1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661449

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WANDEL IN SY SPORE

Bybel1 Johannes 2:3-17

“Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Hy gewandel het.” (:6).  Dit is mos nou ‘n onmoontlike opdrag wat God vir ons hier in Sy Woord gee?  Hoe kan enige een van ons soos Christus leef? Ek bedoel, Hy is immers God en daarom het Hy vlekkeloos en sondeloos hier op aarde geleef.  Dit is tog nie vir enige van ons moontlik om dit te doen nie.

Dit is inderdaad nie moontlik vir enige mens om sondeloos te leef nie.  Ons lees net in die vorige hoofstuk van 1 Johannes dat enigeen wat homself as sondeloos beskou, ‘n leuenaar is.  “AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.” (1 Joh. 1:8). Maar tog word ons beveel om te wandel soos wat Hy gewandel het?  Ons word herinner dat ons in Hom moet bly omdat ons daardeur Sy lewensvoorbeeld kan navolg. Dit is wanneer ons in Hom bly dat ons gehoorsaam aan God leef. Dit is wanneer ons in Hom bly dat ons in nederige ootmoed voor God leef.  Dit is wanneer ons in Hom bly dat ons ook in ons lewens vrug oplewer waardeur Sy Naam verheerlik word. “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.” (Joh. 15:4).

Maar wat beteken dit om in die Here te bly?  Dit is tog dat ons verkies om met Hom gemeenskap te hê.  “Hy wat my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.” (Joh. 6:56).  Dit is dat ons begeerte na Hom sal wees. Ons begeerte sal wees om Hom te behaag.  Ons sal Sy Woord gedurig ondersoek en deur gebed tot Hom nader sodat ons kan poog om ons lewens na Sy Wil te skik.  Dit is dat ons ons lewensvreugde in Hom sal vind eerder as om dit op allerhande wyses hier op aarde te soek. Dit is dat Hy ons verlustiging sal wees.  Dit is dat ons in nederigheid aan God gehoorsaam sal wees in alles wat Hy ons oplê soos wat Jesus Christus aan God die Vader gehoorsaam was. Dit is dat ons die gebooie van God in ons harte bewaar.  Ons behoort dit te beskerm teen die aanslae van die satan wat sal poog om hierdie skat uit ons harte te steel. Maar omdat dit vir ons so uiters kosbaar is, sal ons dit koester en beskerm ten alle koste om ons gemeenskap met Hom, die nabyheid van Sy Gees, te koester.

Dit is vir ons maklik om oor die navolging van Jesus Christus te praat.  Dit is egter moeiliker om werklik daardie pad agter Hom aan te loop. Dit is moeilik om elke dag ons kruis op te neem en agter Hom aan te stap.  “EN Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.” (Luk. 9:23). Ons laat dikwels ons kruis onaangeraak op sy plek.  Ons raak dikwels verdwaald. Ons word verlok en bekoor deur dinge van die wêreld wat vir ons so interessant en begeerlik lyk. Die grootsheid van die lewe, ons eie strewes en prestasies, ons eie gerief en aansien lei telkens daartoe dat ons ons absolute gehoorsaamheid aan God onse Vader op die agtergrond plaas sodat ons eie begeertes en wil voorkeur kan geniet.  Ons doen presies waarteen die Woord ons waarsku in 1 Joh. 2:15-17:”Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.  En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” 

Die feit dat ons besef dat geen mens sondeloos voor God is nie is nie ‘n verskoning dat ons nie die pad van heiligmaking in die voetspore van Christus moet navolg nie.  Hy het nie gekom om regverdige, sondelose mense hier op aarde te kom opspoor en hulle as “goeie mense” hemel toe te neem en die orige in hul sondige toestand te los om te vergaan nie.  “Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.” (Luk. 5:32). Hy het nog minder gekom om aan sondaar te kom vertel dat hulle rustig in hul sondes kan voort leef!  Maar veel eerder om hulle van hul sonde te bekeer. Hy het gekom om die sonde van die wêreld weg te neem! “…Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!.” (Joh. 1:29). Hy wil sondaars weg lei uit ‘n lewe van sonde.  Hy wil sondaars weg lei van hul sondige lewensweg wat na die verderf lei en hul die weg wys wat na die lewe lei. Hy nooi ons daarom uit om agter Hom aan te loop in hierdie lewe omdat Hy die weg na saligheid ken. Daarom kan ek vandag vir u met volle versekering sê – Volg Hom, want Hy is die weg, die waarheid en die lewe.  “…Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” (Joh. 14:6).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie