1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867455

Besoekers aanlyn

Ons het 19 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE AFRIKANERMELKKOEI WORD STEEDS GEMELK AL KRY SY NIE VOER NIE.

Melkkoei opgedroogDie Hoofstroom Petroleumhulpbronontwikkelingswetsontwerp is verlede week deur die Kabinet goedgekeur. Dit is nie duidelik wanneer dit in die parlement ter tafel gelê sal word nie. Dit kom in die nasleep van gas wat deur Frankryk se Total by Suid-Afrika gevind is en teen die agtergrond van toenemende risikobeheer onder die groot olie- en gasprodusente wat gekonfronteer word met 'n internasionale dryf na alternatiewe energiebronne. Dan was daar nog verlede jaar se prys ineenstorting.

Die voorgestelde wet stel dat die staat 'n 20% reg het in petroleumregte wat ontginning en produksie insluit. Dus nog 'n staatsbeheerde entiteit waaruit die bankrotbelaste belastingbetaler verder gemelk kan word.

Die wetsontwerp het ook 'n SEB-komponent. "Elke petroleumreg moet 'n minimum van 10% onverdeelde deelnemende belang deur swart persone hê," sê die wetsontwerp. 'n Vooraf bepalende beskikbare hande, gereed vir wanneer die koekieblik se deksel oopgaan.

Verder is daar die moontlikheid van vasstelling van minimum lone, verteenwoordiging van die demografiese samestelling van die bevolking in die bestuur en beheer van maatskappye, die 50% aandeel wat die regime wil hê in databelang in Suid Afrika en die gebruik van pensioengelde om hulle finansies aan te vul.

Kan daar nog enige twyfel bestaan oor die futieliteit in die afskaffing van apartheid? Is dit moontlik dat daar nog mense in Suid Afrika kan wees wat die mening toegedaan is dat deur samewerking, oorreding, welwillendheid, toegewings van die afgelope 27 jaar,voortgegaan moet word en dat dit enige verandering by hierdie mense sal teweegbring?

Jy moet bepaald kranksinnig wees om nie dit wat jy sien en beleef te glo vir wat dit werklik is nie! Verder moet jy heeltemal afgesny van die werklikheid van jou geskiedenis wees maar ontvanklik vir die liberale invloede van buite wat alles wat nadelig is vir ons én vir jou voortbestaan, promoveer en vergoeilik en daarin slaag om sommige "Afrikaners" daardeur te oortuig dat dít reg is en nasionalisme verkeerd is!

Die "melk" is bykans opgedroog en gaan nie net die ANC regime daardeur aan bande gelê word nie, maar ook die liberales van ons land! Hulle kerm alreeds en lê die skuld op alles en almal behalwe op hulleself wat van beginsel afgewyk het en nou soos in 'n digte mis strompel van een simptoom van die afwyking na die ander om te probeer red wat hulle beleid besig is om te verteer. Neem sommer ook kennis dat daar nie vir ons volk hulp is by die VN, EU, die VSA of enige ander entiteit met wie julle so vlytig onderhandel en vals verwagtings skep nie!

Ons hulp is by die God van Abraham, Isak en Jakob, ons hemelse Vader wat die hemel en die aarde geskape het. Dit is by Hóm wat ons ons republiek as 'n erfenis vir ons nageslag ontvang het wat julle nou besig is om weg te onderhandel! Dit sal nie slaag nie en is reeds besig om klaaglik te misluk. Kyk om julle en neem kennis van die chaos wat julle help skep het en kom tot julle sinne vir sover dit nog moontlik is! Daar is immers vergewing vir hulle wat tot bekering gekom het!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie