1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574120

Besoekers aanlyn

Ons het 49 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

LAAT DIE HEILIGE GEES BY U WOON

BybelJohannes 14:1-31

die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. (:17).

Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. (:23).

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. (:26).

Ons leer uit hierdie gedeelte uitdruklik dat die Gees van God nie in alle mense se harte woon nie. Daar is mense wat vir God nie liefhet nie en Hom nie ken nie. En daarom leef die Gees van God nie in hul harte nie. Hierdie waarheid in God se Woord staan nogal in skrille kontras met die oppervlakkige, mens-gerigte lering van ons tyd dat God alle mense liefhet net soos hulle is. Sou voormelde waar wees, waarom maak Hy dan nie in alle mense se harte woning nie?

God maak woning by hulle wat Hom liefhet en gehoorsaam. Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. (:21). Daarenteen sal God se Gees Hom onttrek uit n lewe waarin Hy nie gehoorsaam word nie. Dink maar aan koning Saul wat God se Gees ontvang het om as gesalfde en koning oor die volk van God te regeer. En die Gees van God het oor Saul vaardig geword . . . (1 Sam. 11:6). En hoedat die Gees van God van hom gewyk het nadat hy aan God ongehoorsaam was. MAAR die Gees van die HERE het van Saul gewyk, ... (1 Sam. 16:14).

Nadat God vir Saul as koning verwerp het, is Dawid in sy plek as koning gesalf. En koning Dawid het God self gesmeek om hom nie te verwerp nadat hy aan God ongehoorsaam was deur owerspel en moord te pleeg nie. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. (Ps. 51:13). En wat meer is, is dat Dawid in die vers wat hierdie smeking voorafgaan, pleit vir n hart waarin God se Gees tuis sal voel. Skep vir my n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my n vaste gees. (Ps. 51:12). So asof hy te kenne gee Ek weet, o God, dat u Gees nie in n onrein hart sal woon nie. Gee daarom vir my n skoon hart sodat U Gees daarin tuis sal voel.

n Mens wat nie die Heilige Gees het nie sal ook nie die ewige lewe as erfenis kan verkry nie. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. (Efés. 4:30). Dit sê ek omdat ons alleen deur Jesus Christus tot God kan gaan. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Joh. 14:6). En wanneer die Gees nie in ons woon nie behoort ons nie aan Christus nie en kan ons derhalwe nie die Vader sien nie. ...Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. (Rom. 8:9).

God skenk aan n bekeerling die gawe van die Heilige Gees om ons tot heiligmaking te lei. n Groot fout wat baie mense maak, is om die waarde van hierdie gawe te onderskat. Die feit dat ons dit gratis van God ontvang, beteken nie dat dit waardeloos is nie. Inteendeel, dit is die mees kosbare geskenk wat u ooit sal ontvang. Só kosbaar dat niemand dit ooit met enige bedrag geld kan bekom nie. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê: Gee aan my ook hierdie mag sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom: Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. (Hand. 8:18-21). En ook só kosbaar dat God dit sal wegneem van diegene wat hierdie gawe nie na waarde ag en koester nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie