1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661464

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

‘n LEWE SAAM MET CHRISTUS

Bybel1 Thes. 5:1-11

“Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.”

Wat ‘n wonderlike voorreg – ‘n lewe saam met Christus. Ek wonder egter hoeveel mense waarlik in hierdie gawe van God deel het. Daar is baie wat weet van, en dalk ook hoop, op ‘n ewige lewe saam met Christus in die hemele. En dit is inderdaad ‘n toekoms waarna gelowiges kan uitsien – ‘n ewige lewe in die heerlikheid van God na ‘n beproewende lewensreis hier op aarde.

Dit is egter verkeerd om net daarna uit te sien om eers eendag, nadat ek hier op aarde gesterf het, saam met Christus te leef. Gelowiges in Christus Jesus het die voorreg om alreeds hier op aarde hul lewe in Christus, saam met Hom, te leef. Hy het aan ons immersSy teenwoordigheid tot en met Sy wederkoms beloof. “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” (Matt. 28:20). “Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.” (Joh. 14:18).

Ons maak maklik die denkfout dat dit net die mense soos Jesus se dissipels en hulle wat in daardie tyd geleef het wat die voorreg gehad het om saam met Jesus te leef. Dit is natuurlik omdat hulle die voorreg gehad het om Hom in die vlees te sien soos wat ons ‘n ander mens kan sien. Ek wil u egter terug neem na ‘n tyd duisende jare voordat Jesus in die vlees aarde toe gekom het. Duisende jare voor die dissipels en die mense van daardie tyd geleef het. Ons lees in Gén. 6:9 van ‘n man wat tussen goddelose mense op aarde gebly het, maar onder hulle het hierdie man saam met God geleef. “…Noag het met God gewandel.” Ons lees ook van Henog wat sy lewe op dieselfde wonderlike wyse hier op aarde saam met God geleef het. “En Henog het met God gewandel;…” (Gén. 5:24).

Ek en u as gelowiges in God deur Jesus Christus behoort ook ons lewens hier op aarde saam met Hom te leef. Dit is tog ‘n uitvloeisel van ons ware bekering tot God. Ons vlug weg van die lewe van eiesinnigheid, vleeslike begeertes en hartstog. Ons vlug weg van die lewe van ongehoorsaamheid aan God wat ons van Hom vervreem. Ons vlug nie weg van Hom omdat ons naby aan die sonde wil leef nie, maar eerder vlug ons weg van die sonde om naby aan Hom te leef! Om met Hom te wandel! Ons vlug na die voete van Christus en pleit om ons met God te versoen. En daar waar ons versoening, vergifnis en bekering ontvang het, sal ‘n nuwe lewe vir ons begin. ‘n Lewe waarin ons nooit ver van hierdie Middelaar, hierdie Verlosser van ons wil leef nie omdat my ontmoeting met Hom my lewe ingrypend verander het. Dit is ‘n lewe waar ek nie soos Adam en Eva wil wegkruip wanneer ek Sy stem hoor nie. Nee, maar eerder raak ek opgewonde wanneer ek Sy stem hoor!Ek het ‘n begeerte om soos hierdie wonderlike, onbeskryflike Man te wees. Dit is asof my ontmoeting met Hom my in ‘n nuwe mens verander het. “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (2 Kor. 5:17).

Dit is in hierdie nuwe lewe waarin ons met Christus wandel waar ons daarna streef om God te behaag op dieselfde wyse as wat Hy vir ons die voorbeeld gestel het. “Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Hy gewandel het.” (1 Joh. 2:6). Dit is hierdie lewe waarin ons, volgens die voorbeeld van Christus, nie ons eie eer te soek nie, maar eerder leef om God te verheerlik. “En Ek soek nie my eer nie; …” (Joh. 8:50). Dit is hierdie lewenswandel saam met Christus waarin ons leer om nie ons eie wil te soek nie, maar die wil van ons Vader in die hemel. “Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.” (Joh. 6:38). Dit is in hierdie lewe waar ons met Christus wandel waar ons volgens Sy voorbeeld ook probeer om God in alles te gehoorsaam. “Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,” (1 Pet. 1:14&15). Dit is in hierdie lewe waar ons met Christus leef waar ons eerder vreugde vind om die Gees te gehoorsaam as wat ons vreugde uit die begeerlikhede van die vlees te probeer put. “MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;” (Gal. 5:16).

‘n Lewe saam met Christus is nie iets wat miskien vir u ver in die toekoms lê nadat u die lewe hier op aarde gelaat het nie. ‘n Lewe in Christus is iets waarsonder u die koninkryk van God nie sal kan ingaan nie. Hy is die Lig wat vir ons die weg na ewige saligheid sigbaar maak. Laat ons saam met Hom in Sy lig wandel. “As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.” (1 Joh. 1:6&7).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie