1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869105

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VF Plus breëbors oor hul kandidate

VF Positief se veelrassige samestellingIn 'n tydvak van die Afrikanergeskiedenis waar die sigbare mislukking van veelrassige politiek elke dag duideliker demonstreer word, is die VF Positief breëbors oor die veelrassigheid van hulle organisasie wat in sy opset en uitlewing gedoem is om tot niet te gaan.

Die opportunisme van sommige blanke Afrikaners om stemme te werf en bo-oor rasgrense daarvoor te reik is in niemand se belang nie en sal uiteindelik tot konflik en verwydering tussen die relevante rasse lei. Dit is immers 'n feit dat die bruin ras tot 'n groot mate reeds met die swart ras integreer het en as gevolg daarvan reeds hulle identiteit in gevaar gestel het as 'n volwaardige volk in eie reg, wat hulle kon gewees het. Dit is seker nou nog moontlik indien hulle hulle verset teen integrasie en hulle kinders daartoe opvoed. Dit sal egter geslagte neem om reg te stel wat reeds verkeerd gegaan het.

Dit is dus verstommend dat die VF Positief bereid is om hulle blanke kiesers daaraan bloot te stel. Konflik en bloedvermenging tot nadeel van albei rasse terwyl die geskiedenis bewys het dat albei gevolge onafwendbaar is in die beleid wat hulle volg! Die bewys van die gevaar waarin diegene wat hulle na die VF Positief begewe setel reeds daarin dat die geestelike waarde van Christenskap reeds prysgegee is in die onderwerping en aanvaarding van die godlose grondwet wat die parlementêre lede van die VF Positief met 'n eed onderneem het om instand te hou en aan onderworpe te wees. QUO VADIS VF Positiewe Afrikaner?

Dat die verkose lede verkies is om in hulle eie gemeenskappe vir hulle eie rasgenote te ywer sou die regte benadering wees mits hulle 'n eie organisasie en/of party tot stand bring wat rasgebonde is en'n eie grondgebied beding waarin hulle oor hulleself kan regeer volgens eie aard en behoefte. Daarin is heil vir elke ras te vinde! Dit was dan ook waarheen die Afrikanervolk dmv. apartheid, vir elke volk in Suid Afrika, onder die bekwame leiding van Afrikanerleiers sedert 1948 op pad was!

VF PLUS BREËBORS OOR HUL KANDIDATE

Journalist Michelle Pienaar | Saturday, 10 October 2020, 08:01

Charly Damon

GEORGE NUUS - Die Vryheidsfront Plus se kandidate vir die komende vier tussenverkiesings van 11 November is amptelik op 25 September, tydens 'n takvergadering by die huis van past. Frans Joseph, ondervoorsitter van die VF Plus se tak in George, voorgestel.

Die vierstuks is Charly 'Dampies' Damon (wyk 27, Pacaltsdorp), Errol Wildemans (wyk 14, Rosedale), Enrico 'Rico' Figland (wyk 8, Parkdene), Benjamin 'Bennie' Bosch (wyk 17, Conville).

             

Volgens die party se streekkoördi-neerder, adv. Gert van Niekerk, is al vier die kandidate welbekend aan hul gemeenskappe. "Ons is redelik opgewonde oor die snelle groei van die VF Plus in George en het die volste vertroue dat hierdie vier kandidate 'n aanwins vir hul gemeenskap sal wees.

Hulle fokus is op effektiewe dienslewering, werkskepping, behuising en bekamping van misdaad," het hy gesê.

Van Niekerk beskryf hul kandidate as volg:

Damon het jare lange ervaring as wykskomiteelid en is nou betrokke by gemeenskapsveiligheid. Hy is die president van die Young Roses-voetbalklub, voorsitter van die Pacaltsdorp-buurtwag en stigter van die nie-winsgewende organisasie Hear the People of South Africa, wat gefokus is op jeugontwikkeling.

Wildemans is 'n leier in Rosedale met 'n wye ervaring oor 'n tydperk van 18 jaar in die politieke arena. Hy is ook by vele gemeenskapsprojekte in die woongebied betrokke.

Errol Wildemans

Figland is 'n boorling van Parkdene en 'n erkende leierfiguur wat dien op die Parkdene-wykskomitee.

Enrico Figland

Bosch het in die wyk wat hy verteenwoordig, Conville, grootgeword. Hy het goeie ervaring in jeugpolitiek en ken die hartklop van sy mense.Benjamin Bosch

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie