1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869112

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

GEREFORMEERDE SEBAKERK IN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL BESTAAN HIERDIE JAAR 50 JAAR

DOMINEE C VAN RUITENBURG: 'ONS IS DIE HERE DANKBAAR DAT ONS GEMEENTE TANS HIERDIE HEUGLIIKE GEBEURTENIS MAG VIER.

Geagte leser. Nie net die Reformatoriese Koerant mag vier dat hulle reeds 50 jaar bestaan nie, dog ook die Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den IJssel wat lê in die provinsie Suid 2021 05 31 1Holland, gedenk hierdie jaar dat dié kerk die suiwere woord van God mag verkondig. Daar is in al die jare nooit van hierdie beginsel gewysig nie, en dominee van Ruitenburg, waarmee ons ter geleëntheid van hierdie heuglike feit 'n onderhoud gehad het, het ons verseker dat dit ook nie sal gebeur nie.

"Dominee allereerst onze gelukwensen dat uw kerk al zo lang mag bestaan. Dat mag toch wel een mijlpaal genoemd worden. Zou u voordat we met het vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen delen met de lezers?"

"Hartelijk dank voor uw welgemeende wensen. 50 jaar is inderdaad een mijlpaal. We zijn blij en verwonderd dat de Heere al die jaren voor de gemeente heeft willen zorgen. Hij gaf dat het Woord van God al die jaren verkondigd mocht worden en het werk in de gemeente zijn voortgang hebben mocht.

Ik ben 58 jaar, getrouwd en vader van negen kinderen en vier kleinkinderen. Ik heb gewerkt als plantenveredelaar en salesmanager in de sierteeltsector van de agrarische wereld. Toen ik 45 jaar was ben ik toegelaten op onze theologische 2021 05 31 2school in Rotterdam en in 2013 ben ik bevestigd als predikant van Krimpen aan de IJssel. Het is nog steeds een groot wonder voor me dat de Heere mij wil gebruiken in Zijn dienst. Wie zou het ook kunnen; de stem zijn van de Heere!? En het grootste wonder is wel dat de Heere doorgaat met bekering van zondaren en daarvoor de prediking van Zijn Woord wil gebruiken. Ook in onze gemeente".

"Wanneer vonden de eerste diensten plaats in de Sebakerk en hoeveel leden hadden zich toen aangesloten?"

"De eerste dienst vond plaats op 19 oktober 1969 door ds G.J. van de Noort. Het kerkgebouw werd toen gehuurd van de gereformeerde kerk. In 1971 kan het kerkgebouw gekocht worden en op 18 mei van dat jaar vindt de instituering plaats door ds A. Vergunst".

"Kunt u iets vertellen over hoe uw gemeente zich in die begintijd ontwikkelde?"

"In eerste instantie kwamen er maar een handvol mensen bij elkaar, maar al spoedig streken meer en meer belangstellenden er neer vanuit de randstad. Het was en is ook goed wonen in het dorp dat ligt tussen de IJssel en de rivier de Lek. Toen na twee jaar het aantal was opgelopen tot 100 bezoekers werd de gemeente geïnstitueerd en na een paar jaar was het aantal alweer opgelopen tot 400, zodat een nieuw gebouw nodig was. Op dit moment bestaat de gemeente uit ongeveer 1500 zielen".

"In ons korte telefonische gesprek bracht u naar voren dat het herdenkingsboek 'Geplant bij enen stroom' wat in 2001 verscheen indruk op u gemaakt heeft. Het is duidelijk dat hierin de Sebakerk vanaf het eerste begin tot genoemd jaar wordt geschetst. Heeft u het zo ervaren dat uw gemeente als het ware geplant is om Gods Woord in uw stad te verkondigen door middel van de prediking?"

"Jazeker! De Heere Zelf heeft in Zijn voorzienigheid het zó bestuurd. Hij heeft de gemeente laten ontstaan aan de rivier de IJssel, maar vooral bij de stroom van het water van Zijn Geest. En dat 2021 05 31 3water is gaan stromen in harten van zondige mensen, zodat ze tot leven mochten komen in Christus Jezus. Dat is enkel genade. Dat is gekregen en nog onverdiend ook. We zien dan ook na 50 jaar in verwondering omhoog en zeggen met de dichter van psalm 111 waar ik de herdenkingsdienst uit gehouden heb; de werken des Heeren zijn groot. Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Deze preek wordt overigens uitgeschreven en is gratis beschikbaar voor uw lezers".

"We begrepen dat er een vervolg in de maak is. Weet u al hoe deze titel zal zijn?"

"Nee, dat is ook voor mij nog een verrassing. Daar is een commissie die het boek samenstelt en we hebben er alle vertrouwen in dat zowel inhoud als titel onze goedkeuring weg kan dragen".

"Op 12 april heeft u het beroep van Tholen aangenomen en het afscheid zal zijn op 4 juli. Hoe kijkt u terug van uw functie als predikant van 2013 tot heden?"

"Na bijna 8 jaar heeft de Heere ons een nieuw werkveld gewezen. Als we dan terugzien, moeten en mogen we zeggen; wat is Hij trouw geweest ondanks mijn ontrouw. Er is heel veel gebeurd. Kinderen werden geboren, mensen moesten begraven worden. Vele goede herinneringen nemen we mee. Jonge mensen hebben we zien worstelen met het geloof. Soms waren er ook hele verdrietige dingen. Onvergetelijk zijn de momenten dat de Heere sprak als we het niet meer zagen zitten uit bv Mattheüs 28 en zie! Ik ben met ulieden ál de dagen tot aan de voleinding der wereld. Of de ogenblikken dat de Heere getuigenis gaf van Zijn werk bij een begrafenis uit bv Jesaja 40; roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Daarom eindigen we maar het ; Soli Deo Gloria! Hem alleen de eer!"

"We danken u hartelijk voor uw tijd en moeite en wensen u de onmisbare zegen van de HEERE op uw werk".

"Vriendelijk bedankt. We hopen en bidden of de Heere Zijn Woord wereldwijd kracht wil laten doen, opdat zondaren bekeerd mogen worden, Zijn koninkrijk mag worde uitgebreid en Hij de eer mag ontvangen, die Hem toekomt".

ns Kyk ook asb by: https://www.gergemkrimpen.nl/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie