1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6662965

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE POLITIEKE TOESTAND IN SUID AFRIKA

Ontwikkeling langs die R21Dit is duidelik dat Suid Afrika op elke lewensterrein besig is om drasties agteruit te gaan. Polities word daar 'n sluier getrek oor hierdie verval deur die fiktiewe "pandemie" en opgeblaasde syfers van "positiewe" infeksies en sterftes wat verband moet hou met die Covid19 virus, terwyl daar in die Kempton Park, Johannesburg en Pretoria ongekende ontwikkeling besig is om plaas te vind.

Langs die R21 snelweg gaan geboue en fabrieke op soos wat nog nooit van tevore beleef is nie! Dit is duidelik die omgekeerde beleid van grensnywerhede wat toestroming van swart arbeid en dienooreenkomstig verswarting van blanke woongebiede sou teëgewerk het, wat besig is om hier plaas te vind.

Intussen eskaleer moord van swart op blank en neem plaasaanvalle toe. Ook is daar nie 'n teken van afname in korrupsie binne staatstrukture, plaaslike owerhede en feitlik sonder uitsondering selfs binne die stelsels wat daaroor moet toesig hou. Niks van wat hierbo gesê is is egter nuut nie. Om by die waarheid te bly moet dit opnuut beklemtoon word dat dit al so ver terug as 1954 deur dr. Verwoerd in die parlement aan de Villiers Graaf voorspel is, dat indien sy beleid van integrasie ooit in Suid Afrika toegepas sou word die voorgenoemde toestand onafwendbaar sou wees. Self FW de Klerk het in 1973 in die blaadjie Skietgoed van die NP, al hierdie verskynsels van verval voorspel!

Nou beleef ons dit en wat 'n mens se asem wegslaan is dat van ons eie Afrikanermense in ontkenning bly voort ploeter asof ons geen verantwoordelikheid of reg het om dit teë te gaan nie. Die wat wel weerstand wil bied gryp na elke strooihalm van randeier politici wat met drogredenasies van volkstaatjies, federale en konfederale afskeidings, samewerking, samesprekings met die Mbeki Stigting, deelname aan die bestel, met onderdanigheid, instandhouding en eedaflegging onder die volksvyandige grondwet wat onwettig op ons Afrikanervolk afgedwing word.

Die onvermydelike spanning en uiteindelike konflik binne ANC geledere waar die elf verskillende etniese groepe nou in slagorde teenoor mekaar begin stelling inneem, is besig om sy eie momentum te bou, wat op sy beurt weer by sommige blankes die indruk skep dat as jy met die meer "gematigdes" alliansie vorm, die ANC verslaan kan word by die stembus. Wat 'n tragiese toestand as jy jou beginsels versaak! Soos golwe deur die wind gedrywe.

Die lig in hierdie tonnel is die getrouheid van die klein maar kragtige kern van gelowiges wat nie op prinse vertrou nie maar vas bly staan op beginsel! Beginsel van geloof in God Drie-Enig, die beginsel van beleid wat ons land suksesvol laat blom het tot verbasing van die internasionale wêreld en die beginsel van vreesloosheid vir oorheersing deur getalle omdat dit vir God nie daarop aankom om deur baie of deur min te verlos nie! Vir die ongelowiges is daar die verhaal van Gehasie in die Bybel. Vir die afgedwaaldes en verdwaaldes, Trou van JAN F.E. CELLIERS

TROU

Ek hou van 'n man wat sy man kan staan,

ek hou van 'n arm wat 'n slag kan slaan,

'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk

en 'n wil wat so vas soos 'n klipsteen staan!

Ek hou van 'n man wat sy moeder eer,

in die taal uit haar vrome mond geleer,

die verraaiersgeslag in sy siel verag

wat, haar verstotend, homself kleineer.

Die oog wil ek sien wat 'n traan nog ween

vir 'n heldegeslag, in hul rus daarheen,

maar 'n blits van trou in die traan van rou,

wat aan liefde weer gee wat haar bron is ontleen.

Vir my d'Afrikaner van durf en daad,

wat mammon's eer en loon versmaad,

sy hoof en sy hand vir sy volk en sy land

en 'n trap van sy voet vir laag verraad!

O, 'k hou van 'n man wat sy man kan staan;

ek hou van 'n daad wat soos donder slaan,

'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk

en 'n wil wat so vas soos 'n klipsteen staan!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie