1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6572419

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SUIWER DIE HARTE . . .

Bybel…WANT ONS DIEN ‘N JALOERSE GOD

Jak. 4:1-12

“Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon?” (:5).

“Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!” (:8).

Dit is duidelik uit God se Woord dat Hy min tyd het vir ‘n dubbelhartige man. Getrouheid, eerlikheid en opregtheid is alles eienskappe wat in God se oë kosbaar is. ‘n Dubbelhartige persoon het nie hierdie eienskappe nie. Ons word selfs in Jakobus 1 geleer dat die gebed van ‘n persoon wat dubbelhartig is nie vir God aanneemlik is nie. “Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie – so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.” (Jak. 1:7&8).

Dubbelhartigheid en huigelary is pasmaats. En God het vir al twee ewe min tyd. “...met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig.” (Ps. 12:3). “Valse lippe is vir die HERE ‘n gruwel, maar Hy het ‘n welbehae in die wat getrou handel.” (Spr. 12:22). “LȆ dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery;” (1 Pet. 2:1).

Die HERE verwag van ons om opreg en eerlik met mekaar te wees. En nog meer verwag Hy van ons dat ons met Hom ook opreg en eerlik sal wees. Ons is vinnig om Hom ons Vader te noem, omdat ons graag aan God wil dink as ons Vader wat aan ons goed wil doen en vir ons wil gee wat ons van Hom vra. En dit is goed. Maar wanneer dit by die eerbied kom wat ons aan Hom verskuldig is, verdof die Vader-figuur vir ons ‘n bietjie. Eerlikheid en respek loop hand aan hand. En hierdie dinge is onontbeerlik in eerbetoning. Dit sou beteken dat as ons God as ons Vader aanbid ons ook aan Hom eer verskuldig is. Dit sou derhalwe impliseer dat ons opreg en eerlik ook met God moet wees.

Die gemiddelde mens van vandag se individualistiese ingesteldheid het tot gevolg dat elke mens elke situasie tot sy eie optimale voordeel vir homself probeer reël. En hierdie individualistiese lewensbeskouing trek deur tot mense se godsdiensoefening. Dit is waarom soveel mense God wel wil aanbid, omdat hulle in die proses verwag om seën van Hom te ontvang - en nie noodwendig omdat hulle Hom liefhet nie. Dít is wanneer ‘n mens ‘n “louwarm” godsdiens beoefen wat vir God nie aanvaarbaar is nie. “Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.” (Open. 3:16). Ek sal daardie verordeninge van God nakom wat vir my aanvaarbaar is, maar daardie dinge wat ek nie wil onderhou nie sal ek eenvoudig “verskoon” deur los Bybel versies uit verband aan te haal om my verkeerdheid te “regverdig”. Maar ek sal nie daarvan wegkeer nie.

Dit is tragies om hierdie “afgewaterde godsdienstigheid” onder ons volk te moet aanskou. Ek sal “saambly” as sonde veroordeel en erken dat dit in God se oë verkeerd is. Wanneer my eie kinders egter besluit om “saam te bly”, sal ek vir hulle probeer verskonings uitdink of myself verontskuldig van my verantwoordelikheid om hulle tot die teendeel te vermaan en tereg te wys. Dit is mos ‘n gemaklike verskoning dat hulle nou “oud genoeg is” om hul eie besluite te neem. Jou kind word nooit so oud dat hy/sy nie meer in die hel kan beland omdat hulle die rug op God keer nie!!! En as dit u nie traak nie weet ek nie of u enige liefde in u hart het vir u kind nie. Ek sal egskeiding veroordeel totdat my kind die verkeerde besluite gemaak het en nie meer die gevolge wil dra van verkeerde besluite nie. Ek sal dan eerder saam met my kind te kere gaan hoe sleg die ander persoon is as om hulle daarop te wys dat wat deur God saamgevoeg is deur geen mens geskei mag word nie. “...Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” (Matt. 19:6).

Ons kan God nie net in daardie dinge dien wat vir ons “gerieflik” is om te onderhou nie. Wanneer ons die ware God Drie-Enig aanbid, eis Hy van ons ‘n onverdeelde trou aan Hom. “Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. . .” (Ex. 20:5). “Maar Josua het aan die volk gesê: Julle kan die HERE nie dien nie, want Hy is ‘n heilige God, Hy is ‘n jaloerse God; Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die HERE verlaat en vreemde gode dien, sal Hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat Hy aan julle goed gedoen het.” (Jos. 24:19&20).

Getrouheid aan Hom beteken om Sy Woord met trou te gehoorsaam. Wanneer die Here ons verbied om voor ander gode te buig en hulle te aanbid, sluit Hy die satan in. Het ons al ooit daaraan gedink dat wanneer ons die satan eerder as God gehoorsaam dat ons ons voor die voete van satan neerbuig eerder as voor ons heilige God wat in eerbied aanbid, gedien en geëer moet word?

Dit is haas tyd dat ons ag gee op die wekroepe van God om ons tot Hom te keer. Mag Hy na ons kyk en mense sien wat van hierdie punt af hul hande reinig en Hom bid om deur Sy Heilige Gees ons harte te reinig tot ‘n ongeveinsde en opregte liefde vir Hom. En dit sodat Sy Gees in ‘n rein hart die ereplek kan inneem en met jaloersheid bewaak waarvoor Hy baie duur met Sy bloed betaal het.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie