1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661632

Besoekers aanlyn

Ons het 36 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ONS LEWE IN CHRISTUS

Bybel2 Kor. 5:11-21

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.” (:17-19).

Geliefdes, wat ‘n ontsettende liefde het die Vader nie aan ons bewys nie. Hy wat bereid was om Sy Seun, Sy Enigste, te offer ter wille van ons versoening met Hom. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.” (Joh. 3:16&17). God het in Jesus Christus die ongehoorsaamheid en opstandigheid teen God, wat reeds van die begin van die skepping af in die mens posgevat het, vernietig.

 

Ja, volgens Sy belofte het God in Christus Jesus vir ons ‘n oorwinning oor die Bose bewerkstellig. “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” (Gén. 3:15). Die lewe van onse Here Jesus Christus is vir ons die toonbeeld van ‘n ootmoedige lewe wat in gehoorsaamheid aan God geleef word. Ja, alreeds van die begin van Sy lewe was Sy ingesteldheid om aan onse hemelse Vader diensbaar te wees. “En Hy sê vir hulle: Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?” (Luk. 2:49). En Hy het in hierdie gehoorsaamheid volhard tot in Sy sterwensuur in Sy lewe in die vlees hier op aarde. “en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” (Fil. 2:8).

 

Geliefdes, na afloop van Christus se toegewyde lewe wat Hy in gehoorsaamheid aan God geoffer het, is Hy deur die Vader uit die dood teruggebring. En Hy is verhoog om te sit aan die regterhand van God waar Hy as ons Middelaar leef om vir ons voor God in te tree. Ja, Hy sit hier aan die regterhand van God om ons met God te versoen, geliefdes. Hy het in genade en liefde aan ons Sy Woord en Gees geskenk om ons hierin te help. “... dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.” (2 Kor. 5:19). Ja, geliefdes – dit is uit die Woord van God wat ons leer wat vir God aanneemlik en welbehaaglik en ook wat vir Hom veragtelik is. Maar ‘n verharde sondaar sal hieruit lees en steeds nie sy eie sonde kan raaksien nie. Dit is deur die werking van die Heilige Gees van God wat ons van ons sondigheid voor God oortuig word en berou daaroor kry. “Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:” (Joh. 16:7&8). Ja, geliefdes – ‘n erkenning van ons skuld en ‘n berou daaroor is noodsaaklik vir ons versoening met God. Ons kan daarsonder nie met God versoen word nie. “AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.

 

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Joh. 1:8&9). En ewe belangrik vir ons versoening met God is die besef en erkenning dat ons uit onsself totaal by onvermoë is om onssself met God te versoen, geliefdes. Ja, God beloof dat Hy ons van ons ongeregtigheid sal reining. Ons is nie by vermoë om onsself hiervan te reinig nie! Ons moet bereid wees om ons eie lewe af te lê, ja, om onsself na die vlees te kruisig sodat ons met ‘n nuwe lewe in Christus beklee kan word. “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (2 Kor. 5:17). Ja, geliefdes, ‘n nuwe lewe waarin ons nie meer ons eie begeertes en strewes as hoogste prioriteit ag en waar dit met

God se Raad en insettinge in stryd is teen Hom in opstand kom en in eiesinnigheid aan Hom ongehoorsaam is nie. ‘n Nuwe lewe waarin ons gehoorsaamheid aan Hom, ‘n ootmoedige lewe voor Sy Aangesig ons absolute prioriteit is.

 

Ons kan onsself nie herskep tot ‘n nuwe skepsel nie, geliefdes. Ons kan alleen deur onse Here Jesus Christus herskep word om tot God se eer vrug te dra. “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (Joh. 15:5). Daar is vir ons maar net een weg tot die ewige saligheid in teenwoordigheid van God onse Vader. En dit is die weg deur onse Here Jesus Christus wat ons van ons ongeregtigheid kan reining om ons geheilig voor die Aangesig van God die Vader te stel. “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” (Joh. 14:6).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie