1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037292

Besoekers aanlyn

Ons het 56 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONTHOU U PRIORITEITE

BybelMatt. 6:19-34: “Daarom moet julle jul nie kwel en sê:  Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel.  Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.” (:31-34).  

Wanneer ons na die media kyk, word daar ‘n somber prentjie vir die volgende kalenderjaar geskep, geliefdes.   Dit is die nasionale kragnetwerk wat dreig om in duie te stort.  Rentekoerse lyk onheilspellend.  Die styging in voedselpryse lyk onrusbarend.  En wêreldwyd dreig ‘n ekonomiese resessie.  So kan ons met die lys aangaan.  Dit is dan natuurlik ook te verstane dat ons as mense oor baie van hierdie dinge, en die impak wat dit op ons en ons geliefdes se lewens sal hê, bekommerd raak.  Ons moet egter nie vergeet dat die Woord van die HERE ons ook in hierdie verband onderrig en leiding gee nie.

Geliefdes, die HERE stel pertinent aan ons ‘n opdrag dat ons ons nie oor die sake van ons daaglikse onderhoud moet kwel nie, maar dat ons heelhartig op Hom vir ons versorging moet vertrou.  “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?”  ...want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.” (:31&32).  Ons word deur hierdie gedeelte daaraan herinner dat ongeloof (in Sy krag en getrouheid) ook sonde is, geliefdes.  Luister maar na die woorde uit Psalm 78 wat ons herinner aan die sonde van die volk Israel wat deur vrees oorweldig is en nie op die HERE se hulp en krag vertrou het nie.  “Daarom het die HERE gehoor en toornig geword, en ‘n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel; omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie.”   (Ps. 78:21&22).

U moet vir my mooi verstaan, geliefdes.  Ek sê nie vandag dat ons ons koppe in die grond moet begrawe en ons blind hou vir die uitdagings en gevare rondom ons nie.  Ek sê ook beslis nie dat ons in oordrewe charismatiese styl vir onsself en almal rondom ons moet lieg en die hele tyd vertel dat ons net positief moet bly want dan sal alles vanself regkom en beter gaan nie.  Allermins.  Die omstandighede rondom is tog glashelder en die oorsaak hiervan is ook nie te moeilik om te bepaal nie.  Die mens hou God nie meer in erkentenis nie en in eiesinnigheid wil elkeen net sy eie wil najaag.  Talle kerke soek harder na verskonings om lidmate se verkeerde optrede te probeer regverdig en polities korrek te wees as wat dit ‘n stem is wat sondaars tot bekering roep.  Die mens kwel homsself net oor sy eie behoeftes en probleme en daar word nie meer na ‘n tyd van stille wyding gesoek waar die mens stil raak om sy lewe voor God te oordink en hom oor sy eie sondes te kwel en na geregtigheid te soek nie.  Daar word eintlik presies in die teenoorgestelde rigting van Matt. 6 se opdrag beweeg – die mens kwel hom oor die aardse dinge en nie vir een oomblik oor die koninkryk van God en Sy geregtigheid nie.    

En hoe ironies is dit nie, geliefdes.  In hierdie tyd waar elkeen eintlik maar na hartelus kan handel, is die samelewing dan ook so diep ongelukkig en is hartseer en ellende aan die orde van die dag.  En die antwoord is eenvoudig, geliefdes – die mens is verwaand genoeg om eintlik te dink dat hy vir homself beter kan sorg, homself meer gelukkig kan maak, as wat die Almagtige God, die Skepper van hemel en aarde dit kan doen.  

Ek en u is geweldig bevoorreg om vandag deur die HERE aan die waarheid uit Sy Woord herinner te word, geliefdes.  Die waarheid dat ons lewe en ons toekoms veiliger in Sy Hande as in ons eie hande is.  En daarom behoort ons die leiding van Sy Woord getrou te volg.  Ja, ons behoort ook soos die Psalmdigter ons vertroue in Hom met sekerheid te kan bely.  “Maar ék vertrou op U, o HERE!  Ek sê:  U is my God.” (Ps. 31:15).  En omdat ons bely dat Hy ons God is, behoort ons lewens ook aan Sy Woord en Wil onderwerp te wees, geliefdes.  Ons hou daarvan om te bely dat Hy ons God is omdat ons graag op Sy hulp, seën en krag wil staat maak.  Maar dit sou ook beteken dat ons ons aan Sy verordeninge en insettinge sal onderwerp, geliefdes.  Die HERE stel dit tog uit ons gelese gedeelte vanoggend ook duidelik – “Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. . . “  

Geliefdes, mag die Woord van die HERE vir my en u vandag opnuut bewus maak van die belangrikheid om HOM die absolute prioriteit in ons lewens te maak.  Ja, mag dit ons herinner dat Hy nie die Een is wat ons net wil byderhand hou om op staat te maak wanneer ons eie planne nie realiseer nie of wanneer ons teëspoed het wat ons nie self kan hanteer nie.  Maar mag Hy die Een wees na Wie ons elke dag soek.  Ja, mag ons waarlik Sy koninkryk en Sy geregtigheid in ons lewens eerste stel en Hom volkome met ons toekoms en lewens vertrou.  Ja, mag Hy vir ons nie alleen ons ons vertroue in die lewe wees nie, maar ook ons hoogste prioriteit!

Ek groet u vanoggend met die kosbare woorde uit Psalm 4:6.  “Offer offerandes van geregtigheid en vertrou op die HERE.”

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie