1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661489

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WANDEL LANGS DIE WEG VAN DIE HERE

BybelSpreuke 3:1-35

“Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.” (:6).

Ons moet baie versigtig wees hoedat ons met hierdie woorde van God handel, geliefdes. ‘n Mens sien so maklik dat mense ‘n mooi belofte soos hierdie, ‘n wonderlike versekering soos hierdie, kan probeer buig om hul in die gehoor te streel. Maar tog, geliefdes, die mens kan probeer buig en verander aan God se woorde soos hy wil, maar daar is geen sterfling wat Hom daardeur sal kan dwing om na die mens se hart te handel nie. Daar is geen wese wat

God sal kan dwing om te doen wat nie in Sy hart is nie. En daarom is dit belangrik om die Woord van God te gebruik om daaruit te leer wat in God se hart is sodat ons daarvolgens voor Sy Aangesig kan wandel. Ja, dit behoort ons eerder te doen as om die Woord van God te probeer misbruik en teksverse te probeer buig om vir God te vertel wat Hy eintlik behoort te doen. Het die mens werklik so verwaand geraak dat ons dink dat ons die Heilige en Almagtige God wat die hemel en aarde geskape het as raadgewer kan bystaan?

 

Geliefdes, dit is duidelik wat die Here se bedoeling in hierdie teksvers is. Hy belowe nie dat Hy al ons planne sal laat geluk mits ons onthou om Hom net altyd daarvan in te lig nie. Maar Hy beloof aan ons Sy bystand wanneer ons in stille ootmoed en gehoorsaamheid die lewensweg volg wat Hy vir ons aanwys. Hy wil nie hê dat ons Hom van die weg wat ons besluit het om in te slaan net bloot moet inlig nie. Hy wil hê dat ons na Hom vir aanwysings moet opkyk. Hy wil hê dat ons sal vra na die weg wat Hy vir ons aanwys en dit dan soos gehoorsame kinders navolg. “Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.” (Ps. 32:8). Ja, wanneer ons in ootmoedige gehoorsaamheid die weg van die Here volg kan ons op Sy hulp en bystand steun. Dit beteken nie dat ons nie langs hierdie weg teëspoed sal teëkom nie, maar dit beteken wel dat ons nie alleen hierdie teëspoed langs hierdie weg hoef te trotseer nie. “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.” (Jes. 43:2).

 

Geliefdes, hoe word my en u hart nie ook so maklik deur die dinge van hierdie wêreld bekoor nie. Ja, ook mense wat God se wil in hul lewens voor oë stel struikel hierin. Dink maar aan Bíleam wat tog vir God geraadpleeg het en selfs met die eerste besoek van die dienaars van die koning van Moab hierdie mense weggestuur het. En nadat hy met hul tweede besoek saam met hulle weggetrek het, het God langs die pad as sy teëparty aan hom verskyn. “…Kyk, Ek self het uitgegaan as ‘n teëparty, want jou weg loop gevaarlik steil in my oog!” (Núm. 22:32). Hoe word Bíleam nie gewaarsku teen die gevaarlike weg waarop Hy wandel waar God hom as sy teëparty eerder as ‘n reddende God tegemoetkom! Laat dit vir ons as duidelike les dien dat ons nie vir God langs elke weg van begeerlikheid wat ons inslaan gewoon as ‘n hulp kan saam sleep nie, geliefdes. God stel dit duidelik dat ons tevergeefs na Hom sal roep en vra wanneer ons in eiewysheid optree. “Daarom vrees die mense Hom; almal wat eiewys is, sien Hy nie aan nie.” (Job 37:24).

 

Geliefdes, praat ek onwaarheid wanneer ek vanoggend sê dat die grootste deel van die Afrikanervolk vandag, in die jaar 2021, ook rusteloos ronddwaal asof ons sonder rigting is? En het ons nie juis verdwaal omdat ons God nie voor oë gehou het en ons oog nie gedurigdeur op Hom vir leiding gevestig het nie? Ons het gedink dat ons ons eie lot kan bepaal en dat daar vir ons in hierdie wêreld groter heil as by Hom is. Ons het dalk in dwaasheid gedink dat ons weg aan onsself toebehoort. “Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.” (Jer. 10:23). En hoe steil loop ons weg vandag nie. Dit het ons gebring by ‘n afgrond van moedeloosheid vir almal wat nie die God sien wat ‘n weg oor ‘n afgrond, deur ‘n see en deur

‘n woestyn kan maak nie!

 

Geliefdes, mag ons vroeër as later (te laat?) tot die besef kom waar ons heil lê. “Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; …” (Jes. 30:15). Ja, mag ons ons oë opnuut tot Hom ophef vir ons leiding en mag ons ons harte in stille ootmoed rig dat ons Sy stem sal kan hoor wanneer Hy aan ons leiding bied. “en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” (Jes. 30:21). Mag ons Hom opnuut in al ons weë ken!

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie