1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6657555

Besoekers aanlyn

Ons het 21 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE WAARDE VAN LEWE NOU ONDERGESKIK AAN DIE WAARDE VAN GELD!

Kissinger en ThatcherDie tyd waarin ons nou lewe het duidelik ‘n klemverskuiwing ondergaan. Lewe wat die kroon van die skepping is, wat nadat God die hemel en die aarde geskape het en tevrede was dat dit alles goed was, Het Hy die mens geskep as die Kroon van Sy skepping met die gesag en opdrag om oor die skepping te heers.

Dit verstom ‘n gelowige mens dat daardie geskape lewe, vir owerheid en onderdaan, vandag baie minder waarde het as geld en goed! Selfs in Suid Afrika het die owerheid onder leiding van FW de Klerk gekies om die lewe van ‘n volk, ondergeskik te stel aan die materiële sug van die Britte en Amerikaners, asof daar geen ander uitweg was nie.

De Klerk het elke middel wat daar was waarmee die Afrikanervolk homself kon verdedig en beskerm laat vernietig en benewens dit elke poging van alle Afrikaners om ons volk se lewe te beskerm met hand en tand beveg sodat daar vandag nog manne in die tronk sit wat die edel motief om dit wat heilig was, naamlik ons volk se lewe, te probeer beskerm.

Daarna het gevolg die barbaarse moorde op blankes deur diie swart ras vir wie lewe feitlik geen betekenis het nie en na willekeur uit die weg geruim mag word wanneer so ‘n lewe tussen hom en sy begeerte staan.

Die veragtelike ongeregtigheid van die leuens van mishandeling van die swartes onder die beleid van afsonderlike ontwikkeling, die “steel” van die swartes se grond, die “swak skolastiese opleiding” waaraan blankes die nie-blankes onderwerp het om hulle in ‘n onderdanige posisie te hou en derglike meer wat deur die Brits/Amerikaanse regerings ondersteun is, het alles bygedra tot die toestand waar ‘n blanke se lewe in Suid Afrika nie ‘n duit werd is nie!

Die bevestiging van wat ek hier sê, setel in die omvangryke ondersoeke en bevindings van die Aerikaanse regering oor die korrupsie en kastige staatskaping deur die Guptas. Dit word só sterk deur die Amerikaanse regering veroordeel dat alle bates, rekeninge, kontrakte en ooreenkomste wat die Guptas in die VSA bestaan bevries is sodat hulle selfs geen toegang tot die VSA sal hênie.

Die breedvoerige verklarings wat die VSA oor die korrupte Guptas en hulle onderlinge bondgenote in Suid Afrika uitgereik het, dui op die erns waarmee die Amerikaanse regering hierdie soort oortreding ejeen! Wat skokkend is, is dat die Amerikaanse regering,tenspyte van die bloedige oordonderende bewys van moorde op blankes deur die swart ras, met klaarblyklike goedkeuring van die regime, géén geluid maak nie!

Wat is hier aan die gang kan ‘n mens met reg vra? Het die blanke ras buite Suid Afrika dan heeltemal stompsinnig geraak? Het hulle oordeelsvermoë so vertroebel geraak deur die materiële dat lewe heel laaste op hulle voorkeurlys beland het? Het die beskawingsvernis by die Amerikaners en Britte so dun geskuur dat dit nie meer sigbaar is nie? Het hulle geen begrip daarvoor dat in lande waar die swart bevolking nie veel meer as tien persent van die bevolking verteenwoordig, tog meer as tagtig persent van die tronkbevolking uitmaak! Dat omgekeerd in ‘n land soos Suid Afrika waar die blankes beswaarlik tien persent van die bevolking uitmaak, die tronkbevolking hier ook tagtig persent swart is? Dui dit dan nie ook vir hulle op ‘n tendens nie?

Vir die Afrikanervolk wat hier oorgebly het dui die optrede van Brittanje, Amerika en elke ander blanke volk wat ons oor jare veroordeel het op ‘n agteruitgang van intellek en begripsvermoë waarvan die uitkoms op selfvernietiging dui! Mag die Skepper van hemel en aarde, en ook van lewe, die mens tot besinning bring, want sulke ongeregtigheid is nie Sy voorskrif behalwe waar hy dit as strafmaatreël verorden vanweë die sondigheid van die mens. Laat ons dan maar dáárvan kennis neem!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie