1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037322

Besoekers aanlyn

Ons het 56 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AFDELING DENDERLEEUW VAN VLAAMS BELANG VERYDEL KOMS VAN MOSLEMSE SENTRUM NA HIERDIE OOS-VLAAMSE STAD

VLAAMS PARLEMENTSLID MNR. KRISTOF SLAGMULDER: 'ONS AKSIE BEWYS DAT VERSET LOON"

Geagte leser. Ons het nav. die feit dat 'n moskee in die Oos-Vlaamse stad Denderleeuw voorlopig 2021 05 26 1van die baan is, 'n interessante vraaggesprek gehad met mnr. Kristof Slagmulder, wat behalwe faksieleier in die gemeenteraad, ook parlementslid is. Ons het die woordjie 'voorlopig' in die sin geplaas omdat by Moslems jy nooit kan weet watter boosaardige pad hulle nog kan gaan bewandel nie.
Meneer het, voordat ons, ons onderhoud begin het, beklemtoon dat verset teen die islamisering loon. Niks doen is na sy siening geen opsie nie. Die Vlaams Belang beklemtoon die standpunt dat elke moskee één te veel is.

"Meneer Slagmulder zou u voordat we met het interview aanvangen iets over uzelf willen vertellen?"

"Wel, ik ben een geboren en getogen Vlaamse Denderleeuwenaar. Al op vrij jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in politiek. Voor ik een politiek mandaat opnam, was ik al actief in verschillende Vlaamse organisaties die opkwamen voor de bescherming van onze Vlaamse identiteit. Op mijn 16de ben ik lid geworden van mijn partij. Die heette toen nog Vlaams Blok. Sinds 2000 ben ik voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Denderleeuw. Ik was op 20-jarige leeftijd het jongste gemeenteraadslid. Sindsdien zetel ik onafgebroken in de gemeenteraad. We zijn ooit begonnen met 1 gemeenteraadslid in 1994. Vandaag ben ik de trotse voorzitter van een fractie die bestaat uit 9 gemeenteraadsleden. Het Vlaams Belang is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen met 26,2% de grootste partij in Denderleeuw en ik hoop dat onze partij in 2024 nog groter zal worden. Het wordt hoog tijd dat we het cordon sanitaire kunnen doorbreken en dat er rekening wordt gehouden met de wil van de kiezer.”

"U bent zowel fractieleider van het Vlaams Belang van Denderleeuw als parlementslid. Hoe combineert u beide functies?"

"Sedert 2019 ben ik Vlaams parlementslid. Dat ben je zeven dagen per week. Ik combineer dat met een mandaat in de gemeenteraad die 1 keer per maand samenkomt. Dat valt goed te combineren. Ik vind een lokaal mandaat heel belangrijk want dan blijf je in nauw contact staan met uw kiezers en weet je ook heel snel wat er leeft onder de bevolking. Ik put er ook inspiratie uit om vragen te stellen in het parlement.”

"Sedert welk jaar trad u toe tot het parlement en zat u toen ook al in de gemeenteraad?"

“In 2019 werd ik verkozen tot Vlaams parlementslid en behaalde toen 12.675 voorkeurstemmen. Dat had ik niet verwacht en ik was dan ook heel tevreden met het resultaat. Op dat moment zat ik al zo'n zeventien jaar in de gemeenteraad van Denderleeuw.”

"Wanneer werd u fractieleider voor uw partij?"

“In 2001 werd ik fractieleider voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van Denderleeuw. Dat ben ik vandaag nog steeds. We hebben een heel gemotiveerde ploeg. Jongeren staan schouder aan schouder met ouderen die vlot samenwerken. We zetten thema’s als Vlaamse identiteit, goed bestuur, veiligheid en migratie voortdurend op de agenda. Dat is ook wat onze kiezers van ons verwachten. We hebben, ondanks het cordon sanitaire, toch al een aantal voorstellen van onze partij kunnen laten goedkeuren. We blijven dan ook druk op de ketel zetten.”

"Zou u iets over uw werkzaamheden willen delen met de lezers?"

“Als Vlaams parlementslid zetel ik in verschillende commissies. Zo ben ik lid van de commissie Buitenlands Beleid en Toerisme. Ik volg ook alles op wat het hoger onderwijs te maken heeft in de 2021 05 26 3commissie Onderwijs. De bescherming van ons Vlaamse erfgoed ligt mij ook nauw aan het hart en dat volg ik op in de Commissie Erfgoed. Een hele boterham dus. Voor ik parlementslid werd, heb ik een aantal jaren gewerkt als medewerker bij het Vlaams Belang. Ik was ook eindredacteur bij Uitgeverij Egmont die verbonden is aan mijn partij. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 richtte ik met enkele vrijwilligers 'Vlaams Solidair Denderleeuw' op, een organisatie die voedselpakketten uitdeelt aan Vlamingen die in armoede leven. Er bestaat nog heel wat armoede bij onze eigen bevolking. Daar willen we de nodige aandacht voor vragen. Dit initiatief kwam trouwens aan bod op de nationale televisie (Canvas) in een Pano-reportage over het succes van het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse Denderstreek.”

"Dan komen we nu op het punt waar we in de inleiding al summier over bericht hebben. U heeft met uw mede raadsleden kunnen verhinderen dat er een moskee zou verrijzen. In ons voorgesprek vertelde u reeds dat de vereniging Safa Dender 3 jaar geleden het plan had opgevat om in uw stad een zogenoemd islamitisch cultureel centrum met gebedsruimte te realiseren. Is er enig verschil tussen zo'n centrum en een moskee of heeft deze vzw het onder een noemer geplaatst?"

“Voor mij is er weinig verschil. Een moskee is een gebedsruimte waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Het linkse gemeentebestuur en de vzw Safa Dender zeggen dan wel dat het hier louter om een islamitisch cultureel centrum zou gaan en dat het geen moskee is. Er zijn plannen om Arabische lessen te onderwijzen. Uit de praktijk in Antwerpen en Brussel blijkt dat 'Arabische lessen' eigenlijk koranlessen zijn. Interessant zijn ook de statuten van deze vzw waaruit duidelijk blijkt dat het onderwijzen van religie centraal staat. In dit islamitisch cultureel centrum is het ook de bedoeling dat er een gebedsruimte aanwezig is. Dit islamitisch cultureel centrum is eigenlijk zelfs veel meer dan louter een moskee. Laten we hier vooral niet naïef in zijn. Een dergelijk centrum zou de islamisering in Denderleeuw alleen maar verder in de hand werken. En dat lijkt mij zeker geen goede evolutie.”

"Op welke wijze vernam de gemeenteraad dit?"

"Zelf vernam ik dat via een flyer die verspreid werd in het Frans, het Arabisch en het Nederlands en waarin opgeroepen werd om geld in te zamelen om de aankoop van een gebouw te 2021 05 26 2financieren. Toen die locatie uiteindelijk bekend werd, startte het Vlaams Belang onmiddellijk een petitie die massaal ondertekend werd door de inwoners van Denderleeuw (https://www.petities.com/geen_moskee_in_denderleeuw_teken_vandaag_nog_deze_petitie). Deze petitie werd meer dan 1.800 keer ondertekend. Wat heel veel is voor een kleine gemeente als Denderleeuw. Ook heeft het Vlaams Belang meermaals het gemeentebestuur hierover geïnterpelleerd in de gemeenteraad".

"Helder. Hoe verliep het verder wat betreft die vzw Safa Dender?"

"Wel, de islamitische vzw Safa Dender heeft vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd om in het aangekochte gebouw een islamitisch cultureel centrum te kunnen huisvesten. Tijdens het openbaar onderzoek heeft het Vlaams Belang een model bezwaarschrift verspreid onder de bevolking. Uiteindelijk hebben we meer dan 1.200 van deze bezwaarschriften verzameld en ingediend bij het gemeentebestuur, wat heel veel is. Onder druk van het Vlaams Belang en de vele burgers die bezwaar hebben gemaakt, is het gemeentebestuur uiteindelijk gezwicht en gaf een negatief advies voor de omgevingsvergunning. De vzw Safa Dender is dan in beroep gegaan bij de provincie maar ook daar werd uiteindelijk een negatief advies gegeven, o.a. op basis van wat in ons bezwaarschrift stond. U ziet, verzet loont wel degelijk. Het gemeentebestuur vreest dat het Vlaams Belang nog sterker zal worden mocht dat islamitisch cultureel centrum er uiteindelijk toch komen.”

"Nu is het zo dat islamieten het op z'n zacht gezegd niet erg waarderen als aan hun wil, of zo u wilt eis niet wordt voldaan. We nemen aan dat alertheid geboden blijft?"

"Correct. Het islamitisch cultureel centrum komt er voorlopig niet, maar we blijven waakzaam want de vzw Safa Dender heeft na het 2de negatief advies al laten weten dat ze via hun advocaat nog zullen onderzoeken wat eventueel de mogelijkheden zijn om alsnog een vergunning te bekomen. Het negatieve advies dat vanuit het gemeentebestuur en de provincie gegeven werd heeft trouwens enkel te maken met de locatie en omwille van stedenbouwkundige redenen. Als deze vzw een andere locatie zou vinden dan zijn we benieuwd hoe het gemeentebestuur zal reageren. Voor het Vlaams Belang is er sowieso geen plek voor een dergelijk islamitisch centrum. Een moskee in Denderleeuw zou de islamisering en verfransing in onze gemeente alleen maar verder in de hand werken en daar bestaat geen draagvlak voor bij de lokale bevolking".

"De verfransing beperkt zich kennelijk niet tot Brussel-Halle-Vilvoorde? Wat merkt u daar zelf van in uw stad behalve dan de door u genoemde flyer die in het Frans was opgesteld?

“De verfransing beperkt zich inderdaad niet enkel tot Brussel of de faciliteitengemeenten. Zelfs in Oost-Vlaanderen krijgen we meer en meer met verfransing te maken. Uit recente cijfers blijkt dat de vervreemding, verfransing en ontnederlandsing van Denderleeuw gewoon verdergaat. In de gemeente waar ik woon groeien steeds meer kinderen op in gezinnen waar Nederlands niet de eerste taal is. Het aantal kinderen dat thuis Frans spreekt neemt jaar na jaar toe. Ondertussen is dat al bijna bij 1 op de 3 gezinnen. Als het op dit tempo verder gaat dan dreigt Denderleeuw op termijn compleet te verfransen. Zo is mijn partij alleszins voorstander van een kordaat voorrangsbeleid voor Vlaamse gezinnen bij de toewijzing van bijvoorbeeld sociale woningen, betaalbare woningen en bouwgronden. Ook wat onderwijs betreft zijn er dringend stappen nodig. Zo moeten scholen een quotasysteem kunnen invoeren om het aantal anderstalige kinderen te beperken. Op die manier wordt de kwaliteit van het onderwijs gevrijwaard en treedt er een ontradend effect op.”

"Hoe is het in het algemeen met de islamisering gesteld in Denderleeuw?"

"De islamisering in Denderleeuw wordt via de hoofddoek steeds meer zichtbaar in het straatbeeld. Ook de toename van het aanbod van islamonderricht is verontrustend. Het kan niet dat ons onderwijssysteem wordt misbruikt om kinderen de waarden en normen van de islam op te dringen. De islamisering van onze maatschappij leidt er toe dat bepaalde fundamentele Westerse waarden zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat – in dit geval moskee - opnieuw op de helling worden geplaatst... De islam is een onderdrukkende en mensonvriendelijke religieuze ideologie die mannen en vrouwen kneedt tot slaven van Allah, de imams en schriftgeleerden. Ik ben voor godsdienstvrijheid, maar eigenlijk verdient de islam onze godsdienstvrijheid niet, want de islam is een religieuze, totalitaire ideologie die wil veroveren en onderwerpen en zélf geen vrijheid van religie erkent. Dat islam ‘onderwerping’ betekent, zegt genoeg. De islamitische doctrine moet worden beschouwd en behandeld als een ongewenst totalitair systeem, zoals communisme en nationaalsocialisme. Daarom is er ook zoveel verzet tegen de komst van dat islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw.”

"Dan iets van geheel andere aard hoewel zeker niet onbelangrijk. Bekend is dat enkel het Vlaams Belang oog heeft voor de vele plaasmoorde die reeds in Zuid Afrika gepleegd zijn sedert er mede door toedoen van de voormalige president de Klerk , een zogenaamde regenboognatie gecreëerd is waar onrecht en corruptie gemeengoed is. U vertelde dat u o.a. samen met uw collega Europees parlementslid Philip Claeys in 2012 in dit land bent geweest. U bracht toen een bezoek in het kader van de problematiek van de genoemde criminele feiten. Kunt u hier iets over vertellen?"

"Ja hoor, dat wil ik wel. We bezochten toen onder andere het parlement in Kaapstad en hadden ook een ontmoeting met enkele Afrikaners vlakbij het Voortrekkersmonument in Pretoria om deze problematiek te bespreken. De Plaasmoorden zijn geen gewone criminele feiten zoals door de 2021 05 26 4ANC-regering beweerd wordt. Het zijn criminele feiten met zo goed als altijd racistische motieven. Er heerst een sfeer in Zuid-Afrika waarbij de regering de blanke Boeren liever kwijt dan rijk is. Dat is eigenlijk een misdaad tegen de mensheid. In 2012 werd een Internationale conferentie georganiseerd over de Plaasmoorden door Europees parlementslid Philip Claeys die bijgewoond werd door Europese parlementsleden uit Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Groot-Brittannië, enzoverder. Ik volg de situatie in Zuid-Afrika nauwgezet op en daar waar mogelijk zal mijn partij het Vlaams Belang deze kwestie op de politieke agenda blijven zetten in Vlaanderen".

"Wij ronden af en wensen u en de uwen alle succes met uw belangrijke werk in zowel het parlement als in de gemeenteraad".

"Heel graag gedaan en hopelijk zal het spoedig gedaan zijn met het onrecht dat de blanke Boerenbevolking wordt aangedaan en met de corruptie in Zuid-Afrika". Ik wens onze Zuid-Afrikaanse vrienden veel goede moed in hun strijd om de Afrikanercultuur te beschermen. Na corona ben ik alleszins van plan om zeker nog eens terug te keren naar Zuid-Afrika".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie