1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869193

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS KENNIS VAN DIE HERE

Bybel2 Pet. 3:1-18

“Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.  Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.” (:18).

Geliefdes, wat ‘n kosbare skat lê daar nie vir ons in hierdie teksvers nie!  ‘n Opdrag dat ons moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker.  En hoe nodig het ons  nie om hierdie opdrag vandag te hoor nie.   Dit nie alleen te hoor nie, maar ook werklik ter harte te neem!  

Dit is nie net kommerwekkend nie, maar ook hartverskeurend om van die gebrek aan kennis van God onder ons volksgenote kennis te neem, geliefdes.  Die jeug sal vir jou sonder moeite kan vertel watter akteur in watter nuwe film te sien sal wees.   En die sport geesdriftiges sal vir jou sonder moeite die name van elke span se speler kan gee.  Maar dit raak bykans die uitsondering om ‘n kind raak te loop wat vir jou foutloos die Bybelboeke kan opnoem.  Hoeveel kinders weet waar in die Woord van die HERE die Wet van onse HERE opgeteken is?  En waar sal ons die Onse Vader kan gaan lees?  Die name van die eerste dissipels van Christus en die name van daardie helde soos Stéfanus en andere wat bereid was om hul lewens vir die HERE af te staan, sal ongelukkig nie so moeiteloos soos die name van akteurs, sportsterre en andere opgenoem kan word nie.  Maar ons noem onsself ‘n gelowige volk. . . 

Ons kry vandag met talle mense te doen wat dit prontuit stel dat hulle nie op die Sabbat ‘n erediens wil bywoon nie omdat baie predikante van ons tyd mense mislei.  En laasgenoemde is ongelukkig waar.  Maar dit is ongelukkig ewe waar dat hierdie verskoning vir baie maar net ‘n gerieflike manier is om hul geloofsverantwoordelikheid te ontduik. In hierdie tyd waarin hy homself van ‘n erediens verskoon, lê hy gemaklik voor die televisie en kyk na films met pornografiese tonele, waarin die Naam van die HERE onophoudelik gelaster word en waarin bloed sonder rede onophoudelik vloei.  Of dalk loop hy ewe rustig in ‘n inkopiesentrum rond – hy sal seker hier ‘n beter kennis van die HERE opdoen.  Feit is dat daar geen poging in hierdie tyd van die week aangewend word om in waarheid na die HERE te soek nie.  Hulle wend geen ware poging aan om die Woord van die HERE te bestudeer om Hom sodoende beter en beter te leer ken nie.  Hulle wend geen poging aan om in kennis van die HERE toe te neem nie.  

Ons lees in Hoséa 4:6 die volgende.  “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.”  Kan ons nie ook oor die laaste vyf na ses dekades sien hoedat ons volk te gronde gaan nie, geliefdes?  En was dit “toevallig” dat hierdie agteruitgang onder ons volk gepaardgegaan het met ‘n kwynende kennis van God?  Stellig nie!  Ons vyand het met lis te werk gegaan en het beter as ons eie mense besef dat ons vervreemding van God sentraal staan in die bewerking van ons ondergang.  Wanneer ons eers van ons God vervreem geraak het, sal dit maklik wees om ons van onsself, ons naaste en alles wat ons erfdeel is te vervreem en los te maak.  

Geliefdes, ons word deur Petrus in die gelese gedeelte daartoe gemaan om op ons hoede te wees om nie deur die dwalinge van sedelose mense meegesleep te word nie.  Hy spreek van onvaste mense wat die Skrif tot hul eie verderf sal verdraai.  En ons ervaar self hierdie dinge in ons tyd gebeur, geliefdes.  In plaas daarvan dat die Woord van God met verantwoordelikheid gebruik word om mense tot orde en bekering tereg te wys en te vermaan, word dit verdraai om vir elke vleeslike begeerte voorsiening te maak.  Ja, tot verderf van die mens word hierdie dwalinge verkondig.  En om hierteen weerstand te bied moet ‘n gelowige ‘n ware kennis van God hê ten einde tussen die waarheid en leuens te kan onderskei, geliefdes.  Hierdie afvalligheid van die Woord van God is maar net ‘n manier wat die Satan gebruik om mense van God te vervreem, hul siele te dood en hul van hul ewige saligheid te beroof.  Ja, want hy, die satan, het gekom om te steel en te slag en te verwoes.  “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. ...” (Joh. 10:10).  En hierdie verwysing van Christus strek veel dieper as die oppervlakkige “steel slag en verwoes” van materiële aard waarna voorspoedsteoloë graag wil verwys.  

Geliefdes, die feit dat ons mense in hul duisende verderflike leuens wat verkondig word met verloop van tyd aanvaar, getuig van die gebrekkige kennis van God ook onder ons as ‘n volk.  Mag ek en u ons verantwoordelikheid in hierdie verband nie alleen besef nie, maar ook werklik ter harte neem.  En mag ek en u vandag van hier af weggaan en hierdie opdrag uit die Woord van God ywerig ten uitvoer probeer bring in ons lewens.  

Ek groet u tot versterking met die kosbare woorde van onse HERE uit Open. 3:10&11:”Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.  Kyk, Ek kom gou!  Hou vas wat jy hhet, sodat niemand jou kroon kan neem nie.” 

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie