1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510993

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SOU HY ONDER ONS WOON?

Matt. 27:32-56

Bybel “En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê:  U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself!  As U die Seun van God is, kom af van die kruis!  (:39&40).

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; (:51).

Op die vraag Waar woon God? is die onmiddellike antwoord gewoonlik In die hemel, natuurlik.  Dit was Salomo wat tereg opgemerk het dat selfs nie die hoogste hemele die heerlikheid van God kan inhou nie.   Maar wie is in staat om vir Hom n huis te bou?  Want die hemele, ja, die hoogste hemel, kan Hom nie bevat nie.  Wie is ek dan, dat ek vir Hom n huis kan bou, ... (2 Kron. 2:6).

Alhoewel die hemel die troon van God is, het Hy dit al van die vroegste tye af openbaar dat Hy ten spyte van Sy heilige verhewenheid Hom tog met die mens bemoei.  Ons dink byvoorbeeld daaraan hoedat God aan Moses bevel gegee het om die tabernakel op te rig nadat Hy die volk Israel onder die slawerny van Egipte uitgelei het.  Binne hierdie tabernakel moes n voorhangsel opgerig word wat skeiding tussen die Heilige en die Allerheiligste sou maak.  En jy moet die voorhangsel onder die hakies ophang; en bring die ark van die Getuienis daar, binnekant die voorhangsel.  En die voorhangsel moet vir julle n skeiding maak tussen die Heilige en die Allerheiligste.  (Ex 26:33).  Laasgenoemde waarin alleen die hoëpriester toegelaat is en dit ook nadat hy n tydperk van heiliging deurgemaak het.  En die rede daarvoor is natuurlik dat God só volkome heilig is dat Hy die sonde nie kan verdra nie.  Dit sou beteken dat n persoon wat nie geheilig was om in die Allerheiligste in te gaan nie op die daad sou sterf. 

Hierdie tabernakel wat as die woonplek van God onder die kinders van Israel bekend was, is dan jare later deur koning Salomo vervang toe hy die tempel in Jerusalem gebou het.  Hierdie was n indrukwekkende gebou, maar met die inhuldiging hiervan het Salomo opnuut besef dat God se heerlikheid veel groter is as wat ons kan begryp.  Maar sou God werklik by die mense woon?  Die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het!  (2 Kron. 6:18).

Moses en Salomo was oprigters van hierdie woonplekke van God.  Jare later sou God Sy geliefde Seun na die aarde stuur om opnuut vir Hom n woonplek hier op aarde te kom oprig.  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom vol van genade en waarheid.  (Joh. 1:14).  Deur Sy gehoorsaamheid aan die Vader het Hy die middelmuur van skeiding (die voorhangsel in die tempel waar n sondaar mens nie verby mag gaan nie) tussen ons as mense en God afgebreek.  Hy het die wet vervul en so vir ons die middelmuur van skeiding afgebreek omdat Hyself as Middelaar tussen ons en die Vader staan.  Christus Jesus se verlossingswerk het tot gevolg dat ek en u in gebed tot binne in die troonsaal van onse God en Vader mag gaan!

Ons weet dat nadat Jesus Christus na die Vader in die hemel opgevaar het, het Hy die Heilige Gees in gelowiges se harte gegee om sodoende by ons te kom woon.  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:  (Joh. 14:16).  So is die harte en gemeentes van gelowiges in Christus na Sy Hemelvaart die Sy woonplek op aarde.  Weet julle nie dat julle n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?  (1 Kor. 3:16).

Solank as wat ons dan in die vlees hier op aarde woon, is ons verlange om na ons ewige woonplek te gaan waar ons weet ons ewig saam met Hom sal woon.  Ons hoef tot op daardie dag egter nie bedroef te wees dat Jesus ons as wese agtergelaat het om na die Vader te gaan nie, maar kan rus in die wete dat Hy steeds deur die Heilige Gees by elke een van ons inwoon tot op die dag dat Hy sal terugkeer om ons na ons ewige erfenis by Hom te neem  Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.  (Joh. 14:18).  Dit is hierdie vaste geloofsekerheid wat aan ons n vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie