1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661478

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ONS HET ‘N VOORBEELD OM NA TE VOLG

Bybel1 Pet. 2:18-25

“Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ’n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;” (:21).

Dit is interessant hoedat Petrus in die gelese gedeelte Christelike diensknegte maan om aan hul here onderdanig en gehoorsaam te wees – selfs wanneer hulle onregverdig behandel word. “DIENSKNEGTE, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is.” (:18). Dit blyk ‘n teenstrydigheid te wees met die wese van God. God is dan regverdig. Hoe kan ons vermaan word om onregverdige behandeling te verdra?

Hoe sou ons God se regverdigheid in die marteldood van Jesus Christus verklaar? Was Christus dan nie sondeloos en vlekkeloos voor God nie? Hoe kon God dan toelaat dat Hy tot só ‘n vernederende marteldood gevonnis word? Dit blyk tog ook onregverdig te wees. Maar God se regverdigheid word daarin geopenbaar dat Hy die sonde nie ongestraf laat bly nie. Hy is ‘n heilige God en trou aan Homself, eis Hy dat die sonde gestraf word. God sy dank dat ons hemelse Vader se barmhartigheid ook daarin geopenbaar word dat Hy die offer van Jesus Christus se dood aanneem as die offer wat vir ons sondes betaal moes word.

Onse Here Jesus Christus het nie alleen in die vlees gekom om die offer vir ons sondes te bring nie. Hy het ook vir ons deur Sy lewe hier op aarde ‘n voorbeeld nagelaat om na te volg. Die vermaning in Petrus is nie alleen gerig tot werknemers om aan hul werkgewers gehoorsaam en onderdanig te wees nie, maar tot elke gelowige in Christus Jesus. Elke gelowige in Christus Jesus is tog ‘n dienskneg van Hom, nie waar nie? Ons noem Hom tog Here en Meester en is dus eerbied, gehoorsaamheid en onderdanigheid aan Hom verskuldig. Ons is veronderstel om die voorbeeld wat Hy vir ons gestel het soos goeie diensknegte na te volg. “Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.Want Ek het julle ’n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.” (Joh. 13:13&15).

Beproewing en somtyds selfs lyding is ook van gelowiges se lewenspad ‘n deel. “Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk.” (Spr. 24:16). Daar is mos die dwaalgeeste wat deesdae verkondig dat God in Sy liefde nie sal toelaat dat enige teëspoed die mens oorkom nie. Dit is gewoon onwaar en in stryd met die gesonde leer en suiwere Woord van God. Hy laat nie alleen beproewing oor ons lewenspad kom nie, maar deel selfs met tye self die houe uit wanneer Sy kinders dit nodig het. “Want Hý doen smart aan, maar verbind ook; Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond.” (Job 5:18). Maar ook die kastyding wat ons van God ontvang, deel Hy in Sy volmaakte liefde uit. “En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie;want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.” (Heb. 12:5&6).

Die verkondiging van ‘n voorspoed teologie kan menige mens aan God se liefde vir hulle laat twyfel. Wanneer ‘n mens hoor dat ‘n God van liefde aanu niks anders as goed wil doen, u net wil seën, u skatryk wil maak en in alles voorspoedig wil maak sal u ongetwyfeld in ‘n moeilike plekbeland wanneer tye van beproewing en/of swaarkry u lewenspad kruis. U sal vra of God u dan nie liefhet nie, of Hy niks om u gee nie? U sal wonder of u dan nie vir Hom so spesiaal en kosbaar is as diegene met wie dit so voorspoedig gaan nie. U sal wonder of God nie omgee om u in hartseer, swaarkry en ellende te sien nie.

Die tyd sal ons ontbreek indien ons al die voorbeelde uit God se Woord moet haal van mense wat innig deur God bemin is, maar tog bittere lyding moes verduur. Daar was mense wat geweldige swaarkry in hul lewens moes deurstaan en hulle liefde vir God het hulle hierin gesterk. Die galery van geloofshelde in Hebreërs is vir ons ‘n pragtige voorbeeld van mense wat deur hul lyding die egtheid van hul geloof bewys het! Hierdie mense het nie die geloof in God nagevolg om iets van Hom te probeer kry of Hom te probeer manipuleer om hulle suksesvol, voorspoedig of ryk te maak nie. Hierdie mense het die geloof in God nagevolg en behou omdat hulle Hom liefgehad het vir wie Hy is. Luister na die pragtige getuienis van Moses, die man van God, uit Hebreërs 11:24-26:”Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word,omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om ’n tyd lank die genot van die sonde te hê,en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, ...”

Onse Here Jesus Christus was ook uiteindelik die toonbeeld van ‘n ootmoedige onderwerping aan God se volmaakte wil – self al sou dit lyding vir jouself beteken. En Jesus Christus het ons hierdeur geleer dat selfs ons diepste seer, selfs ons diepste lyding nie sonder rede in God se volmaakte Raadsplan is nie. Ek en u behoort ook in ons lewens hierdie volmaakte voorbeeld na te volg in die wete dat dit ‘n voorreg is om lyding of leed onder God se wil te verduur. Ons sal van Hom eendag loon hiervoor ontvang. “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” (Matt. 5:10).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie