1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661607

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAT HET DIE BLANKE RAS WÊRELDWYD IN GEMEEN?

Diversiteit n oplossingIn die eerste plek dat ons anders lyk as al die ander rasse bekend en ras dus ‘n onderskeidingsfaktor is.

Tweedens dat ons ons geloof verloor het en ontvanklik geraak het vir die Humanisme.

Derdens dat ons ons patriotisme verloor het en neig tot menseregte, multikulturalisme en internasionalisme.

Vierdens dat ons selfverheffing bo die opdrag om vrugbaar te wees en die aarde te vul as ‘n norm aanvaar het en derhalwe besig is om as ras uit te sterf.

Vyfdens die skeppingsorde van God ondergeskik aan die mens se ideologiese orde te stel van nie-rassigheid, nie seksisties, almal gelyk, en dan nog homoseksualisme en selfde geslag huwelike as regverdigbaar!

Hoe lank voor God ons tot orde roep, of het ons bloot blind en doof geword vir die tekens?

Of dit Mosambiek, Rhodesië, Angola, Namibië of Suid Afrika is waar die mees onlangse regime en regeringsveranderinge afgedwing is, die patroon is en bly dieselfde as die eeue oue voorbeeld van Afrika wat die bakermat van die swart rasse is. Korrupsie, gewapende konflik as ‘n middel tot probleem oplossing, moord, roof, verkragting met die resultaat van verval, agteruitgang, gebrek aan wet en orde en weinig indien enige dissipline as grondslag vir beskaafde norme.

Twee ministers van Namibië, met astronomiese salarisse uitgevang vir korrupsie van biljoene.Dos Santos van Angola vir Biljoene toegesluit. Nie een enkele sttatsdepartement kry ‘n skoon oudit nie en die Ouditeurgeneraal skryf dit toe aan munisipaliteite wat bloot die reëls ignoreer! Die skade beloop miljarde terwyl infrastruktuur van dag tot dag vernietig raak sonder enige instandhouding.

Of dit nou water of krag of voeding of behuising raak, die houding is selfverreiking ten koste van voortbestaan! Wanneer sal daar dan nugterheid kom en die lesse vanuit die geskiedenis erken en begryp word? In 1917 by ‘n eetmaal wat tot sy eer gehou is het Genl. Smuts, as lid van die Imperiale Oorlogskabinet onder voorsitterskap van Lord Selborne, ‘n toespraak gehou oor “The White Man’s Task”

“We have felt more and more that if we are to solve our Native question it is useless to try to govern Black and White in the same system, to subject them to the same institutions of government and legislation . They are different not only in colour but in mind and political capacity and their political institutions should be different.

Was die afgelope 25 jaar nie genoeg om te bevestig dat wit en swart in dieselfde stelsel van regering nie werk soos wat bewys is nie? Die kondonering van ongeregtigheid plaas die witman nie op morele hoëgrond nie maar stort hom in die afgrond! Quo Vadis Afrikaner? Quo Vadis Witman?

SA LUGDIENS AGFEPERS DEUR VAKBOND

Getallepolitiek is besig om tande te wys vir Suid Afrika en veral ook vir die skeppers daarvan! Dit is nie net die Suid Afrikaanse Lugdiens wat steier onder die houe van onbevoegde maar voorkeurkandidate vir bestuursposte nie, maar ook Eskom, die SA Spoordiens, Plaaslike Owerhede, Polisie en Weermag, Regsinstellings, Onderwys, Universiteite, Waterwese en elke ander openbare instansie waar vaardigheid en ervaring noodsaaklik is.

Die toenemende eise vir hoër lone van reeds oorbesoldigde en oorbevolkte werksmagte vir laer en laer produktieweteit, is besig om sy tol te eis. Daar sal nou opgehou moet word om aanhoudend die simptome te dokter wat direk ontstaan het uit de Klerk se kapitulasie voor die Imperiale druk en terug te keer na die oorsprong en begin om dit reg te stel! Daar is geen ander oplossing nie. Nie vir die Wêreld en ook nie vir die Afrikanervolk en Suid Afrika nie!

The latest attempt to restructure an ailing SOE has sparked a strike threat from unions. South African Airways has cancelled virtually all of its flights Friday and Saturday in anticipation of the planned strikes to protests its plans to cut jobs. This could backfire badly on the unions if it results in the permanent grounding of SAA.

Finance Minister Tito Mboweni has previously signalled that SAA, which is insolvent after losses amounting to R28-billion over the past 13 years, was no longer a sacred cow that was going to suck state cash endlessly with no return. Unions may now push the company beyond the point of no return, which would give Mboweni at least something to show the ratings agencies when he presents his Budget in February.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie