1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661647

Besoekers aanlyn

Ons het 37 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAAK EN BID

BybelMarkus 14:32-42
“Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.  Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.” (:38).
Die Here Jesus Christus gee in hierdie tyd van Sy grootste beproewing hier op aarde aan Sy dissipels die opdrag om teen versoeking te waak.  Hy wat die Christus en die Gesalfde van God is, moes in hierdie tyd van Sy lewe self ook baie sterk teen versoeking waak.  Hy was in ‘n worsteling met God die Vader oor die lyding wat vir Hom voorgelê het.  En Hy het teen die versoeking gewaak om nie God se wil te verontagsaam nie.  
Wanneer ons sê dat ons teen versoeking moet waak, is dit seker raadsaam om te verstaan wat versoeking is.  Is versoeking dinge soos om te steel, valse getuienis van ander te gee en om ‘n ander se eiendom te begeer?   Is versoeking net om een van die Tien Gebooie te oortree?  Wanneer ons kyk na die geleentheid waar Jesus Christus in die woestyn deur die satan versoek is, verstaan ons dat versoeking meer as net die oortreding van die Tien Gebooie behels.  Versoeking is wanneer die satan ons oorhaal om in enigiets aan God ongehoorsaam te wees.  Dit is wanneer die satan ons oorhaal om te glo dat God en Sy koninkryk minder belangrik is as ander dinge wat ons voorgehou word.  Dit kan insluit ons eie eer en roem, rykdom, sukses, ons geliefdes en talle ander verganklike dinge wat vir ons belangriker as God gestel word.  En hierdie versoeker, Satan, is ‘n baie vindingryke wese.  Dit is daarom dat hy soveel mense suksesvol oorhaal om aan God ongehoorsaam te wees.  Hy betrap soveel mense wanneer hulle nie teen sy aanvalle waak nie enhulle word dan onverwags oorweldig.
Dit is ‘n groot fout wat menige mens begaan om te maak asof Satan maar ‘n onbenullige wese is.  Natuurlik kan sy mag nie met God se almag vergelyk nie en is daar geen manier waarop hy ooit oor God sal triomfeer nie.   Dit is des nie teen staande belangrik dat ons as gelowiges begryp dat Satan wel groot mag bekom het.  As hy geen mag gehad het nie en so onbenullig was as wat sommige mense hom afmaak, sou Jesus nie die moeite gedoen het om Sy dissipels teen hierdie gevaarlike mag te waarsku nie.  As Satan werklik so onbenullig was sou Jesus hom tog tereg gewys het op sy stelling in Lukas 4:5&6 waarin hy roem op die groot mag wat in sy hande is.  “Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.  En die duiwel sê vir Hom:  Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.” En sou dit nodig wees om ‘n nietige en magtelose wese met ‘n groot ketting te bind soos wat ons uit Openbaring 20:1&2 geleer word?  “EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.  En hy het die draak gegryp – die ou slang wat die duiwel en die Satan is – en hy het hom gebind duisend jaar lank,”
Dit is dus belangrik dat ons ook die vermaning uit Markus 14 met die nodige erns aanneem.  Hierdie selfde slang, Satan, is vandag steeds hard aan die werk om mense in sy mag te kry.  Hy is steeds besig om met sy verskillende versoekinge die mens van God af weg te rokkel om agter hom aan te verdwaal.  Hy gebruik steeds die swakheid van die menslike natuur, die begeerlikheid van die vlees om mense te oorreed om hul aller kosbare gawe – die ewige lewe saam met God onse Vader -  te verruil vir die genot van die huidige wêreld wat hy aan hulle voorhou.  En hoe het Jesus ons nie ook hierteen gewaarsku in die pragtige gelykenis wat ons in Matt. 13 opgeteken vind nie – “Gelykenis van die saaier.” Ons sien vandag nog hoedat die Bose die saad wat gesaai word van mense kom roof en hulle oë en sinne verblind om die Evangelie nie te verstaan nie.  Ons sien dalk meer algemeen die groot hoeveelheid mense wat die gawe van geloof dadelik met groot blydskap aanneem, maar nie hierdie gawe met die nodige verantwoordelikheid oppas en versorg nie.  Hulle waak nie teen die aanslae volgens die aanbeveling van Jesus Christus nie en met die eerste teëspoed laat hulle hierdie gawe agter.  Die tragiese beeld onder ons eie volksgenote speel ook voor ons oë af hoedat mense die geloof in hul lewens dra, maar nie met ywer teen die ontsettende fel en uiters suksesvolle aanslae van die satan waak wat hulle deur die sorg van die wêreld en die verleiding van rykdom oorweldig nie.  En so is ook hulle van hul ewige erfenis deur die Bose beroof omdat hulle nie gewaak het nie.  Hulle wat met die nodige erns teen sy aanvalle waak kon dalk hierdie kragtige en onverskrokke vyand vermy het wat met ‘n onversadigbare aptyt om te vernietig, rondgaan.  “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.”  (1 Pet. 5:8). 
Die Here Jesus Christus het nie Satan se mag, ywer of sy vindingrykheid onderskat nie.  Hy het geweet met watter woede en krag hierdie engel van die afgrond elke mens sal aanval om die kosbare erfenis wat ons liefdevolle hemelse Vader aan die mens skenk te ontneem.  Die Here Jesus Christus deel ook hierdie inligting met ons in Sy Openbaring aan Johannes.  “…wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.” (Open. 12:12). Ons moet egter nie net ons vyand ken nie, maar ook ons Verlosser – Hy wat oor die Bose triomfeer!  Ons word teen Satan en sy aanslae gewaarsku omdat God ons in liefde daarteen wil beskerm en nie omdat Hy wil hê dat ons daagliks in vrees vir hierdie teëstande moet lewe nie.  
Die gelowige kinders van God moet op hul hoede wees vir die listigheid van Satan.  Hulle moet versigtig wees en teen sy aanslae waak, maar ons is geen heilige vrees aan hom verskuldig nie.  Ons kan met rustigheid en vrede in die skaduwee van die Almagtige God skuil in wie se hand ons veilig is teen enige gevaar – ook teen enige aanslag van die satan.  Ons kry nie alleen die opdrag om te waak nie, maar ook om te bid.  Ons moet weet tot wie ons noodkreet moet uitgaan wanneer die satan sy aanvalle loods!  “Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.  Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.” (Ps. 91:14&15).  En wanneer ons by Hom skuil, wanneer ons in Hom bly, is ons veilig en behoue.
 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie