden zijn moeten we ook doen wat zij willen.

 
Hmmm ik zou ook geen soep van schapekop eten. Hou trouwens niet van vlees...dus eet ik het ook niet.
 
Helemaal waar waarom moet het halal zijn ze zijn nu hier dus gewoon aanpassen geen flauwekul ook denken aan het dieren welzijn het is 2015 niet het jaar nul!!

Nou ga you tube ff op kijk ff hoe er halal geslacht wordt te walgelijk liggen gewoon 80 /90 schapen levend met hun strot doorgesneden dood te bloeden !!

 
Als wij naar het buitenland gaan moeten wij ons ook aanpassen
ga jij maar lekker halal eten dan. Smakelijke voortzetting.

Waanzin ten top.! Terug naar land van herkomst dat is wat mijn pot schaft!

 

 

 

 

Kyk ook asb by:

 

http://www.svpbunschoten.nl/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie