1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6573965

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE BOODSKAP DEUR KLEREDRAG

Bybel1 Pet. 3:1-7

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. (:3&4).

Die gelese gedeelte vestig ons aandag opnuut daarop dat ons verhouding met God veel dieper as net n opsigtelike en oppervlakkige vertoon moet wees. Dit beklemtoon opnuut die feit dat God die Kenner van ons harte is en dat ons gesindheid vir Hom aanneemlik is, maar dat n ydele vertoon van weinig nut is.

Nou kan ons vra of dit dan enigsins belangrik is dat ons netjies aantrek wanneer ons na n erediens gaan? Kleredrag maak mos nie eintlik saak nie, of hoe?

Dit is tog algemeen bekend dat n mens se houding, sy lyftaal en derhalwe ook sy/haar kleredrag bepaald n boodskap kan uitdra. As ek tog hier voor u sou staan en die Woord van die Here verkondig terwyl ek geklee is met lekker gemaklike pikswart T-hemp wat oortrek is met sataniese tekens kan ons kyk hoe gemaklik u na my sal sit en luister.

Ons lees in 1 Konings 21 van die profeet Elía wat deur God na Agab gestuur word om aan hom sy straf aan te kondig a.g.v. die verskriklike afgodery wat hy bedryf het en die goddelose lewe wat hy gelei het. En opmerklik lees ons in vers 27 van Agab se berou en die boodskap van berou wat hy deur sy kleredrag vir almal bekendmaak. En toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en n roukleed om sy lyf gebind en gevas; hy het ook met die roukleed geslaap en stadig rondgeloop.

Ons lees in Ester 4:1 van Mórdegai wat sy kommer oor die benoude toestand van sy volk a.g.v. Haman se agterbakse optrede verkondig het. Hy het deur sy voorkoms tog n boodskap uitgedra. TOE Mórdegai verneem alles wat gebeur het, het Mórdegai sy klere geskeur en n roukleed aangetrek, en daar was as op sy hoof; en hy het uitgegaan dwarsdeur die stad en hardop en bitter geskreeu.

Dit was selfs hier in 2017 vir ons op ons voorstoep ten aanskoue hoedat n volk n boodskap hard en duidelik probeer uitroep het deurdat mense opgeroep is om op 30 Oktober eenvormig in swart geklee te wees sodat die ongelukkigheid oor aanhoudende bloedvergieting van ons volksgenote ten toon gestel kan word. En is daar n boodskap gekommunikeer dit het tot aan die uithoeke van die aarde gestrek met deelname selfs vanuit o.a. Amerika en Australië. Ek hoop van harte dat daar net so wyd deur mense introspeksie gedoen is oor waarom ons in die eerste plek in so n benouing beland het, maar dit vir eers daar gelaat.

Synde dat n persoon se kleredrag so n kragtige boodskap kan uitdra, is dit hartseer en teleurstellend om te let op hoedat mense aantrek. En spesifiek is dit kommerwekkend om te let op die kleredrag van die vrouens van ons tyd. Dit het nie alleen mode geraak om al meer in hul kleredrag van vroulikheid weg te beweeg nie, maar die absolute uitlokkende style wat nagevolg word, is skandelik om dit sagkens te stel. Onse Here Jesus Christus leer vir ons self uit Matt. 5:28 die volgende: Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. As dít dan verkeerd is, hoe regverdig n meisie wat bely dat sy die Here vrees haar gedrag om dit wat die Here veroordeel en verbied, te bevorder? Nog erger. Hoe regverdig n getroude vrou die feit dat sy alreeds aan n man behoort, maar op so n wyse aantrek dat ander mans met verkeerde oë na haar moet kyk? Sy is dalk in die vlees aan haar man nie ontrou nie, maar wat is die stand van sake in die gees?

Ons het dalk almal iets om oor te besin. As dit nie die jongmeisie of vrou oor haar kleredrag is nie, is dit dalk manlief of pappa wat homself moet afvra hoedat hy so iets toelaat terwyl ons as mans veronderstel is om verstandig met die vrouens saam te leef en hierdie dinge aan hulle te verduidelik en hul tereg te wys.

Mag ek en u voortdurend daarna streef om ons innerlik kosbaar en rein vir die Here te versien. En mag hierdie reine gees en harte ook vir ander sigbaar wees in ons handel en wandel en mag ons ook daardeur n kragtige boodskap verkondig.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie