1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6574072

Besoekers aanlyn

Ons het 41 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

34 FRIESE IN HOF OOR PADBLOKKADE

yvette eversMEVRE. JITSKE EIZEMA , YVETTE EVERS EN MNR. POPKE VAN DER WOUDE: "IN ONS OË HET HULLE NIKS VERKEERD GEDOEN NIE"

"DIE ENIGSTE REDE VIR DIE PADBLOKKADE WAS OM HUL KINDERS TE BESKERM TEEN DIE GEMORS"

Geagte lesers. Soos u in die vorige artikel gelees het moes die 34 Friese wat in 2017 die A7 pad geblokkeerd het, hul vir die regter verantwoord. Op 7 November sal die eise teen hul bekend gemaak word. Ons het nav. die regsaak 'n baie insiggewende gesprek gehad met mevre. Jitske Eizema en Yvette Evers en mnr. Popke van der Woude, drie van die vele ondersteunders, wat sowel buite as in die saal aanwesig was.

"Mevrouw Eizema kunt u in uw eigen woorden beschrijven hoe de sfeer buiten het gerechtsgebouw was toen op maandag 8 oktober de 34 Friezen arriveerden met de partybus?"

 

"Ik was net even te laat voor de aankomst van de bus, ze waren al binnen. De sfeer buiten was enerzijds een beetje gespannen, maar anderzijds ook uitgelaten. De aanwezigen waren duidelijk trots op de Verzetsfriezen en lieten dit ook door woord en daad blijken. De pers probeerde ons uit te lokken maar ik heb ze gelijk aangesproken en gezegd dat ze moeten ophouden te doen alsof het hier om zielige mensjes gaat. Ik zei hun ook dat ze kleine kinderen wilden belagen en dat ze officieel aangemerkt staan als terroristen. Tegenover het tv programma PowNews heb ik gezegd als het jouw cultuur is, kleine kindertjes te belagen, dan hoor jij hier niet thuis! Uiteraard bedoelde ik hier de vreemdelingen van KZOP mee".

"Hoe kwamen de beklaagden bij u over. Waren ze terneergeslagen of juist opgewekt cq vol goede moed?"

"Een beetje gespannen maar ook blijmoedig. Jenny Douwes had, ondanks dat zij als enige van opruiing werd beschuldigd, een vriendelijk lach op haar gezicht zoals we van haar gewoon zijn. Geen van allen vonden het natuurlijk leuk om voor de rechter te moeten verschijnen , maar zij hielden het hoofd hoog"

"In de media werd gemeld dat er allerlei uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen golden. Zo moesten klompen worden achtergelaten en moesten mensen op hun kousen de rechtszaal betreden. Werd er gezegd waarom dit was?"

samen"Ze bleven maar doen (en nog!) alsof de Verzetsfriezen en degenen die voor Zwarte Piet zijn, degenen waren die op geweld uit zijn. Dus er werd streng gecontroleerd of er zaken mee werden genomen die niet waren toegestaan. Werkelijk niets mocht mee. Speldjes mochten niet op, klompen moesten uit, mobiele telefoons mochten niet gebruik worden enz. Ze waren zeker bang dat de Friezen met hun klompen gingen gooien? Ha, ha! Maar toen later in de week de aanklagers van KOZP plus aanhang kwamen, mochten die wél gewoon alles mee Even deed er het gerucht de ronde dat er een bus met anarchisten onderweg was om ons Friezen te grazen te nemen, maar het enige wat ik vernomen heb is dat ze met dwaze vlaggen stonden te wuiven en daarna de lokale parkeergarage zijn ingedoken. Het moge duidelijk zijn wij niet op deze figuren stonden te wachten maar indien ze werkelijk iets van plan waren geweest dan hadden ze ons tegenover zich gehad".

"Hoeveel  'gevallen' werden er op die dag behandeld?"

"Eigenlijk kan er gesproken worden van een urenlange ondervraging van de hele groep. Men zat telkens met drie personen in het beklaagdenbankje. De rechters bleven doorzagen over hoe erg het toch wel niet was dat ze die arme zielige KOZP hun vrijheid van meningsuiting hadden ontzegd en dat hier zoveel geweld aan te pas kwam. Ik kon het niet langer dan 15 minuten aanhoren te luisteren naar het -op z'n Hollands gezegd- vooringenomen gezeik van de rechter en had de indruk dat er minachtend op  deze mensen werd neergekeken.. Een rechter hoort onbevooroordeeld te zijn, nou dat was hier duidelijk niet het geval".

"U vertelde ons dat u met nog andere Friese ondersteuners plaats mocht nemen op de publieke tribune. We nemen aan dat u met dit gebaar de beklaagden een hart onder de riem wilde steken. Merkte u dat dit werd gewaardeerd en hoe uitte zich dat?"

"Ik denk dat de Verzetsfriezen zich ontzettend gesteund voelden door al die mensen. Zij waren natuurlijk te bezig met het verhoor om zich bewust te zijn van drie andere zalen vol met mensen, maar die steun om hen heen vonden ze heel fijn en dat hebben ze ook gezegd"

"Was u er op de ander zittingsdagen ook bij en kunt u in uw eigen woorden schetsen hoe deze verliepen?"

"Ze gingen door de diverse aanklachten van de beklaagden heen met zinnen als – waar was u toen, wat deed u daar, etc. – en uitlokkende vragen zoals “vind u niet dat”. Wat ik miste was hun advocaat Dhr. Anker die vaker had moeten opspringen en bezwaar maken tegen de bewoording en de toon van de vraagstelling. De rechters maakten er zo’n *drama* van terwijl al het geweld bij alle Zwarte Piet protesten altijd komt van KOZP en niemand van de Friezen heeft ook maar een vinger naar ze uitgestoken".

"Op donderdag 11 oktober kreeg KOZP de gelegenheid om hun zegje te doen. Kunt u hier nog iets over delen?"

 "Jazeker. Daarmee heeft KOZP zichzelf zo onsterfelijk belachelijk gemaakt, dat ze de zaak bij voorbaat al hebben verloren zelfs al krijgen de verdachten de maximale straf. Ik moest  met gekromde tenen aanhoren dat de Verzetsfriezen meneertje de terrorist Afrye zo hadden doen schrikken dat hij er arbeidsongeschikt van is geworden. Meneer zelf jaagt kleine kindertjes de stuipen op het lijf! Ze hebben waarschijnlijk alleen op de rechters indruk gemaakt met hun grienverhaal over trauma en arbeidsongeschikt. De Friezen die zich zowel binnen als buiten bevonden zaten te grinniken om die aanstellers.".

"Over de rol van de socialistische burgemeester Waanders werd al heel veel geschreven. Er werd zelfs gesuggereerd dat zij zelf die verstoorders van het Sinterklaasfeest had uitgenodigd. Acht u dit mogelijk?"

"Ik weet het wel zeker want ik heb dit zelf reeds op 18 november 2017  toen het verzet plaatsvond in de berichtgeving vernomen. Zij heeft grote moeite gedaan en is zelfs naar Amsterdam afgereisd, om KOZP uit te nodigen en te zorgen dat zij een A-plek kregen toegewezen, vlakbij de kinderen. Ook heeft ze gepoogd de NVU over te halen om te komen voor een tegenprotest. Dit aanbod hebben ze afgeslagen want ze wilden niet dat die KOZP  bij kinderen zou gaan demonsteren.  Marga Waanders heeft aangegeven dat ze Nederland racistisch vind en ze wou de Nationale Sinterklaasintocht bij Dokkum gebruiken om dit argument er door te drukken. ik vind het een schande! De eerste plicht van een Burgemeester is de veiligheid van de burgers waarborgen maar in plaats daarvan was zij bereid kinderen te traumatiseren op hun eigen jaarlijks feest en van de intocht van Sinterklaas een rel te maken. Het had maar een haar gescheeld of de man. die vond dat  wat hem betreft het hoofd van de Goedheiligman eraf geschoten kon worden, zodat de stukjes over de kinderen vlogen, op die bus gezeten had! Dat is nu eenmaal inherent aan KOZP en Marga Waanders haalde dat moedwillig naar Dokkum?? Ik hoop van harte dat dit muisje nog een staartje gaat krijgen. Dit kan toch niet!"

"We danken u wederom voor uw tijd en moeite en wensen u het allerbeste".

"Graag gedaan".

popke van der w

 

"Meneer van der Woude u stond op die gedenkwaardige maandag  in alle vroegte met medestanders buiten het gerechtsgebouw om de 34 Friezen toe te juichen. merkte u dat ze zichtbaar verrast waren door deze steun?"

 

"Ik had wel die indruk en weet wel zeker dat ze niet hadden verwacht dat er zo veel mensen waren die hun steunden".

 

"Hoe reageerden voorbijgangers op uw aanwezigheid. Was dit wisselend of overwegend positief?"

 

"In eerste instantie wisten de voorbijgangers niet wat er gebeurde, Toen we hun uitlegden waarom we daar stonden, juichten ze het toe. 'Zet 'm op mannen en vrouwen' slechts één van de vele positieve reacties".

 

"Bent u toen het proces begon nog buiten gebleven of heeft u net als mevrouw Eizema op de publieke tribune plaats genomen?"

 

"Ja ik heb nadien plaats genomen op de publieke tribune want ik wilde alles meemaken".

 

"Waren u en de uwen bij de overige zittingsdagen ook aanwezig?"

 

"Onze groep was op alle dagen present behalve op dinsdag".

 

"Kunt u nog iets vertellen over die bewust donderdag toen KOZP aan het woord kwam?"

 

"Toen deze sprekers hun verhaal mochten vertellen kwamen ze in mijn beleving over als zielige figuurtjes. Kennelijk merkten ze dat en ze gaven te kennen dat ze hier last van hadden. Ze deden het vóórkomen alsof zij de slachtoffers waren. We moeten niet vergeten dat deze KOZP op de lijst van de inlichtingendiensten te boek staat als zijnde terroristisch".

 

"Waren er ook medestanders van die Amsterdamse groep meegekomen?"

 

"Ik heb ze niet gezien maar was dat het geval geweest dan waren ze aangepakt door de Fryzen".

 

"Ook u willen we hartelijk danken voor uw medewerking".

 

"Het genoegen was geheel aan mijn kant".

 

"Mevrouw Evers hoe heeft u de 1e zittingsdag beleefd en beschrijft u eens hoe u de steun voor de reeds in de volksmond-  genaamde blokkeerfriezen heeft ervaren?"

 

"De sfeer was prima, we kregen een staaltje van de beroemde nuchterheid te zien waar de Friezen zo om bekend staan. Ik vond ze erg dapper, zoals ze verantwoordelijkheid namen voor wat er gebeurd was, en de rechters en het OM trotseerden. Burgerlijke ongehoorzaamheid op zijn best. De steun was overweldigend, ik kreeg tranen in de ogen toen we naar buiten kwamen en de Blokkeerfriezen toegejuicht werden door een grote menigte die enthousiast met Friese vlaggen zwaaiden ".

 

"Viel u nog iets op wat hier het vermelden waard is?"

 

"Ik vond het erg vreemd dat de rechter die de ondervraging deed niet wist wie Michael van Zeijl is. Je zou toch verwachten dat iemand die over zoiets moet beslissen toch een beetje weet wat er speelt. (ns: Hierdie  'meneer' van Zeijl is vuilgoed wat van plan was om tydens die protesdemonstrasie Sinterklaas te vermoord en die bloed op die kinders te laat spat)

Ook was het raar dat de vrouwelijke officier tijdens een verklaring voorlas die niet klopte volgens mij. Eén van de verdachten had zijn broek laten zakken en zijn kont laten zien aan de mensen in de bus, ze had hem gevraagd hoe hij dat zou vinden als iemand dat bij hem zou doen. Hij zei dat hij daar wel om zou kunnen lachen. Tijdens het voorlezen van de strafeis zei ze dat hij had gezegd dat hij dat "klote" zou vinden. Ik vroeg mij af of ze zijn woorden opzettelijk verdraaid had en het woord "klote" speciaal gebruikte om de indruk te wekken dat hij dat gezegd zou hebben".

 

"Was u , net als mevrouw Eizema aanwezig in de rechtszaal en zo ja kunt u de lezer vertellen wat uw indruk was van het hele gebeuren?"

 

"Ja Ik was er, en om meteen uw tweede vraag te beantwoorden zoals de Friezen ook al zeiden, was het gehele gebeuren een poppenkast. Het Openbaar Ministerie kwam erg zwak over en ik vroeg me af of zij ook niet geheel overtuigd waren van de rechtvaardigheid van hun aanklacht. Tijdens hun hele betoog geen woord over de kinderen en de manier waarop KOZP te werk gaat. Ze hebben uitgerekend deze zaak uitgekozen om het demonstratierecht te verdedigen zo is mijn stellige indruk, terwijl er toch heel wat demonstraties zijn verstoord en verboden de laatste jaren".

 

"Het is algemeen bekend dat die verstoorders van het Kinderfeest de Dokkumer kinderen de stuipen op het lijf wilden jagen. Zou dit volgens u al niet genoeg reden zijn om die drie bussen tegen te houden?"

 

"Ja. Het is toch onbegrijpelijk dat deze mensen het demonstratierecht mogen misbruiken om hun valse beschuldigingen van racisme te uiten. Als je tijdens de intocht van Sinterklaas gaat demonstreren tegen Zwarte Piet, dan ben je toch duidelijk niet goed geïntegreerd. Er was een bestuurder, Pim Fortuyn die dit allang had verboden. Helaas is die doodgeschoten. KOZP mag ongestoord doorgaan met haatzaaien. Onbegrijpelijk dat nog niemand ze daar op heeft aangepakt. Helaas gaat het volk het nu zelf doen, want we moeten toch wat".

 

"Waarom zou de rechter dan tóch eraan vast willen blijven houden dat het recht om te demonstreren door die blokkade met voeten is getreden?"

 

"Omdat er al die jaren een trend is ingezet om ander volk voor te laten gaan".

 

"Uw medestandster mevrouw Eizema gaf al aan dat de KZOP geen beperkingen werden opgelegd, terwijl de ondersteuners van de beklaagden al hun persoonlijke spullen moesten inleveren alvorens de zaal te mogen binnen gaan. Is dit niet curieus te noemen?"

 

"Ja, dat is pure discriminatie".

 

"Hoe verwacht u dat het vonnis zal luiden?"

 

"Ik hoop op vrijspraak. Dat zou logisch zijn, want de Friezen hebben heel duidelijk gemaakt dat ze hun kinderen wilden beschermen. Het is voor ons ook niet te begrijpen waarom zij terecht staan, in plaats van de Burgemeester. Die had naar mijn mening de demonstratie moeten verbieden".

 

"Ook u willen we hartelijk danken voor uw medewerking en laten we inderdaad met u hopen op een goede afloop".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie