1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6137693

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DEMOKRATIESE PARTY ALKMAAR HOOP OM AAN DIE VERKIESINGS VAN 2021 ONDER DIE VLAG VAN ÓF IN SAMEWERKING MET FORUM VIR DEMOKRASIE DEEL TE NEEM

 
VOORSITTER MNR. THOMAS SAVERSCHEL: "ONS WIL NET DIE SUIWERE NIE POLITIES KORREKTE GELUID LAAT DEURKLINK IN DIE ALKMAARSE GEMEENTERAAD".
 
Ons het die genoeë gehad om 'n interessant vraaggesprek te hê met mnr Saverschel, die voorsitter van 'n nuwe politieke party genaam Demokratiese Party Alkmaar. Hierdie is opgerig om 2019 10 08 1'n ander geluid te laat hoor in die gemeenteraad van die Noord Hollandse stad. Tydens die onderhoud het ons baie onderwerpe bespreek en het die voorsitter sy bekommernis uitgespreek oor die huidige gang van sake in Nederland. Meneer Saverschel stam oorspronkelik uit Oostenryk dog het na Nederland geemigreer.

"Meneer Saverschel. Zou u voordat we met het vraaggesprek aanvangen iets over u zelf willen vertellen aan de lezers?"

"Ik ben  geboren in Wenen, Oostenrijk in 1964. Mijn vader is een Oostenrijker en mijn moeder is een Alkmaarse.

Na mijn geboorte ben ik met mijn moeder naar Nederland verhuisd en woon hier dus al mijn hele leven.

Ik ben ook bijna mijn hele leven in de verkoop /handel werkzaam geweest en heb twee eigen bedrijven gehad.

Inmiddels heb ik drie kinderen groot gebracht en ben opa van vier kleinkinderen".

"Wanneer werd uw partij opgericht en met welk doel?"

"De Democratische Partij Alkmaar is opgericht op 8 December 2017 met als hoofddoel de democratie terug te brengen en te bewaken.

2019 10 08 2“Demo” betekend volk.  “Cratie” betekend regeert of heerst met andere woorden het volk regeert.(onze politici noemen het een parlementaire democratie)

In werkelijkheid leven we in een Particratie. “Parti” betekend partij , dus de partijen regeren en willen eigenlijk geen inmenging van het “klootjes”volk".

"We zouden graag iets weten over de ontstaansgeschiedenis van de Democratische Partij Alkmaar. Hoe is een en ander in z'n werk gegaan?"

"De DPA is ontstaan uit ongenoegen met het beleid van de “gevestigde' orde.

Wij komen uit de 50 PLUS partij vandaan waar wij bestuursleden waren in de provincie Noord-Holland..

Ons doel was een 50 PLUS afdeling te beginnen in Alkmaar, maar dat werd niet goedgekeurd door het hoofdbestuur.

Voorts hebben we gekeken of we bij andere partijen met ons verhaal terecht zouden kunnen maar dat mocht ook niet zo zijn.

Vervolgens hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en zijn drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen een eigen partij begonnen".

"Wie vormen naast u als voorzitter de rest van het bestuur?"

We hebben op dit ogenblik als dagelijks bestuur behalve een voorzitter ook een penningmeester en secretaris.

Tevens hebben we een aantal leden die zich bezig houden met commissies zoals:

-Zorg,

-Veiligheid,

-Huisvesting,

-Integratie.

Maar we zoeken nog steeds gemotiveerde mensen die ons willen steunen".

"Zijn er bepaalde speerpunten die u voor ogen hebt?"

"Jazeker. Een aantal speerpunten van de Democratische Partij Alkmaar zijn:

-Wij doen wat onze leden willen (ook wanneer dat ons (bestuur) niet altijd bevalt)

-Onze leden schrijven mee aan ons partijprogramma.

-We willen graag een gekozen burgemeester zoals in zoveel omringende landen het geval is.

-We willen een betere ouderen zorg.

-We willen het schoolzwemmen weer invoeren.

-We willen meer veiligheid en geen week wachttijd bij de politie om aangifte te doen.

 Kortom de overheid moet er zijn voor de inwoners en niet andersom.

"U vertrouwde ons toe dat u tevens lid bent van Forum voor Democratie. Hoe verhoud dit lidmaatschap zich met uw partij?"

"Op gemeentelijk niveau ben ik natuurlijk lid van en stem ik op onze partij.

Bij de landelijke verkiezingen en voor de provincies kies ik voor Forum voor Democratie omdat die vrijwel dezelfde ideeën hebben als wij".

"In de titel werd al duidelijk dat u bij de volgende verkiezingen onder de vlag óf in samenwerking met eerder genoemde partij van dhr. Thierry Baudet deel zal nemen. Kunnen we deze twee opties zien in het licht van eventuele onderhandelingen met Forum voor Democratie?"

"Wij hopen dat we bij de volgende verkiezingen kunnen samenwerken met Forum voor Democratie en dat kan op heel veel manieren. We kunnen doorgaan onder onze eigen naam met ondersteuning van de partij van Thierry Baudet of we worden een onderdeel daarvan. Het kan ook zijn dat ze nog geen afdelingen in de gemeenten willen hebben. Als dat zo is gaan we door als Democratische Partij Alkmaar.

Alleen Amsterdam heeft op dit moment een Forum voor Democratie afdeling. In Rotterdam viel een samenwerking in het water omdat de andere partijen niet wilden samenwerken met deze partij.

Dus makkelijk is het niet en het is te hopen dat de andere partijen Forum voor Democratie ook als volwaardige partij gaan zien".

"Dat is duidelijk. Dan een andere vraag. Uw interesse voor de politiek is mede door dhr. Pim Fortuyn zo gegroeid. Zou dit wat nader kunnen specificeren?"

"Pim Fortuyn maar ook Rita Verdonk waren politici die je niet veel tegenkomt . Gewoon recht door zee geen moeilijk gedoe. (Uitspraak Rita : ik ben niet links ik ben niet rechts maar gewoon recht-door-zee)

Het maakte niet uit of je het ermee eens was. Het standpunt was duidelijk en daar hou ik van.

Pim Fortuyn is de politiek ingegaan omdat hij vond dat het nodig was en niemand anders iets deed/doet tegen de rijzende problemen waar Nederland voor staat.

Dat is op dit ogenblik ook mijn drijfveer".

"Hij is ook nu nog een groot voorbeeld voor u. Betekent dit dat u zich op zijn verkiezingsprogram focust en dit mee laat wegen in het partijprogram van de DPA?"

"Ons programma komt in samenwerking met alle actieve leden tot stand en de punten worden dus “democratisch “gekozen.

Ik leg me daar (meestal) bij neer en voer deze ook door in ons programma.

Helaas is Pim al weer jaren geleden overleden en is zijn programma op veel punten achterhaald, maar ik mag graag kijken naar zijn manier van debatteren bijvoorbeeld.

Helaas kan ik niet in de schaduw staan van zijn persoonlijkheid ook al heb ik toch ook best een aardig ego".

"Is het om die reden dat u zowel linkse als rechtse standpunten nastreeft?"

Wat is recht en wat is links?

Bijvoorbeeld we willen een gekozen burgemeester is dat links of rechts?

We willen weer graag inspraak voor de inwoners (referendum) dat is door links in het leven geroepen (d66) en door dezelfde partij weer om zeep geholpen.

Het herinvoeren van zwemles is dat links of rechts?

Ik hou het bij de uitspraak van Rita (ik ben niet links ik ben niet rechts maar gewoon recht-door-zee).

"Is hier ook het behoud van onze tradities, gebruiken en cultureel erfgoed bij inbegrepen?"

"Uitgaande dat we het hier hebben over de “Nederlandse” tradities ben ik van mening dat onze tradities en gebruiken beschermd moeten worden.

We zijn een vrij land en staan open voor iedereen en ook voor hun gebruiken en cultuur want als we dat niet doen zijn we gelijk een “racist”.

Zelfs als de gebruiken en culturen haaks staan op de onze worden ze nog geaccepteerd (neem bijvoorbeeld kind huwelijken of de besnijdenis of halal slachten enz.)

Ik vraag me af waarom andere culturen ons wel de les willen en zelfs mogen lezen terwijl wij dat niet mogen.

In Nederland kennen we een vrije pers die dus alles mag schrijven maar het verdrag van bijvoorbeeld Marrakesh schrijft al anders voor.

Ook komen bepaalde bevolkingsgroepen wel heel veel voor in het criminele milieu maar mag dit niet met naam en toenaam in de krant.

Tegenwoordig ligt zwarte piet onder vuur (bijna letterlijk) het woord Gouden Eeuw mag niet meer (slaven verleden) en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ik ben van mening dat dit in vrijwel geen enkel ander land geaccepteerd wordt.

Een ding is zeker: dat we dit in een islamitisch land (met shariawetgeving) niet hoeven te proberen".

"Hoe moeten we het feit dat de leden van de Democratische Partij Alkmaar mee mogen schrijven met het partijprogramma bezien?"

"Een partijprogramma is een tijdsmoment. Neem bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom richting de Europese Unie. Iedere partij zal daar aandacht aangeven door met allerlei regels en voorstellen te komen.

In het programma van Amsterdam zal staan hoe ze Groen Links zullen gaan aanpakken.

Na een paar jaar is dat weer voorbij en zal je het moeten aanpassen.

Onze actieve leden komen geregeld bij elkaar en het is de bedoeling dat we elke hoofdgroep uit ons programma bespreken, herschrijven en ter goedkeuring aan de leden voorleggen, ook kunnen de leden zelf wijzigingen aangeven en dit wordt ook weer in stemming gebracht.

Ons eerste uitgangspunt was om helemaal geen programma te maken maar via vergaderingen met de inwoners het programma te schrijven.

Dat is helaas door de structuur van de verkiezingen niet mogelijk (je bent verplicht een programma in te leveren)".

"Heeft u sedert de oprichting al reacties mogen ontvangen vanuit de Alkmaarse burgerij?"

"Natuurlijk hebben we al heel veel reacties gehad en net als bij alle partijen varieert dat van heel positief tot heel negatief.

Het is helaas niet mogelijk iedereen tevreden te stellen (zonder te liegen)". 

"Reageerden de bestaande partijen uit de raad al op u als nieuweling?"

Tot op heden moet ik zeggen dat ik alleen maar positieve ervaringen heb met de andere partijen".

"We danken u hartelijk voor uw tijd en moeite en wensen u alle succes toe".

"Heel graag gedaan".

Kyk ook asb. by: https://www.facebook.com/groups/307155400077229/

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie