1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869102

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HOU JOU REIN

Bybel1 Tim. 5:17-25

“…en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.” (:22).

Geliefdes, ek dink dat ons meer gereeld hierdie vermaning uit die Woord van die HERE in ons tyd moet aanhoor.  Hou jou rein.  Moenie besmet en besoedel word nie.  Bly skoon.  Hou jou rein.  Hou jou rein.  Hou jou rein!

Daar is in ons tyd soveel dinge in hierdie wêreld wat ons kan bekoor.  Dit is geld, dit is weelde, dit is sukses, eer en ook ‘n lekker en gemaklike lewe – om maar net ‘n paar te noem.   En wanneer ons deur hierdie dinge bekoor word, kan ons so maklik saam met ander mense in verkeerde dinge deelneem om agter hierdie bekoorlikhede aan te loop.  Ons vergeet dan dat God die middelpunt van ons lewe is en dat al hierdie dinge gewoon gawes is wat ons uit Sy Hand kan ontvang.  Ons maak dan van hierdie dinge self die middelpunt van ons lewens en raak dan heeltemal in ons eie sin en eie wil gebonde.  En sodoende val ons in die strik van die duiwel.  “Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.” (Jak. 1:13&14).

Die HERE het alreeds deur die mond van Moses aan Sy volk hierdie opdrag gegee om daarteen te waak om nie saam met ander mense in verkeerde dinge deel te neem nie.  “Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie.” (Ex. 23:2).  En dan het Paulus nie alleen in sy brief aan Timótheüs hierdie opdrag van God oorgedra nie.  Luister ook na die woorde uit 2 Kor. 6:14:”Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”   En hierdie opdrag om ons lewenskleed rein te hou, word verder deur die opdrag in Judas:23 beklemtoon:”...en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.”

Geliefdes, die Satan wil ons lewenskleed so graag besoedel en met sonde bevlek.  Ja, ons kleed wat in die kosbare bloed van onse Here Jesus Christus silwerskoon, spierwit gewas is.  En hoe hartseer dat ons dit soms so maklik toelaat!  Is daardie bloed waarin ons skoon gewas is dan nie vir ons kosbaar nie?  Is daardie rein feeskleed wat ons van Hom ontvang het dan nie vir ons só kosbaar dat ons dit bo alles in goeie toestand en rein wil hou nie?  Moet ons begeerte om deurgaans in rein feesklere voor die Aangesig van die HERE te wandel nie groter as enige ander begeerte in ons lewens wees nie, geliefdes?  Luister na die gebeure uit Sag. 3:3-5 en dink daaraan hoedat die HERE aan elkeen van ons wat waarlik tot geloof in Hom gekom het ook hierdie nuwe, rein feeskleed geskenk het.  Ja, dink daaraan hoedat Hy daardie vuil kleed van ons laat uittrek het.  Daardie vuil, besmetlike kleed wat tot ons skaamte en spot gedien het.  Hy het ons in die plek daarvan met ‘n reine, pragtige kleed beklee.  “En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die Engel staan.  Daarop het Hy aangehef en gesê aan die wat voor Hom staan: Neem die vuil klere van hom weg. Toe sê Hy vir hom: Kyk, Ek het jou skuld van jou weggeneem, en Ek beklee jou met feesklere.  Daarop sê ek: Laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit. En hulle het die rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek, terwyl die Engel van die Here daarby staan.”

Geliefdes, dink maar hoe dankbaar u sou wees in die geval waar ‘n weldoener aan u ‘n nuwe kleed geskenk het nadat u vir jare lank in ‘n stukkende, vuil, flenter kleed moes loop.  Ja, ‘n kleed waarin almal met ‘n mate van afsku na u gekyk het.  Ja, mense het u daarin met minagting aangekyk.  Dink maar hoe dankbaar u sou wees wanneer hierdie kleed met ‘n pragtige, vlekkelose kleed vervang is.  ‘n Kleed waarin mense eerder met verwondering as minagting na u kon kyk.  ‘n Kleed waarin mense u sal aanstaar omdat die reinheid daarvan vir hulle so wonderlik en bekoorlik is.  Ek dink dat elkeen van ons met alle mag daarna sou streef om hierdie kleed elke dag onbevlek te laat.  Ja, ons sou selfs met geweld op enigeen aanval wat met moedswilligheid probeer het om hierdie kleed te bevlek eerder as wat ons met hulle sou hande vat en deelneem in die besoedeling daarvan!  

Geliefdes, die kleed van ons lewe is nie een wat ons maar elke kort kort met ‘n ander een kan vervang nie.  Dit is ‘n kosbare kleed wat ons rein moet hou.  Dink maar terug oor u lewe en die mense wat deel van u lewe in die verlede was.  Hoe min van hierdie mense het regtig hul lewenskleed skoon gehou?  En diegene wat dit bevlek het, het nie een geleentheid gehad om sommer gou ‘n nuwe kleed iewers in die hande te kry nie.  

Mag die woorde van die HERE ons vanoggend opnuut laat besin oor die kosbaarheid van die reine lewenskleed waarmee Hy ons in Christus Jesus beklee, geliefdes.  En mag ons met ywer daarna streef om hierdie kleed rein te hou.  Ja, mag ons diegene wat spatsels en vlekke op hierdie kleed laat kom in ons lewe eerder vermy as om met hulle hande te vat en skaamteloos in die besoedeling daarvan deel te neem.  

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie