1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6508897

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

COVID 1994 OFTEWEL AFRIKANISME

Klaas WaarseggerCovid 1994 is ‘n geestesvirus waarmee FW de Klerk en sy “donkergenote” Suid Afrika geïnfekteer het. Vandag ervaar en beleef ons die gevolge van hulle filosofiese denke ten opsigte van samelewing, godsdiens, en waardes. Hulle oordeel was dat die bestaande samelewing so sleg was dat blank Suid Afrika totaal vernietig moes word om ‘n “Nuwe Suid Afrika” tot stand te bring.

Die Afrikaner moet sy waardes, sy vryheid en sy eie karakter prys gee en in die massa opgaan om die sogenaamde gelykmakende reënboognasie-utopie te bewerkstellig. Die konsekwensie daarvan is dat die Afrikaner opgaan, ondergaan en oorheers word deur ‘n misdadige regime.

‘n Lewenswalging ontstaan as gevolg van ‘n geweldige vervlakking waarmee ‘n plurale samelewing gepaard gaan. ‘n Mens hunker na werklike lewensinhoud, lewensdiepte en lewenssin. Die bewussyn van die Afrikaner word gemanipuleer asof hy geen reg het op ‘n eie vaderland en eerbare geskiedenis nie. Die werklikheid is egter dat die breë massas in Suid Afrika is onopgevoed, onbeheersd, ru, wandadig, vandalisties, brutaal, primitief, oneerlik, goddeloos en vyandig teenoor die Afrikaner. Is daar net één van hierdie tien waarnemings van my wat onwaar is? Virusbesmetting

 

Kan u werklik met my hieroor verskil? Was dit só in dr. Verwoerd se tyd? Die “Nuwe Suid Afrika” het reeds verval in ‘n toestand van verwording. Studentebetogings, ghettobetogings, arbeidsbetogings, politiekebetogings, stakings, opstande, winkelroof motorkapings, brandstigting, ens, ens, is aan die orde van die dag. Al die simptome van ‘n pandemie. ‘n Pandemie van ‘n siek gemeenskap waarvan die gesonde blanke deel, gevangenis geword en ingeperk is deur al hierdie genoemde simptome wat ons omsingel waarvoor geen neus, oor en mondbedekking ‘n oplossing bied nie!

Die tradisionele Afrikaner het nog altyd die Bybel as ‘n kompas in sy bestaan gebruik. Vir ons was en is gehoorsaamheid, dissipline, gesag, plig, verantwoordelikheid, norme en waardes belangrik. Die mees effektiewe virusmasker denkbaar! Gebruik ons Afrikanervolk dit nog? Waar ‘n verskeidenheid van lewensopvattings en lewenswaardes naas mekaar staan soos in ‘n plurale gemeenskap, skep dit tweedrag. Die getuienis by die Zondokommissie is oorweldigend oor hoe oorheersing bewerk word deur politieke manipulering. Dit het ontaard in ‘n magspel van vergrype deur kaderontplooïng. Watter vertroue kan ‘n mens heg aan ‘n bevolking wat iemand soos Jakob Zuma verkies as president van jou land? Wat sê dit van ‘n volk se kollektiewe denke?

Die les wat geleer moet word is dat Afrikanisme onversoenbaar is met demokrasie. Die Afrikaditerminant is dat die lewe gebeur met jou ongeag. Die Westerling se ingesteldheid is dat die lewe is in jou. Afrika lewe asof daar geen môre sal wees nie. Wonder jy dan nog waarom Afrika weinig tot stand bring? Demokrasie vereis tog hoë morele waardes, beskaafdheid respek vir lewe en eiendomsreg! Dít my Afrikanervriend, is deesdae uiters raar, maar dit bly waar!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie