1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869100

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

'N VERSKUILDE ERKENNING SLEGS VIR DIÉ WAT ORE HET WAT WIL HOOR!

Michel Chossudovsky

Die WGO bevestig dat die Covid-19-PCR-toets gebrekkig is: Ramings van "Positiewe Gevalle" is betekenisloos. Die inperking het dus géén wetenskaplike basis nie

By Prof Michel Chossudovsky Global Research, 26 Maarct 2021

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

Die "Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR) toets is op 23 Januarie 2020 deur die WGO aanvaar as 'n manier om die SARS-COV-2-virus op te spoor, na aanleiding van die aanbevelings van 'n Virologie-navorsingsgroep (gebaseer op Charité Universiteitshospitaal, Berlyn), ondersteun deur die  Bill and Melinda Gates Foundation. (Vir verdere inligting sien die Drosten Studie)

Presies 'n jaar later op 20 Januarie 2021 trek die WGO hulle stelling terug. Hulle sê nie "Ons het 'n fout gemaak nie". Die terugtrekking is egter noukeurig geformuleer

Terwyl die WGO nie die geldigheid van hul misleidende Januarie 2020-riglyne ontken nie, beveel hulle nietemin 'n "Hertoetsing" aan (wat almal weet 'n onmoontlikheid is).

Die omstrede kwessie hou verband met die aantal uitgebreide drempelsiklusse (Ct). Volgens Pieter Borger, et al

Die aantal uitgebreide siklusse [moet] minder as 35 wees; verkieslik 25-30 siklusse. In die geval van virusopsporing, > 35 siklusse spoor slegs seine op wat nie korreleer met 'n aansteeklike virus soos bepaal deur isolasie in selkultuur nie. (Kritiek deur Drosten Studie)

Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) erken 'n jaar later stil, stil dat ALLE PCR-toetse wat by 'n 35-siklus uitgebreide drempel (Ct) of hoër gedoen is, ONGELDIG IS. Maar dit is wat hulle in Januarie 2020 aanbeveel het, in oorleg met die virologiespan by die Charité-hospitaal in Berlyn

Indien die toets teen 'n 35 Ct-drempel of hoër gedoen word (wat deur die WGO aanbeveel is), kan segmente van die SARS-CoV-2-virus nie opgespoor word nie, wat beteken dat AL die sogenaamde bevestigde "positiewe gevalle" wat in die loop van die afgelope 14 maande getel is, ongeldig is.

 

Volgens Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon , et al,die Ct > 35 was die norm "in die meeste laboratoriums in Europa & die VSA".

Die WGO se Mea Culpa

 

Hieronder volg die WGO se noukeurig geformuleerde "Terugtrekking". Die volledige teks met skakel na die oorspronklike dokument is in die aanhangsel:

WGO se leiding vir Diagnostiese toetsing vir SARS-CoV-2bepaal dat deeglike vertolking van swak positiewe resultate nodig is (1). Die siklusdrempel (Ct) wat nodig is om 'n virus op te spoor, is omgekeerd eweredig aan die pasiënt se viruslading. Waar toetsuitslae nie ooreenstem met die kliniese aanbieding nie, moet 'n nuwe monster geneem en hertoets word met dieselfde of verskillende NAT-tegnologie. (klem bygevoeg)

WGO herinner IVD-gebruikers daaraan dat siektevoorkoms die voorspellende waarde van toetsuitslae verander; namate siektevoorkoms afneem, neem die risiko vir vals positiewe uitslae toe (2). Dit beteken dat die waarskynlikheid dat 'n persoon wat 'n positiewe resultaat het (SARS-CoV-2 opgespoor) werklik met SARS-CoV-2 besmet is, afneem namate die voorkoms afneem, ongeag die beweerde spesifisiteit.

"Ongeldige positiewe toetsuitslae" is die onderliggende konsep

Dit is nie 'n kwessie van "Swak Positiewe" en "Risiko van Vals Positiewe Verhogings". Wat op die spel is nie, dit is 'n "Gebrekkige Metodologie" wat lei tot ongeldige skattings wat tersake is.

Wat hierdie toelating van die WGO bevestig, is dat die skatting van covid-positief uit 'n PCR-toets (met 'n uitgebreid drempel van 35 siklusse of hoër) ongeldig is. In welke geval beveel die WGO aan om te hertoets: "'n Nuwe monster moet geneem en hertoets word...".

Die WGO vra vir "Hertoetsing", wat neerkom op "Ons het gefoutteer".

Daardie aanbevelingvir hertoetsing is pro-forma. Dit sal nie gebeur nie. Miljoene mense Wêreldwyd is reeds getoets, wat vroeg in Februarie 2020 begin het. Nietemin moet ons tot die gevolgtrekking kom dat tensy daar hertoets word,daardie skattings (volgens die WGO) ongeldig is.

 
 
Ek moet noem dat daar verskeie ander verwante foute met betrekking tot die PCR toets is wat nie in hierdie artikel aangespreek word nie. (Sien Michel Chossudovsky seE-boek: Die 2020 Wêreldwye Koronakrisis: Vernietiging van die Burgerlike Samelewing, Ingenieurswese Ekonomiese Depressie, Global Coup d'État en die "Groot Herstel"(Hoofstuk II)

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie