1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661493

Besoekers aanlyn

Ons het 42 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SY HEERSKAPPY IN MY LEWE

BybelPsalm 19:1-15

“Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding.” (:14).

Hoe kosbaar is Dawid se versoek nie, geliefdes? Hy vra die Here om hom as nietige en sondige mens te help om vir Hom wat God is na behore te eer. Hy vra dat die Here hom  daartoe sal help om daardie sondes in sy lewe waarvan hy bewus is te oorheers en te oorwin. Hy vra die Here om vir hom daartoe te help om nie aan hierdie ongeregtighede toe  te gee nie, maar om daarteen weerstand te bied. Hy vra die Here om hom te help om nie die knie voor die heerskappy van ongeregtigheid te buig nie, maar om ‘n lewe van geregtigheid te lei. Dawid maak nie soos talle mense vandag eerder verkies om te doen nie. Hy ag homself nie as koning oor Israel so heilig en onaantasbaar en ontken dat daar enige sonde in hom is nie.  Nee, geliefdes – hy besef dat daar in sy lewe dinge is wat die Here mishaag en hy verkies om daarteen te stry. Hy ontken dit nie. Hy praat die nie goed nie. Hy ignoreer dit nie as iets wat nie van belang is nie. Dit is nie maar God se probleem as Hy nie daarvan hou of nie

daarmee tevrede is nie. Hy soek nie verskonings daarvoor dat die tye dalk verander het of dat hy as ‘n vors onder God se volk nie God se insettinge hoef te onderhou nie.

 

Nee, geliefdes – omdat Dawid se liefde vir God so groot was, was dit vir hom uiters belangrik om God te behaag. Hy het ‘n diepe begeerte gekoester om aan God gehoorsaam te wees, om Hom te eer en Sy welbehae te doen. Ja, God lewer self getuienis van hierdie kosbare begeerte in die hart van koning Dawid. “…het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van ĺsai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.” (Hand. 13:22).

Daar is min dinge so uitdagend en uit tartend as moedswilligheid. Dink maar hoedat moedswillige optrede van ‘n kind of ‘n werknemer u op die oomblik humeurig kan maak. En tog dink ons dat ons moedswillige optrede teenoor God vir Hom maar aanvaarbaar behoort te wees. Maar wat is moedswilligheid, geliefdes? Wanneer ons praat van moedswilligheid, is dit dat ek vanoggend opstaan en besluit dat ek vandag teen God gaan sondig? Is dit nie meer as dit nie – om te weet dat hierdie of daardie saak in my lewe nie God se goedkeuring wegdra nie, maar tog laat ek dit nie staan nie. Ek besluit dalk nie pertinent om vandag hierdie of daardie te doen waarmee God ontevrede sal wees nie. Maar ek besluit ook nie om hierdie of daardie te laat staan waarmee ek weet God al so lank in my lewe nie tevrede is nie! Dit is tog ook maar ‘n moedswillige voortsetting van ‘n sondige optrede nie waar nie?

 

Daar is soveel mense wat begeer om eendag by God in die hemel te wees. Daar wil hulle onder Sy gesag en in Sy teenwoordigheid leef. Maar tog verkies baie van hierdie selfde  mense om nie onder Sy gesag hier op aarde te leef nie. Hulle verkies om eerder die begeerlikhede van hierdie wêreld, die begeerlikhede van die vlees, te gehoorsaam. Dit kan gewoon nie so werk nie, geliefdes. Ons moet kies onder welke heerskappy ons wil staan. Die heerskappy van die vlees en die satan of die heerskappy van God. Ons kan nie in twee bome gelyk klim nie. Dit is of die een of die ander. “want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” (Gal. 5:17).

 

Die Here stel dit vir ons duidelik in Sy Woord dat ons onder die heerskappy staan van daardie koninkryk aan wie ons ons gehoorsaamheid bied. Ons staan onder God se heerskappy in gehoorsaamheid aan Hom, of ons staan onder die heerskappy van ongeregtigheid in ongehoorsaamheid aan God. “Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie – òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?” (Rom. 6:16). Hoe kan dit wees dat ons begeer om hier op aarde onder die een heerskappy te staan, maar in ons ewige lewe hierna begeer ons ‘n ewigheid in die teenoorgestelde heerskappy?

 

Geliefdes, daardie kosbare begeerte van koning Dawid om in gehoorsaamheid voor God te leef en Hom nie met sondige optrede te vertoorn nie is gewek deur Sy opregte en diepe liefde vir God. Dit was hierdie ware liefde wat hy vir God gekoester het wat hierdie pragtige begeerte voortgebring het. Ons sien egter die waarskuwing van Christus Jesus uit Matt.24:12 in ons tyd bewaarheid word. “En omdat die Ongeregtigheid van vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.” Ja, geliefdes, omdat die mens se liefde tot God al minder

word, sal die ongeregtigheid ook toeneem. ‘n Gebrek aan liefde vir God het noodwendig ‘n gebrek om Sy welbehae te doen tot gevolg. Waarom sou dit vir my belangrik wees om een te behaag om wie ek niks omgee nie?

 

Dit verklaar waarom dit vir die mens van vandag belangriker is om verskonings te soek om God nie te gehoorsaam nie as om homself in ootmoed aan God se verordeninge te onderwerp. Mag ek en u daarin volhard om die Here te volg en mag ons ware en opregte liefde vir Hom ons voetstappe in Sy weë anker. “Maak my voetstappe van in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.” (Ps. 119:133). Geliefdes, mag ons volharding in die navolging van Hom en ons gehoorsaamheid aan Hom ‘n getuienis van ons liefde tot Hom

aan die wêreld lewer. En mag dit aan hierdie wêreld duidelik wees onder Wie se heerskappy my en u lewe staan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie